„Ona – duonos ponia“

[1]Kaulakių kaimo bendruomenė, įgyvendindama antrą vietos projekto „Bendrausime, puoselėsime šventines tradicijas ir materialiai stiprėsime“ etapą, siekdama išsaugoti ir puoselėti Kaulakių krašto savitumą ir tradicijas, organizavo vakaronę „Ona – duonos ponia“.
Paskutinį liepos penktadienį, vidurdienį, bendruomenės aktyvas ir jaunimas rinkosi Kaulakių poilsio zonoje, statė palapines, puošė lauko sceną ir visą šventės teritoriją, parinko vietą naujai įsigytai kepsninei ir laukė kaimo gyventojų ir svečių.
Po poros valandų scenoje pasirodė Lietuvaitė, ji supažindino su vakaronės eiga, atvykusiais svečiais ir pakvietė Bobutę su Dieduku, šie improvizavo duonos kelią nuo grūdo iki duonos kepalėlio. Visi klausėsi jų pasakojimų apie senovinius papročius ir darbus, kuriuos turėjo padaryti, kad šeima iki soties turėtų duonos. Senolių išmintyje buvo daug patarimų, kaip elgtis su duona, kaip vertinti žemdirbių triūsą ir mokėti džiaugtis žaidimais bei rateliais.
Scenoje pasirodė pulkelis mergaičių, jos padeklamavo poezijos posmų apie duonos kelionę į namus dabar. Lietuvaitė trumpai papasakojo apie dabartinį duonos kelią, labai sutrumpėjusį, kadangi į javapjūtę atkeliavo galinga technika, valdoma sumanių ir darbščių kombainininkų. Jiems mergaitės įsegė ženkliukus, įteikė po šviežios ruginės duonos kepalėlį. Diedukas palinkėjo sėkmės javapjūtėje, gero oro, puikios sveikatos ir pakvietė pajudėti ratelyje „kombainiukai“.
Bobutė visiems priminė, kad javapjūtė nuo seno susijusi su Onos vardadieniu, nes ji senovėje buvo laikoma duonos kepėja ir naujo derliaus priėmėja. Lietuvaitė papasakojo vardadienio šventino istoriją ir pakvietė Onas ir Onytes į sceną. Joms buvo įsegti ženkliukai, įteiktos atminimo dovanos ir sugiedota „Ilgiausių metų“.
Vėliau visus pakvietėme pabendrauti prie vaišių stalo. Užkandžius paruošė „Pasažo namų“ virėjos, Juzefa Medelienė vaišino naujoje kepsninėje keptomis dešrelėmis, o Saugailių bendruomenės tarybos narė Irena Simanavičienė – duonos gira, pagaminta pagal senovišką mamos receptą. Jiems nuoširdžiai dėkojame.
Toliau skambėjo linksmos melodijos, svečių pasisakymai. Džiaugiamės, kad mus aplankė ir gražių žodžių bei palinkėjimų Onoms, kombainininkams ir bendruomenei negailėjo Savivaldybės meras Andrius Bautronis, Tarybos narys Jonas Vazgys, Vietos veiklos grupės pirmininkas Vincas Blinstrubas, Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas, Vosiliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Raimondas Dairutis.
Keletą valandų skambėjo Valdo Paulausko ir jo draugės Vaidos dainos ir ritmiški muzikiniai kūriniai. Vakaruškose mus linksmino neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gaja“, vadovaujamas Reginos Petrauskienės. Visi aktyviai šoko, dalyvavo įvairiuose žaidimuose bei atrakcijose. Dėkojame vakaronės vedėjams Lietuvaitei (Aušrai Knopkienei), Diedukui (Kęstučiui Kliknai), Bobutei (Stasei Grinevičienei) už puikų renginio pravedimą ir Martelei (Jurgitai Simanavičienei) už gerą vadovavimą žaidimams. Vakaronės pabaigoje grožėjomės įvairiaspalviais fejerverkais. Džiaugiamės, kad galėjome įdomiai ir prasmingai praleisti vakarą, pabendrauti ir prisiminti duonos kelią ir Oninių tradicijas.
Elena Pocienė

