2018 liepos
22
Sekmadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Dalgė rugienon – balana sienon

  Siųsti Versija spausdinimui

  Balandžio mėnesį Alėjų kaimo bendruomenė Žemės ūkio ministerijai teikė projekto „Oninių šventės tradicijų puoselėjimas Alėjų kaimo bendruomenėje“ paraišką nacionalinei paramai gauti. Projektą pavyko laimėti, todėl liepos 30 d. šurmuliavo jau tradicine tampanti Alėjų kaimo bendruomenės Oninių šventė. Šiais metais kaimynus, kraštiečius bei kaimo svečius vieną gražiausių vasaros švenčių kvietėme paminėti šūkiu „Dalgė rugienon – balana sienon“. Nors šūkis simbolizuoja sparčiai trumpėjančią dieną, tądien susirinkusiems pakako ne tik saulės šviesos, bet ir daug nuoširdžių šypsenų. Renginys subūrė per 150 dalyvių ir svečių ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš visos Lietuvos.
  Renginį pradėjome šv. Mišiomis Alėjų Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po apeigų bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė kvietė visus susiburti apie Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšomis ir Alėjų kaimo bendruomenės savanorių pastangomis bažnyčios šventoriuje atstatytą kaimo kryžių. Šis kryžius 1941, okupacijų metais, pastatytas šv. misijų, kurių metu į mūsų bažnyčią keliaudavo gausus būrys parapijiečių, atminimui. Džiugu, kad prasminga iniciatyva tapo integralia įgyvendinamo projekto dalimi –
  šiuo kryžiumi katalikiškąją šv. Onos minėjimo tradiciją susiejome su Alėjų kaimo Švč. Trejybės parapijos paveldo išsaugojimu. Šventoji Ona liaudiškoje ikonografijoje vaizduojama apglėbusi dukrą mergelę Mariją. Šis motinos įvaizdis paskatino būtent per Oninių šventę atnaujinti užgesusią kaimo kryžiaus tradiciją ir jį, remiantis šv. Onos, globėjos, įvaizdžiu, dedikuoti „ateinantiems –
  sutikti, išėjusiems – atminti“. Taigi iš esmės šio kryžiaus misija yra tęsiama: svarbiausias tikslas –
  burti tikinčiuosius. Po parapijos klebono Vytauto Paukščio atliktų šventinimo apeigų padėkota visiems, prisidėjusiems siekiant šio kilnaus tikslo. Bendruomenės pirmininkė I.Grigienė už nuoširdų darbą ir puikų rezultatą dėkojo tautodailininkui Dariui Janušauskui, už medieną ir pirminius medžio parengimo darbus – Padubysio girininkijos girininkui Nerijui Sutkevičiui bei UAB „Medieva“, už savanorišką darbą ir didžiules pastangas kuriant jaukesnę bažnyčios ir šventoriaus aplinką – bendruomenės nariams bei kraštiečiams: Eugenijai Mažintienei, Valdui Jurkui, Irmantui Tarnauskui, I. ir K.Gailiams, R. ir R.Aleknoms, R. ir V.Kavaliauskams. Padėkos žodžiai simboliškai palydėti Alėjų kaimo bendruomenės giedotojų giesmėmis.
  Iškilmingai pradėtą renginį tęsė šventinė eisena į bendruomenės namų kiemelį. Eisenai vadovavo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės vadovo, mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo specialiai šiam renginiui suburta pučiamųjų grupė bei Alėjų kaimo bendruomenės merginos. Šventei parengtoje Alėjų kaimo bendruomenės namų kiemelio erdvėje eisenos dalyvių laukė Ramonų ir Gėluvos kaimo bendruomenių vokaliniai ansambliai, „Onos kermošius“ ir galimybė atsigaivinti šalta tradicine bendruomenės narės Salomėjos Trakinskienės pagaminta gira. Po antrąją renginio dalį pradėjusio Manto Kringelio atliekamo šventės himno bendruomenės pirmininkė I.Grigienė sveikinimo žodžį tarti kvietė ir simbolinėmis dovanomis pagerbė renginio neaplenkusius svečius. Džiugu, kad tądien kartu su mumis buvo Raseinių parapijos klebonas V.Paukštis, Seimo narės Vidos Ačienės padėjėja Janina Jasiulienė, buvęs Seimo narys, ūkininkas Edmundas Jonyla, Savivaldybės tarybos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė, Raseinių parapijos „Carito“ vadovė Irena Mitalienė bei savo apsilankymu nustebinusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo pirmininkė Valerija Jokubauskienė su būreliu sąjungos narių. Taip pat bendruomenės pirmininkė nuoširdžius padėkos žodžius tarė visiems, jau kelintą kartą iniciatyviai prisidedantiems prie bendruomenės idėjų įgyvendinimo. Už materialinę paramą šiam renginiui ačiū tariame UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, ŽŪB „Šlyna“ vadovui Romaldui Poškevičiui, UAB „Biogrūdai“ direktorei Jolantai Branick, kaimynams G. ir G.Jasiuliams, B. ir J.Kavaliauskams, verslininkei Jūratei Rotmanaitei, o už saldžias dovanas – E.Kavaliauskienei bei R. ir L.Petravičiams.
  Kokios Oninės be Onučių pagerbimo, kokia šventė be šokių ir dainų – pas mus tądien buvo visko! Šauniuosius rajono saviveiklininkus scenoje keitė žavioji Apolionija ir muzikantas Juozas Kavaliauskas.
  Kokia gi šventė be galimybės pasidžiaugti artimo laimėjimais? Renginyje pagerbti rajono Savivaldybės organizuotame tradiciniame konkurse-apžiūroje „Gražinkime savo aplinką“ pastebėtos sodybos šeimininkai Vilma ir Valdas Jurkai.
  Kokios Oninės be gardaus kopūstų troškinio? Už jį ačiū tariame Ritai Kavaliauskienei, už pagalbą organizuojant vaišių stalą – „L klubo“ savininkui V.Laurynui.
  Šventės be staigmenų taip pat nebūna – nuoširdžiai ačiū tariame „Twins forever MC support“ baikerių klubui ir pagrindiniam idėjos pildytojui Simonui Jasiuliui už galimybę ne tik pasigrožėti, bet ir išbandyti galinguosius klubo narių motociklus.
  Renginio pabaigoje bendruomenės pirmininkė I.Grigienė sakė, kad vienas lauke ne karys. Alėjiškiai ne kartą įrodė, kad jų yra daug ir bendras, nuoširdus darbas nugali viską. Ačiū visiems, negailėjusiems savo laiko ir pastangų bei įvairiomis formomis bent maža dalimi prisidėjusiems prie šios šventės idėjų įgyvendinimo. Žmonių padėkos žodžiai ir šypsenos atperka negandas ir sunkumus, todėl dar kartą dėkojame visiems susirinkusiems. Tik toks gražus būrys kaimynų ir svečių stumia pirmyn ir kviečia ieškoti naujų idėjų.

  Rasa Simonavičienė,
  Alėjų kaimo bendruomenės tarybos narė

  Komentarų nėra