2019 birželio
25
Antradienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Derliaus šventė ir projekto pristatymas

  Siųsti Versija spausdinimui

  Sargelių bendruomenės centre vyko Derliaus šventė. Nariai susinešė gamtos gėrybių, suruošė parodą.
  Bendruomenės pirmininkė pristatė Žemės ūkio ministerijos finansuotą projektą Nr. NPKB-18-M-342 „Sargelių bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas“. Įgyvendinant projektą buvo stiprinama bei atnaujinama Sargelių bendruomenės centro namų materialinė bazė, padėsianti vietos gyventojams geriau išreikšti ir tenkinti savo poreikius. Įsigijus naują įrangą pagerės renginių kokybė. Tai sudarys palankesnes sąlygas kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklą, įvairinti jaunimo užimtumą, puoselėti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti bendruomenės vienijamoje kaimo vietovėje. Projektu užtikrinama kultūringa ir ekonomiška patraukli aplinka kaimo gyventojams, taip pagerinant jų gyvenimo kokybę ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
  Asociacija, įsikūrusi Raseinių rajone, Papušinyje, organizuoja etninio kultūrinio turinio renginius įvairių amžiaus grupių gyventojams ir svečiams. Vyksta renginiai, kurių metu pristatomos kraštiečių tautodailės darbų ir fotografijų parodos, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai. Po projekto įgyvendinimo asociacija aktyviau įsijungs į visuomeninę, socialinę ir kultūrinę veiklą, jaunimo užimtumo, jų kūrybinių iniciatyvų skatinimą, kaimo tradicijų puoselėjimą, stengsis integruoti visuomenę bei kelti jos socialinę ir bendrąją krašto kultūrą į aukštesnį lygmenį.
  Sargelių bendruomenės centras sustiprins savo kaimo paveldo išsaugojimo bei puoselėjimo funkcijas: amatininkų patirties išsaugojimą ir perdavimą jaunesnei kartai, tradicinių renginių organizavimą, saviveiklininkų kolektyvų skatinimą, etnokultūros puoselėjimą. Teigiamas poveikis veiks vaikų savimonės formavimąsi. Papušynyje veikia Sargelių vaikų dienos centras. Siekiant ugdyti vaikų kūrybišką santykį su kultūros vertybėmis, remiantis kūrybiškumo teorijomis, aktualu rasti etnokultūros sritį, palankiausią skatinti vaiko originalumą, kūrybiškos raiškos sklandumą, didinti jautrumą tautiniam savitumui, ugdyti dermingą, kūrybišką santykį su tradicija, atsisakant vien senų formų bei turinio mėgdžiojimo, siekiant nuolat naujo ir kartu išlikti savimi. Globalizacijos procesai, aprėpiantys ne tik materialinę, bet ir dvasinę žmogaus sritį, kelia grėsmę mažų tautų kultūroms. Jaunus žmones visada domina, kas yra nauja, madinga, nepatirta, giliau dar nesuvokiant, kas yra vertinga.
  Projekto įgyvendinimo vizija atlikta: Papušynyje pagerinta Sargelių centro namų materialinė bazė – nupirkta kompiuteris, spausdintuvas, fotoaparatas, virtuvinis kombainas, virdulys, termosas, marmitas, sporto įranga: krepšinio, tinklinio kamuoliai, stalo teniso raketės ir kamuoliukai. Inicijuota vietos plėtra didins paslaugų kaimo gyventojams prieinamumą, gerins kaimo infrastruktūrą, išsaugos kultūros, gamtos paveldą bei kraštovaizdį.
  Įgyvendinę projektą prisidėjome prie socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudarome sąlygas saviraiškai, žmonės gali glaudžiau bendrauti, sportuoti, sustiprinti ir puoselėti sveiką gyvenseną, bendruomeniškumą, žmogiškąsias vertybes, lygiavertiškumą, prieinamumą, toleranciją. Daugiau gyventojų įsijungs į organizuojamus sportinius, kultūrinius, socialinius ir švietėjiškus renginius.
  Sargelių centro darbuotojai siūlo maisto gaminimo paslaugas: maisto gaminimas pokyliams, maisto gaminimas pristatant į namus, maisto gaminimas vietoje, centre. Užsisakykite ir skaniai valgykite.
  Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

  Dr. Daiva Šeškauskaitė

  Komentarų nėra