Alyvų akelės

Siųsti Versija spausdinimui

Kun. Vitas KAKNEVIČIUS

Tu – mano meilė, džiaugsmas ir šviesa!
Tu pirmo palytėjimo styga.
Tau dovanoti daug ką ketinu,
Šiandien skrendu ant dvasinių sparnų.

Mes nepabėgsim nuo tikros Tiesos,
Nuo Dievo duoto Džiaugsmo ir Šviesos.
Apžvelk alyvų akeles šiandien,
Suprasiu, kaip gyventi reik kasdien…

Mažutėje širdelėje sutilps
Ir džiaugsmas, meilė, ir tiesa, viltis.
Kaštonų žvakę nešu dovanų,
Atskrisk Tu pasitikti ant sparnų.

Surink visas širdelės ašaras,
Ateisiu susitikti vakarą…
O ašaras paversime rasa,
Pabraidžioki po pievas Tu basa.

Tau smuikeliu žiogelis dar pagros,
Surasi čia stiprybės, atramos.
Nors skiriasi kasdiena mūs keliai,
Bet susipynę žodžiai ir darbai.

Auginkime gerumo medį mes,
O ąžuolas kasdiena augs ir bręs.
Te prisipildo gėrio Lietuva,
Svarbu, kad būtų sąžinė laisva.

Komentarų nėra