Dar viena ekspedicija A.Fromui-Gužučiui atminti

Siųsti Versija spausdinimui

Greitai švęsime Lietuvos dramaturgijos pradininko Aleksandro Fromo-Gužučio (1822–1900 m.) 200 m. gimimo sukaktį. Šia proga iniciatyvinė grupė – girkalniškiai bibliotekininkė Virginija Šileikienė ir mokytojas Stanislovas Feiza, mokytojas ir rašytojas Vytautas Šulskis iš Ariogalos, Verėduvos seniūnaitis Vytas Zaksas – kovo mėnesį aplankėme rašytojo A.Fromo-Gužučio sodybvietę. 1853 m., kaip rašoma biografijoje, rašytojas nusipirko viensėdį Gongailiškių (dabar Aušgirio) kaime. Ten gyveno iki savo mirties (1900 m. rugpjūčio 8 d.).
Panašios ekspedicijos buvo organizuotos ir anksčiau. 1961 m. pavasarį Volungiškių aštuonmetės mokyklos septintokai (Jurbarko r.) su klasės vadove Ivalda Mozurkiene-Gudavičiene dviračiais keliavo į rašytojo sodybvietę. Per karą sudegusioje sodyboje pakasinėję rado apdegusių spaudos leidinių, gal tai buvo „Aušros“ laikraščio relikvijos? 1965 m.
Girkalnio mokyklos mokytojas Liudas Bareiša su mokiniais, dalyvaujant Volungiškių aštuonmetės mokyklos mokytojui Vaclovui Totilui, lankėsi Fromynėje, kalbino dar gyvus buvusius Fromų atminimo liudininkus. Apie rašytoją papasakojo netoliese gyvenanti jį pažinojusi Monika Ivanauskienė (1883–1979 m.). Apie rašytojo sūnų Mykolą Abijevskį-Fromą pasakojo artimiausias Fromų kaimynas Antanas Zaksas (1915–1999 m.). Liudininkų pasakojimai užrašyti į sąsiuvinį, išsaugoti, šiuo metu yra pas straipsnio autorių V.Zaksą. Pasakojimuose minimas Fromų miškelis, dabar vadinamas Trakučiu, ir ąžuolas, po kuriuo mėgdavęs sėdėti rašytojas, o sūnus Mykolas prisėdęs pailsėti ir pasimirė.
Dar vieną ekspediciją 2002 m. yra organizavęs Girkalnio mokyklos mokytojas S.Feiza. Ekspedicijos medžiaga, dalyvių nuotrauka, daryta po Fromų ąžuolu, ir dar daug įvairios medžiagos apie rašytoją bibliotekininkės V.Šileikienės rūpesčiu yra saugoma Girkalnio bibliotekoje. A.Fromas-Gužutis ir jo šeimos nariai yra palaidoti Girkalnio kapinėse.
Šiandien sodybvietės jau nebelikę, Fromų miškelio vien kelmai bestyro ir ąžuolas „suklupęs“ baigia paskutines budėjimo Fromų žemėje dienas. Ant Sartės upelio kranto vešintis klevų gojelis tarsi primena: neužmirškite, įamžinkite rašytojo sodybos vietą. Sodybvietė yra ant Raseinių ir Jurbarko rajonų ribos, gal abiejų rajonų savivaldybės, kultūros skyriai susitartų ir bendromis  jėgomis kad ir nedideliu obelisku būtų pažymėta ši vieta.
Vytas Zaksas

1 Komentaras

  1. Pranci6ka

    2020 - 04 -07 16:11

    Pagarba mokytojui Vytautui Šulskiui ir seniūnaičiui Vytui Zaksui už nuolatinį dėmesį Šimkaičių kraštui,ačiū girkalniškiams prižiūrintiems rašytojo Fromo-Gužučio kapą.Labai reikėtų naujo raštų leidimo.Dabar tik skaitom straipsnelius apie jo kūrinius,opaskaityti negalim…Gal atsirastų koks rėmėjas ?