2019 rugpjūčio
23
Penktadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • 13-ajame balsuota gana vieningai

  Siųsti Versija spausdinimui

  Albinas STAKAUSKAS

  Spalio 11 dieną vykęs 13-asis Savivaldybės tarybos posėdis neužtruko – darbotvarkėje apsvarstyta tik 13 klausimų. Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai (13 valdančiosios daugumos atstovų). Startavusi šių metų balandžio 11-ąją, naujoji taryba atidirbo lygiai pusę metų, arba aštuntadalį savo kadencijos.          

  Vienas pasiūlymas atmestas, kitas – priimtas   

  Meras Remigijus Ačas posėdį pradėjo tradiciškai pasveikindamas neseniai gimtadienį atšventusį tarybos narį Praną Gedminą. Nurimus plojimams, tarybos narys Darius Ulickas pasiūlė darbotvarkę papildyti sprendimo projektu „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos priėmimo į Raseinių rajono vietos veiklos grupę „Raseinių krašto bendrija“, o Aldona Radčenko – projektu „Dėl viešosios įstaigos „Raseinių socialinių paslaugų centras“ steigimo akto patvirtinimo“. Išklausęs pasiūlymus, meras priminė anksčiau priimtą Tarybos sprendimą, kuriuo buvo siūlyta pakeisti Vietos veiklos grupės įstatus, tačiau tai nebuvo padaryta. Pasak R. Ačo, siūlomas sprendimo projektas prieštarauja anksčiau priimtajam, todėl neturėtų būti svarstomas. Tačiau opozicijos atstovas vis dėlto reikalavo, kad projektas būtų įtrauktas į darbotvarkę. „Mes negalime trukdyti žmonėms vykdyti projektus dėl savo asmeninių ar kolegialių interesų“, – sakė D.Ulickas. Balsavimo būdu – 10 – „už“, 13 – „prieš“ sprendimo projektas buvo atmestas. Antrasis pasiūlymas daugumos balsais buvo priimtas.  

  Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius – pirmas Lietuvoje   

  Pirmąjį klausimą „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo, vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją“ pristatė Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Angelė Palekienė. Savivaldybės meras pažymėjo, kad faktiškai dėl šio sprendimo projekto buvo sukviesta taryba, nes buvo būtina apsispręsti ir iki nustatyto termino duoti atsakymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

  Sprendimo projekte siūloma ministerijai įtraukti Raseinių rajoną į pilotinių savivaldybių sąrašą. Raseinių rajono savivaldybė kartu su kitomis savivaldybėmis nuo 2012 metų sausio 1 dienos teiktų piniginę socialinę paramą, vykdydama savarankiškąją savivaldybių funkciją. Tai reiškia, kad Savivaldybė parengtų savo teisės aktus ir turėtų daugiau galimybių reglamentuoti socialinės piniginės paramos išmokų skyrimą. Ši veikla būtų vykdoma 3 metus – 2012 – 2014 m. Ministerija savivaldybių patirtį panaudotų rengdama įstatymų pataisas. Lėšos Savivaldybei būtų skiriamos tokios pat kaip 2011 m. Kadangi šiais metais yra tam tikras rezervas, Savivaldybei tai būtų naudinga. Projekto autorių nuomone, įtraukiant bendruomenes, piniginė socialinė parama bus teikiama veiksmingiau: teisingiau skiriama tiems, kam iš tiesų jos reikia, taikomos efektyvios priemonės užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimams, racionaliau naudojamos lėšos. R. Ačas pažymėjo, kad ministerijos duomenimis Raseinių rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius pagal rodiklius yra pirmas Lietuvoje, o tai reiškia, kad turi stiprius kadrus ir gali parodyti pavyzdį kitoms savivaldybėms. Šie žodžiai buvo palydėti plojimais, o sprendimas priimtas vienbalsiai.  

  Sprendimai dėl Savivaldybės ir valstybės turto perdavimo mokykloms, dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių bei dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano priemonių plano naujos redakcijos tvirtinimų didesnių diskusijų nesukėlė
  ir buvo priimti taip pat vieningai.          

