Bendruomenių sąjungos susirinkime virė aistros

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Gegužės 10 dieną vyko Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos ataskaitinis susirinkimas. Dar iki jam prasidedant, sklandė gandai, kad galbūt bus mėginama pakeisti sąjungos pirmininkę Loretą Sirvidienę.
Susirinkimas prasidėjo įprastai – darbotvarkės patvirtinimu. 2010 metų veiklos ataskaitą pristatė L. Sirvidienė, finansinius rodiklius apibūdino Dalytė Raudonienė. Šios ataskaitos buvo patvirtintos. Vietos veiklos grupės pirmininkas Vincas Blinstrubas papasakojo apie vykdomus projektus.
Suteikus žodį svečiams, pirmasis prabilo Savivaldybės meras Remigijus Ačas. Pasveikinęs susirinkusiuosius ir pasidžiaugęs aktyvia bendruomenių veikla, meras nedviprasmiškai užsiminė, jog nepakeičiamų žmonių nėra. Pernelyg savo nuomonės nepiršdamas, jis papasakojo apie Savivaldybės reorganizacijos planus. Vėliau sveikinimus ir savo mintis išsakė mero pavaduotojas Sigitas Vaičius bei administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis. Pastarasis konkrečiai pareiškė, kad susirinkimas galėtų išsirinkti naują pirmininką. Tuotarpu Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto pirmininkas Darius Ulickas pažymėjo, kad Raseinių rajonas vienas bendruomeniškiausių šalyje ir palinkėjo gero darbo. Vėliau kalbėjo Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas, Savivaldybės tarybos nariai Česlovas Kenstavičius ir Jūratė Garliauskienė bei kiti svečiai.
Vieni nuoširdžiau, kiti pompastiškiau išsakė nuomonę apie bendruomenių kasdieninę veiklą, rūpesčius ir džiaugsmus. Vis dėlto susirinkimo atmosfera po truputį kaito. Mintis, kad pirmininkė gali būti pakeista, vis pasikartodavo. Pasak kai kurių kalbėjusiųjų, L. Sirvidienė pakankamai užimta projektų rengimu, todėl vadovauti Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungai galėtų ir kitas žmogus.
Nuo svečių kalbų perėjus prie pirmininko rinkimų, L. Sirvidienė pasiūlė šį klausimą atidėti savaitei arba mėnesiui, kadangi šiuo metu pernelyg vadovaujamasi emocijomis. Pasak pirmininkės, ji pirmą kartą išgirdo Savivaldybės vadovų nuomonę šiuo klausimu, o tai gali tiesiogiai paliesti jos darbą ir todėl ją dar  reikėtų apsvarstyti.
Savo mintis išsakė bendruomenių pirmininkai: Albinas Kuvikas, Jonas Galinaitis, Feliksas Petrėtis, Gražina Čiarienė, Klemensas Šaulys, Jonas Vazgys, Linas Girdžius, Algimantas Mielinis, Gema Račienė, Antanas Kleinauskas, Linas Bielskis, Romanas Daujotas.

Jų nuomonė buvo vieninga: Loreta Sirvidienė – tinkamiausias kandidatas į sąjungos pirmininkės postą.Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininkė Lina Jašauskienė tiesiog užklausė mero R. Ačo:„Gerbiamasis mere, ar mes galime šiandien rizikuoti rinkti Raseinių rajono bendruomenių sąjungos pirmininką? Ir jeigu mes jį išrinksime,ar tas žmogus išsaugos savo darbo vietą?“ Į šį klausimą R. Ačas konkrečiai neatsakė, pasiteisinęs, kad Savivaldybės administracijos struktūra dar tik modeliuojama ir tai bus sprendžiama koalicijoje, tačiau bet kokiu atveju siekiama, kad bendruomenėmis rūpintųsi ne vienas žmogus, o būtų suformuota komanda. Po pasisakymo Savivaldybės vadovai palik susirinkimą.
Susirinkimo dalyviai vis dėlto nusprendė surengti rinkimus. Buvo pasiūlytos Loretos Sirvidienės ir Vilmos Račkauskienės kandidatūros. Balsų dauguma Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininke išrinkta Loreta Sirvidienė.

6 Komentarai

 1. Rasa

  2011 - 05 -12 13:42

  Kiek reikia turėti naglumo Kauno gyventojui konkrečiai pareikšti, kad – citata “… susirinkimas galėtų išsirinkti naują pirmininką”? Gal tai geriausiai žino Raseinių rajono kaimo bendruomenės. Direktorius viešoj erdvėj savo gyvenamąją vietą deklaruoja Kaune. Iš anksto atsiprašau, jeigu gyvenate Karpynėje.

 2. Na, va

  2011 - 05 -12 14:46

  Manau, kad viešoje erdvėje nebus straipsnio “Atsakymas į “Alio, Raseinių” straipsnį – mano asmenine nuomone, direktorius paskubėjo kalbėdamas apie įstatymo raidę ir moralinę pusę. Štai pavyzdžiai: rinkimai į savivaldybės tarybą: pagal įstatymo raidę gyvena Karpynėje, o pagal moralę Kaune, pagal įstatymo raidę koalicija “RASAI”, pagal sąžinę ta pati asociacija “RASAI”, “Korio medus” pagal etiketę Natūralus lietuviškas, o pagal sąžinę? Kalbanti apie sąžinę, moralę, įstatymo raidę, Jūsų vietoje aš bent patylėčiau. Kitaip labai graužia sąžinę.
  Sveikinu Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkę Loretą iš visos širdies -sėkmės.

 3. Kostas

  2011 - 05 -14 21:13

  Pritariu Na, va , kad šito straipsnio jau nebeįdės, todėl bandau parašyti savo nuomonę čia.
  Gerb. Direktoriau, siūlytume laikraštyje išspausdinti ne išvedžiojimus, jog negerai, kai valstybės tarnautojas girtauja, o įsakymo faksimilę, už ką buvo atleistas Rekštys. Tuomet ir bus visiems aišku, kad ne žurnalistė paskubėjo, o Tamsta nevykusiai skalbiate savo mundurą. Taip, Rekštys įkliuvo girtas (ką ir rašo žurnalistė), bet Tamsta jo su savo juristais už tai atleisti nesugebėjote.

 4. Virgina

  2011 - 05 -14 21:19

  Neieškokit sliekų ant asfalto- Rekštys buvo atleistas ne už girtavimą, o už tai, kas Petrošiūtės parašyta laikraštyje. Ką ketinate apgauti ir ką reiškia tas moralizavimas, jog nedera seniūnui girtam sėsti už vairo? Mano manymu Petrošiūtės straipsnis ne Rekštį gina, o šaiposi iš tokių specialistų, kurie net girtą pagavę nesugeba už tai atleisti.

 5. kiaulianose

  2011 - 05 -15 10:19

  Tai kiba ji jau ten bus gera atstovė? tai ko iš Slabadas nerinka atstovės? Juk ten yr ūkininkė katra augin daug karvių į vaizdij baisią ūkinininkę

 6. Ūkininkas

  2011 - 05 -17 18:32

  Normali ta Loreta moteris, gaila būtų jei darbą jai atimtų. Kažin, kas čia jau labai tais kaimiečių projektais užsiimtų.