Amžinoji būties trauka

Siųsti Versija spausdinimui

Kaskart laikas nuo laiko lankantis artimųjų amžino poilsio vietoje, trumpam tampame kitokie. Pritylame. Susimąstome. Sustojame. Pamatome, kad nėra kur skubėti. Ir kiekvieną kartą iš giliai giliai atplaukia vienas ir tas pats iki šiol neatsakytas klausimas.
Kodėl žmogui iš pradžių viskas duodama, paskui viskas atimama? Kiekvienas mūsų tylos ir susimąstymo valandą panyrame į savo būties gelmes. Į tikrąją savo būtį. Į amžinąją būtį, iš kurios laikinai iškilę šioje žemelėje tik vienai akimirkai, vadinamai gyvenimu. Kaip vandens lašas neaprėpiamo okeano platybėse, išniręs į vandens paviršių, blyksteli ant iškilusios bangos. Pasisūpuoja. Leidžiasi, atslūgsta atgal banga. Kartu su ja panyrame į nepažinias ir paslaptingas gelmes. Nešami tos visa apimančios Galios, kurios buvimą visi ir kiekvienas akivaizdžiai matome savo kasdieniniame gyvenime. Girdime ir jaučiame nuolatos Ją esant virš mūsų ir mumyse ir kuriai besąlygiškai paklūstame. Vedžiojami iš vieno pasaulio į kitą. Laike ir per laiką. Kiek jų? Tų pasaulių? Kokie jie? Ir didžiausią nuostabą kelia tai, kad visi pasauliai sutelpa vienoje mikroskopinėje dalelėje!? Žmoguje. Visa viename. Ir viena visuose. Tu ir aš vienodai sutverti. Visi pasauliai prieš akis mums plyti. Tik juos taip nevienodai matome. Ir vis kitaip renkamės. Vis kitokį pasaulį. Kiekvienam mūsų jis vis kitoniškai atsiveria. Nenuspėjamai. Tu, žmogau, pamatai didesnių dalykų, kurie visą laiką skendėjo tavo paties būties gelmėse.
Amžinoji būtis. Visada jauna. Ir nuolat atsinaujinanti. Tikime tuo ar netikime, norime to ar nenorime, tai neturi jokios įtakos šiam vyksmui. Jis toks pat buvo vakar, yra šiandien, bus rytoj. Ir mes, žmonės, apgaubti šio nuolatinio amžinosios būties vyksmo, jame dalyvaujame. Būties akis mus visą laiką lydi. Globoja. Saugo. Įvertina. Sukasi ir sukasi laiko ratas, barstydamas smilteles. Aš tik smiltelė, besisukanti tame amžinajame rate.

Alfonsas Vaičiulis

1 Komentaras

  1. Samanta

    2020 - 11 -03 11:50

    Ačiū už straipsnį, įdomus labai.