Atsinaujinę bendruomenės namai – traukos centras

Siųsti Versija spausdinimui

Dauguma Raseinių rajono bendruomenių įsikūrusios sutvarkytose patalpose ir gali ramiai vykdyti įvairias bendruomenines veiklas. Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ iki šių metų gyvavo mažose, sanitarinius reikalavimus neatitinkančiose avarinės būklės patalpose. Šiais metais asociacija persikėlė į naujas erdvesnes patalpas. Vasario mėnesį buvo parengta projekto „Bendruomenės namai – traukos centras“ paraiška paramai gauti pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai rėmimo programą. Džiaugiamės, kad šiam projektui įgyvendinti buvo paskirta nacionalinė parama – 3 370,79 euro. 3 000 eurų skyrė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir 370,79 euro kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė. Projekto „Bendruomenės namai – traukos centras“ pagrindinis tikslas buvo telkti Ariogalos miesto gyventojus aktyvesnei bendruomeninei gyvensenai kuriant patrauklią ir saugią materialinę bazę. Įgyvendindami projekto veiklas siekėme suremontuoti Ariogalos bendruomenės namų patalpas, puoselėti bendruomeniškumą vykdant remonto darbus, didinti bendruomenės patrauklumą bei gerinti bendruomenės narių užimtumo, laisvalaikio praleidimo, saviraiškos ir kultūros tradicijų puoselėjimo sąlygas.
Birželio–spalio mėnesiais vyko intensyvūs projekto įgyvendinimo darbai. Visi džiaugiamės Antano Ragaliausko dalyvavimu projekte. Jo pagalba ypač vertinga tuo, kad jis turi statybos inžinieriaus išsilavinimą. Naudingais patarimais, fiziniu darbu, kruopštumu ir supratingumu per visą bendruomenės namų remonto laikotarpį jis vedė mus visus link galutinio rezultato. Jam nuolatos talkino Antanas Stankus ir Liudas Grigas. Prie projekto įgyvendinimo labai daug ir nuoširdžiai prisidėjo Rožė Žičkienė, Genutė Šinkūnienė, Joana Ragaliauskienė, Genutė Brazauskienė, Janina Bitienė, Roma Vilčiauskienė, Alma Judeckienė ir Ramunė Aksomaitienė.
Labai esame dėkingi verslininkams Rimantui Čeičiui, kavinės „Arka“ savininkams Vaidai ir Juozui Skamarakams, UAB „Sandja“ savininkams Jūratei ir Kęstučiui Krištopaičiams, Angelei Ranauskienei ir „SSF“ firmos vyrams už paramą vykdant projektą. Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie užėjo ir pasidžiaugė gražėjančiais bendruomenės namais, pateikė pasiūlymų ir patarimų bei prižadėjo dalyvauti būsimose bendruomenės veiklose. Nuoširdžiai dėkojame ir Ariogalos miesto seniūnui Sauliui Buividui už nuolatinį domėjimąsi, palaikymą ir paramą. Džiugu, kai yra tokių darbščių ir geranoriškų žmonių, kuriems rūpi bendruomenės reikalai. Čia ir išryškėjo mūsų bendruomeniškumas.
Projektas finišuoja, jo nauda akivaizdi: sutvarkytos Ariogalos bendruomenės patalpos, patraukli, saugi aplinka motyvuoja bendruomenės narius tobulėti, kurti, dalytis patirtimi ir bendradarbiauti. Tikimės, kad projekto pavadinimas „Bendruomenės namai – traukos centras“ ariogališkiams taps gyvenimo būdu.
Petrona Stankienė,
asociacijos „Ariogalos bendruomenė“
pirmininkė

2 Komentarai

  1. Gabrielė

    2020 - 11 -05 10:35

    Patiko straipsnis

  2. Liliana

    2020 - 11 -09 12:43

    Straipsnis įdomus