Atliekų savininkai pasigedo paslaugos

Siųsti Versija spausdinimui

Ugnė TIMONYTĖ

Į „Alio, Raseinius“ kreipėsi raseiniškis B. R., norėdamas pasiguosti, jog į bėdą papuolė per medžių šakas: išgenėjo žmogelis sodą ir manė – nuveš į antrinių atliekų surinkimo punktą, bet šis patogumas, kaip paaiškėjo, yra ne pagal jo jėgas, nes medžio atliekoms skirtas konteineris pasirodė esąs labai aukštas, sunkiai net stipriam vyrui pasiekiamas, o jam, turinčiam neįgalumą, ir visai neįveikiamas. Todėl ir klausė B. R., ar šioje aikštelėje neturėtų būti žmogus, kuris iškrautų atvežtas atliekas? „Jei padarė tokį patogumą žmonėms, tai galėjo viską padaryti iki galo. O dabar aš pinigus moku, pats atliekas atvežu, o vis tiek negaliu jų palikti, nes neatsivežiau žmogaus, kuris iškrautų. Iš pažiūros aš gal ir atrodau drūtas vyras, bet daktarai man neleidžia kelti daugiau nei penkis kilogramus. Taip jau mūsuose yra, kad žmogus be sveikatos niekam nereikalingas, bet kai tai patiri net sąvartyne, yra skaudu.“

Galima ir paprašyti

Antrinių žaliavų priėmėjas – rūšiuotojas Arūnas Budreckas sako, jog jam iškrauti atliekas nepriklauso, bet dar niekada nėra atsisakęs, jei kas to paprašė: „Būna, kad atvažiuoja ir seneliukai, ir invalidai, jie prašo, ir aš padedu, bet visų atvežamų atliekų iškrauti aš tikrai nepajėgus.
A. Budreckas sako, jog jo pareiga yra pasirūpinti, kad atliekos būtų rūšiuojamos ir nebūtų čia vežama tai, ko negalima vežti. „Bet mūsų žmonės dar nelabai linkę rūšiuoti, jie dažniausiai norėtų atvežti ir viską išversti vienon krūvon. O taip negalima. Matote, kokia tvarkinga mūsų aikštelė, kokie tvarkingi mūsų konteineriai, tad belieka tvarkingai viską į juos sudėti.“ A. Burdeckas sutinka, jog šakoms skirtas konteineris yra gana aukštas, bet tam yra kopėčios. Trumpiau tariant, tvarkingai elgiantis viską galima padaryti.

Tik nedideliais kiekiais

A. Budreckas paaiškina, jog  ši buitinių atliekų surinkimo aikštelė yra skirta tik privatiems rajono gyventojams, ne verslo objektams. Joje priimama praktiškai viskas – nuo stiklo duženų iki buitinės technikos, bet tik nedideliais kiekiais. Čia nepriimamos automobilių atliekos, nes tokių jų paprastai prikaupia tie, kurie verčiasi automobilių remontu, jų ardymu ar pan., o tai yra jau verslas.
Mums bekalbant keletas vyrų baigia krauti į konteinerius atvežtas atliekas, tačiau su didesne jų dalimi išrieda atgal pro vartus. „Tai ir buvo automobilių plastmasės. Akivaizdu, jog žmogus suka kažkokį automobilių biznį. Legalų, nelegalų – ne mano reikalas, bet man tokių atliekų priimti neleidžiama. Tai aš ir nepriimu“, – aiškina A. Budreckas.
O kur tuomet tos atliekos padedamos? „Nežinau. Yra aikštelės, kur ir tokios atliekos priimamos, bet matant mūsų pakeles ir pamiškes, jos, veikiausiai, atsiduria artimiausiame griovyje.“
Rajono ekologas Vytautas Oržekauskas sako, jog su automobilių atliekomis – gyva bėda, bet apie tai reikėtų kalbėti atskirai ir daug, o kas dėl čia minimos atliekų surinkimo aikštelės, tai yra nustatyta  tvarka ir puiku, kad jos yra laikomasi. Tai yra gražus pavyzdys, kaip civilizuotai reikia tvarkyti antrines žaliavas ir, beje, anaiptol ne kiekvienas rajonas tokiomis
aikštelėmis gali pasidžiaugti.

Sąvartyno žmogus

A. Budreckas sako, jog rajono žmonės vis labiau įvertina tokios aikštelės svarbą, žmonių srautai su atliekomis vis didėja ir nesusipratimų su žmonėmis beveik nebūna. Bet per būrį pasitaiko visokių. „Anąkart atvežė kelmą, kurį tik su kranu gali pakelti, ir piktinosi, kad neįkeliu jo į konteinerį. Arba yra toks vienas raseiniškis, dažniau pravarde nei tikru vardu vadinamas. Matytumėte, kokį erelį jis čia vaidina, su savomis taisyklėmis atvažiuoja, o į mane žiūri kaip į šiukšlyno žmogų. Nors save gerbiantis pilietis net sąvartyno žmogaus neniekins.“
O grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, tai A. Budreckas sako, jog šiandien yra tokia nustatyta aikštelės priežiūros tvarka, jis tokios jos ir laikosi, kai bus ji kitokia, laikysis kitokios. Tačiau bet kokiu atveju yra gerai, jei yra tvarka.

1 Komentaras

  1. antrinių žaliavų tvarkytojai UAB JUKNEDA

    2011 - 09 -15 13:13

    Sveiki mielieji Raseinių gyventojai. Kaip supratau turite problemų tvarkantis pavojingas ir nepavojingas atliekas savo mieste. Manau tikrai galiu Jums pagelbėti,nes kaip tik mano atstovaujama įmonė ir tvarko šias atliekas. Išduodame pažymas,kad utilizavome jūsų pavojingas ir nepavojingas atliekas , turime ne vienerių metų patirtį dirbant su autoservisais,spaustuvėm ir daugeliu kitų įmonių. Išsamesnė informacija telefonu 868315379 UAB Jukneda vadybininkas Ernestas Simanavičius