2019 vasario
18
Pirmadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Atsigėrėme atminties šuliny

  Siųsti Versija spausdinimui

  Kiekvieno žmogaus širdyje visam gyvenimui išlieka šilti jausmai tėviškei. Išlieka gražūs vaikystės, jaunystės prisiminimai, jie dažnai sugrįžta ir neleidžia pamiršti gimtinės, tėviškės, skatina aplankyti mielą širdžiai kraštą.
  Rugpjūčio 4 dieną į Akstinų kaimo bendruomenės kiemelį rinkosi gausus būrys kraštiečių, susijusių su Bogušių, Bogušiukų, Pagojų, Kiaulininkų, Tverijoniškės, Skudžiūnų, Gūriškės, Vitkiškės, Vainorių, Vainoriukų, Kyviškės, Liūlių, Obelkalnio, Nagių, Akstinų kaimais, kur vieni gimė, augo, gyveno, mokėsi, o kiti dirbo. Iš visos Lietuvos rinkosi kraštiečiai į šventę „Atsigerkim atminties šuliny“, kai kurie atvyko, nors gyvena kitose šalyse.
  Šventėje taip pat dalyvavo humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Alfonsas Vaišvila, rajono Savivaldybės tarybos, Kaimų bendruomenių sąjungos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė Elena Pocienė, kaimų gyventojai.
  Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje už minėtų kaimų gyvuosius ir mirusiuosius. Susirinkusiuosius sveikino Pagojukų seniūnijos vyriausioji specialistė Gina Mažeikienė, Akstinų kaimo bendruomenės pirmininkė Zita Baltrušaitienė, kaimo jaunimas dovanojo šokį. Kraštiečiai nuoširdžiai bendravo, įsiliejo į bendrą dainą, dalyvavo sportinėse rungtyse, sukosi šokių sūkuryje. Prisiminė savo tėvų, senelių, prosenelių papročius, amatus. Apsilankė amatų mugėje, susitiko su Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ nare Inija Ambroziene, kuri priminė lietuvių tautodailės paslaptis. Kaulakių kaimo bendruomenės narės amatų kiemelyje pamokė įvairių rankdarbių, pynimo technikos. Medžio drožėjo dirbtuvėlėje praktines žinias, kaip išdrožti įvairius virtuvės indus, medį paversti kryželiu, suteikė kraštietis Petras Burneika. Kulinarinio paveldo kampelyje sukosi bendruomenės narės Gitana Laurinaitienė, Kristina Baltrušaitienė. Vaikučiai, jų tėveliai aktyviai dalyvavo edukacinėje programoje „Kalnų šuo“ (vad. Irmantas Tarnauskas).
  Prasmingi kalbėjusių kraštiečių, mokytojos Zofijos Dapkienės, Virgio Daktaro, Jadvygos Aniulytės-Verbejienės, Albino Renuso žodžiai apie praleistus šiame kampelyje gyvenimo metus suvirpino daugelio susirinkusiųjų širdis. Aktyviausi kraštiečiai apdovanoti suvenyriniais puodeliais.
  Šventėje taip pat paminėta Akstinų kaimo bendruomenės veiklos 15 metų sukaktis. Bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė įgyvendintais prasmingais projektais, įteikė padėkas aktyviausiems bendruomenės nariams. Už bendruomeniškumo jausmo ugdymą jaunajai kartai – Antanui Galubickui, Jonui Želviui, Vladislavai Laurinaitienei, Jonui Stanaičiui; už naujų idėjų skleidimą, aktyvų darbą bendruomenėje – Ginai Mažeikienei, Jadvygai Merkšaitienei; tradicinių amatų propagavimą kaime – Janinai Galubickienei; už aktyvų, nuoširdų darbą bendruomenėje – Audronei Ignatavičiūtei, Jovitai Petrauskienei, Aušrai Petrauskienei, Gitanai Laurinaitienei, Dariui Baltrušaičiui, Daliai Dirdienei; už aktyvią sportinę veiklą – Emilijui Petrauskui, Aušrai Dirdaitei.
  Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo rengti šį gražų renginį, ačiū šventės rėmėjams: Lietuvos Respublikos ŽŪM, Skudžiūnų ŽŪB pirmininkui Juozui Načajui, UAB „Joluma“ direktoriui Jonui Lukoševičiui, UAB „Vilmilda“ vadovui Vilmantui Baltrušaičiui, „Jurila“ vadovei Liudmilai Gaidamavičienei, Daliai Daukšaitei ir Ramūnui Dapkui, Saulei ir Arvydui Stoškams, Jovitai ir Antanui Petrauskams, Ginai ir Dariui Mažeikoms, Vladui Kanišauskui. Dėkojame Daliai Babilienei už maitinimą.
  Šventę vainikavo bendra daina „Žemėj Lietuvos“, kylantys į dangų trispalviai balionai, simbolizuojantys penkiolikos kaimų kraštiečių susitikimą, Akstinų kaimo bendruomenės 15 metų jubiliejinį gimtadienį, Lietuvos 100-metį.
  Zita Baltrušaitienė