*******************

[2]Jau tradicija tapo Ramonuose švęsti vasaros bendruomeniškumo šventę. Šiemet ji buvo skirta Onoms pagerbti ir projektams paviešinti, pristatyti.
Ramonų kaimo bendruomenė vykdo net keletą projektų. Antrus metus vyksta jungtinis projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“, todėl veikia Šeimos klubas, vyksta pozityvios tėvystės užsiėmimai, o nuo liepos 15 iki
19 d. veikė Šeimų vasaros stovykla, kurią lankė penkiolika įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties dalyvių. Stovykloje buvo mokomasi sveikos gyvensenos, pažinti augalus ir gyvūnus, buvo vedami edukaciniai mokymai.
Jau baigiamas vykdyti projektas „Ramonų bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam laisvalaikiui“, kuriam finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija ir 11 proc. kofinansavo Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Projektas padės įrengti naują privažiavimą prie bendruomenės namų, mašinų stovėjimo aikštelę, bendruomenės aplinka pasipuošė dviem lauko gėlių vazonais, vaikams įrengta smėlio dėžė su smėlio pripildymu, šalia jos dar bus įrengtas lauko suoliukas, vaikų gimnastikos tiltelis, laipiojimo kopėtėlės. Pagal rangos sutartį darbus vykdo UAB „RSB“.
Pateiktas projektas „Bendruomeninė veikla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Raseinių rajono savivaldybėje konkursą. Pagal jį norima įsigyti dar du lauko gėlių vazonus ir jais papuošti Ramonų gyvenvietę.
Pristatytas laimėtas projektas „Ramonų bendruomenės kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“, parengtas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1) priemonę, kurios pagrindiniai tikslai yra išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą ir tradicijas. 20 proc. projekto vertės kofinansavo Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Gautomis lėšomis įsigyta dvi 5×10 m palapinės lauko renginiams, 10 sceninių suknelių meno kolektyvui, nupirkta įgarsinimo įranga, prizai – suvenyrai, surengta vasaros šventė „Ona – duonos ponia“.
Prizai – suvenyrai įteikti aktyviausiems renginio dalyviams, sportinių rungčių nugalėtojams. Šaškių žaidimo nugalėtojais tapo Ferdinandas (I vieta), Gediminas (II vieta) ir Alfonsas (III vieta). Smiginį taikliausiai mėtė Gediminas, Gintaras ir Rasa, ąžuolinį bokalą ilgiausiai išlaikė Zigmas, Gediminas ir Vytautas. Rankų lenkimo rungtyje nenugalimas buvo Irmantas. Iš moterų rankų lenkimą bandė Jurgita, Rimantė ir Onutė. Kaimo jaunimas taip pat aktyviai dalyvavo įvairiose rungtyse, jis buvo vertinamas atskirai. Šaškių rungtyje I vietą laimėjo Austėja, II – Arnas. Mėtant žiedus daugiausia taškų surinko Austėja, Matas ir Gustė, smiginį taikliausiai mėtė Matas, Ugnė ir Arnas.
Į šventę su dovanėlėmis atvyko Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Raseinių miesto seniūnas ir Alėjų kaimo bendruomenės pirmininkas Artūras Milašauskas, kaimo seniūnaitė Danutė Jonylienė. Renginyje buvo pagerbti 7 šių metų jubiliatai, kuriems sukako nuo 40 iki 90 metų. Džiaugiamės, kad į šventę atvyko net du devyniasdešimtmečiai – Zosė Kvitnickienė ir Vincas Daugirdas. Buvo apdovanotos gražiausios ūkininkų I.ir A.Kriskų, G. ir A.Danusų ir J.ir R.Branick sodybos, jos pristatytos seniūnijos apžiūrai.
Šventės kulminacija – Onų pagerbimas. Joms uždėti gėlių vainikai ir visos pašokdintos Onutės polkos. Senais laikais Oninės buvo derliaus šventė, būtent per Onines dalijamasi šviežiai iškepta rugine duona. Renginio vedėja Onutė pasistengė, kad duonos netrūktų ir šitoje šventėje. Duonelė ir sūris buvo dovanojami sporto rungčių nugalėtojams, aktyviausiems dalyviams, jubiliatams, renginio svečiams.
Vakare buvo vykdomas ir Eismo saugumo projektas. Teritorija buvo aptverta girliandomis, o ant jų sukabinėti atšvaitukai, kad vakare būtų ryškiai matoma užtvara. Eismo saugumo priemonės – krepšeliai, liemenės – buvo dalijamos kaip prizai ir dovanėlės. Ant dovanų maišelių rankenėlių buvo prikabintos atšvaitų juostelės, kad dalyvis užsidėtų ant rankos, būtų tamsoje matomas ir saugiai grįžtų namo. Vedėja Onutė pamokė, kaip saugiai elgtis kelyje, kaip reikia kreipti dėmesį į kelių eismo ženklus.
Renginio dalyvius linksmino Ramonų bendruomenės meno kolektyvas, vadovaujamas meno vadovo Vytauto Kasparavičiaus, po jų iniciatyvą perėmė Elvyra ir Aidas iš Kauno. Renginys praėjo linksmai ir nuotaikingai.
Dalytė Raudonienė,
bendruomenės pirmininkė