  Sprendimai dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 

  Net keletas tarybos sprendimų buvo priimti dėl Raseinių socialinių paslaugų centro, visų pirma todėl, kad keitėsi šios įstaigos statusas: likviduota biudžetinė įstaiga ir vietoje jos įsteigta viešoji įstaiga. Sprendimų projektai išsirikiavo tokia tvarka: „Dėl projekto „Raseinių socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tęstinumo užtikrinimo“, „Dėl savivaldybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai ,,Raseinių socialinių paslaugų centras“, „Dėl VšĮ „Raseinių socialinių paslaugų centras“ valdymo struktūros ir direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“. Visi  jie, pranešėjams atsakius į opozicijos pateiktus klausimus, buvo patvirtinti vienbalsiai. Tik paskutinis darbotvarkės klausimas  „Dėl viešosios įstaigos „Raseinių socialinių paslaugų centras“ steigimo akto patvirtinimo“ buvo priimtas balsų dauguma, dviem susilaikius.             

  Atleido nuo delspinigių   

  Savivaldybės taryba rekomendavo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdybai priimti sprendimą, kad butų savininkai (nuomininkai), iki 2011 m. gruodžio 1 d. sumokėję įsiskolinimus už paslaugas (patalpų šildymas ir karštas vanduo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra), būtų atleidžiami nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo. Antruoju šio sprendimo punktu pažymėta, kad butų savininkai  arba nuomininkai nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo būtų atleidžiami pagal rašytinius prašymus, pateiktus UAB „Raseinių šilumos tinklai“, ir suderinus mokėtinų įsiskolinimų už paslaugas ir delspinigių sumas. Pasak pranešėjo Romano Evseičiko, tai paskatintų gyventojus sumažinti įsiskolinimus ir tokiu būdu būtų abipusė nauda – tiek įmonei, tiek vartotojams. Šiuo metu iš trijų tūkstančių vartotojų šešiems šimtams yra priskaičiuoti delspinigiai. Tačiau nemaža jų dalis jau vykdo teismo nutartis. Delspinigių suma – 86 428 Lt, o iš viso gyventojų įsiskolinimas siekia daugiau nei 800 tūkst. litų.    

  Opozicijos atstovams dėl šio sprendimo projekto kilo daug klausimų. Tarybos nariai domėjosi, ar yra UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdybos prašymas. Kai kuriems kilo įtarimų, kad galbūt vėliau bus bandoma delspinigius padengti iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Merui, pranešėjui bei UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriui Stanislovui Bartkui patenkinus klausiančiųjų smalsumą, visų tarybos narių balsais sprendimas buvo priimtas.                

  Atsakė į paklausimus  

  Dar keletas Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, kurie palietė aplinkos apsaugos, mokinių pavėžėjimo bei tarybos komitetų veiklą, buvo taip pat vieningai patvirtinti. Išsekus darbotvarkei, meras pakvietė Savivaldybės administracijos specialistus atsakyti į anksčiau tarybos narių pateiktus klausimus. Valmantas Bentnorius, atsakydamas į tarybos nario Gintauto Mikolaičio paklausimą, paaiškino, kur buvo padėtos trinkelės rekonstruojant Vytauto Didžiojo gatvę. Antras paklausimas – dėl išskaitos iš darbo užmokesčio buvusiam Savivaldybės administracijos direktoriui (buvo permokėta nežymi dalis kompensacijos – už dvi dienas). Personalo ir teisės skyriaus vedėja Rima Kedavičienė paaiškino, kad LR Darbo kodeksas reglamentuoja, kada daromos išskaitos iš darbo užmokesčio atleidžiant darbuotoją iš darbo. Išskaitos daromos tuomet, kai darbuotojas atleidžiamas dėl jo kaltės. Šiuo atveju išskaitos nebuvo galima išsireikalauti.   Tarybos narys Valdemaras Jacikas, pagyręs merą dėl tvarkos atsakant į paklausimus, kitam posėdžiui uždavė naują klausimą: „Kas kaltas dėl priimtų sprendimų, dėl ko buvo pralaimėtas teismas ir išleista daug pinigų? Turiu omenyje Antano Rekščio atvejį“.

  2 Komentarai

  1. na, taip

   2011 - 10 -13 15:51

   Na taip, Baltrušaitis nekaltas, vistiek dauguma būtų išmetusi, tada be išeitinės. Žala biudžetui akivaizdi. Kas kompensuos?

  2. hm

   2011 - 10 -13 17:26

   niekas nekompensuos – jau atsakė. Savivaldybėje gali daryti ką nori.