  Kiekvieno žmogaus širdyje visam gyvenimui išlieka šilti jausmai tėviškei. Išlieka gražūs vaikystės, jaunystės prisiminimai, jie dažnai sugrįžta ir neleidžia pamiršti gimtinės, tėviškės, skatina aplankyti mielą širdžiai kraštą.Rugpjūčio 4 dieną į Akstinų kaimo bendruomenės kiemelį rinkosi gausus būrys kraštiečių, susijusių su Bogušių, Bogušiukų, Pagojų, Kiaulininkų, Tverijoniškės, Skudžiūnų, Gūriškės, Vitkiškės, Vainorių, Vainoriukų, Kyviškės, Liūlių, Obelkalnio, Nagių, Akstinų kaimais, kur vieni gimė, augo, gyveno, mokėsi, o kiti dirbo. Iš visos Lietuvos rinkosi kraštiečiai į šventę „Atsigerkim atminties šuliny“, kai kurie atvyko, nors gyvena kitose šalyse.Šventėje taip pat dalyvavo humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Alfonsas Vaišvila, rajono Savivaldybės tarybos, Kaimų bendruomenių sąjungos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė Elena Pocienė, kaimų gyventojai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje už minėtų kaimų gyvuosius ir mirusiuosius. Susirinkusiuosius sveikino Pagojukų seniūnijos vyriausioji specialistė Gina Mažeikienė, Akstinų kaimo bendruomenės pirmininkė Zita Baltrušaitienė, kaimo jaunimas dovanojo šokį. Kraštiečiai nuoširdžiai bendravo, įsiliejo į bendrą dainą, dalyvavo sportinėse rungtyse, sukosi šokių sūkuryje. Prisiminė savo tėvų, senelių, prosenelių papročius, amatus. Apsilankė amatų mugėje, susitiko su Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ nare Inija Ambroziene, kuri priminė lietuvių tautodailės paslaptis. Kaulakių kaimo bendruomenės narės amatų kiemelyje pamokė įvairių rankdarbių, pynimo technikos. Medžio drožėjo dirbtuvėlėje praktines žinias, kaip išdrožti įvairius virtuvės indus, medį paversti kryželiu, suteikė kraštietis Petras Burneika. Kulinarinio paveldo kampelyje sukosi bendruomenės narės Gitana Laurinaitienė, Kristina Baltrušaitienė. Vaikučiai, jų tėveliai aktyviai dalyvavo edukacinėje programoje „Kalnų šuo“ (vad. Irmantas Tarnauskas).Prasmingi kalbėjusių kraštiečių, mokytojos Zofijos Dapkienės, Virgio Daktaro, Jadvygos Aniulytės-Verbejienės, Albino Renuso žodžiai apie praleistus šiame kampelyje gyvenimo metus suvirpino daugelio susirinkusiųjų širdis. Aktyviausi kraštiečiai apdovanoti suvenyriniais puodeliais.Šventėje taip pat paminėta Akstinų kaimo bendruomenės veiklos 15 metų sukaktis. Bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė įgyvendintais prasmingais projektais, įteikė padėkas aktyviausiems bendruomenės nariams. Už bendruomeniškumo jausmo ugdymą jaunajai kartai – Antanui Galubickui, Jonui Želviui, Vladislavai Laurinaitienei, Jonui Stanaičiui; už naujų idėjų skleidimą, aktyvų darbą bendruomenėje – Ginai Mažeikienei, Jadvygai Merkšaitienei; tradicinių amatų propagavimą kaime – Janinai Galubickienei; už aktyvų, nuoširdų darbą bendruomenėje – Audronei Ignatavičiūtei, Jovitai Petrauskienei, Aušrai Petrauskienei, Gitanai Laurinaitienei, Dariui Baltrušaičiui, Daliai Dirdienei; už aktyvią sportinę veiklą – Emilijui Petrauskui, Aušrai Dirdaitei.Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo rengti šį gražų renginį, ačiū šventės rėmėjams: Lietuvos Respublikos ŽŪM, Skudžiūnų ŽŪB pirmininkui Juozui Načajui, UAB „Joluma“ direktoriui Jonui Lukoševičiui, UAB „Vilmilda“ vadovui Vilmantui Baltrušaičiui, „Jurila“ vadovei Liudmilai Gaidamavičienei, Daliai Daukšaitei ir Ramūnui Dapkui, Saulei ir Arvydui Stoškams, Jovitai ir Antanui Petrauskams, Ginai ir Dariui Mažeikoms, Vladui Kanišauskui. Dėkojame Daliai Babilienei už maitinimą. Šventę vainikavo bendra daina „Žemėj Lietuvos“, kylantys į dangų trispalviai balionai, simbolizuojantys penkiolikos kaimų kraštiečių susitikimą, Akstinų kaimo bendruomenės 15 metų jubiliejinį gimtadienį, Lietuvos 100-metį.                             Zita Baltrušaitienė

  Komentarų nėra