Eilinis posėdis netradicinėje aplinkoje

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Spalio 26 dieną Savivaldybės tarybos nariai posėdžiavo neįprastoje aplinkoje – II savivaldybės rūmų, į kuriuos netrukus persikels policijos komisariatas, salėje (didžioji posėdžių salė uždaryta remontui). 14-jame posėdyje 23 rajono išrinktieji ekstremaliomis sąlygomis – be įgarsinimo aparatūros, be mikrofonų, be nešiojamųjų kompiuterių – vis tik sugebėjo apsvarstyti 33 sprendimų projektus, o į valdančiosios daugumos pajėgas įsiliejo nauja persona.                

Nauja tarybos narė  

Posėdžio pradžioje meras Remigijus Ačas perskaitė Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą: prieš terminą nutrūko tarybos narės tvarkietės Gerdos Visockienės įgaliojimai. Šių metų rugpjūčio 2 dieną taryboje ji pakeitė seniūniauti išėjusią Jūratę Garliauskienę, tačiau neprabėgus nė trims mėnesiams atsisakė mandato. Vietoje Gerdos Visockienės rajono Tarybą papuošė kita partijos Tvarka ir teisingumas narė, perfekcionistė, Ariogalos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Dalia Skeberdienė: ji perskaitė priesaiką ir po akimirkos delne jau spaudė Tarybos nario mandatą.          

Kontrolės ir audito tarnyba vėl purtys Kultūros centrą   

Atsižvelgdama į mero teikimą, taryba pavedė Kontrolės ir audito tarnybai iki š. m. lapkričio 25  d. dar kartą atlikti Raseinių rajono kultūros centro 2011 m. veiklos
auditą (šioje įstaigoje pavasarį buvo atliktas finansinės veiklos auditas).   

Meras teigė iš rajono seniūnų girdėjęs, jog kai kurių Raseinių kultūros centro filialų darbuotojai dažnai nepasirodo darbe, neorganizuoja jokių renginių. Kultūros namų direktoriaus A. Brauklio meras sakė prašęs pateikti sąrašą visų darbuotojų ir įvertinti jų darbą. Direktorius tik 3 įvertino patenkinamai, o visus kitus – gerai. Įvertinti
kultūros darbuotojus buvo paprašyti ir seniūnai. Pasak mero, įvertinimai labai skirtingi: seniūnai nurodė, kad yra kultūros darbuotojų, kurie po keletą mėnesių nesirodo darbe, o paskutiniai renginiai vyko vasaros pradžioje. Tikimasi, kad Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi patikrinimą, rajono Tarybai pateiks objektyvias išvadas.    

Tarybos narys G. Mikolaitis kandžiai pasiūlė, kad prie audito išvadų būtų pateikta papildoma informacija, kokiai partijai priklauso netikusiais kultūros darbuotojais besiskundžiantys seniūnai ir kokiai partijai priklauso patys kultūros darbuotojai. Tačiau tokį siūlymą rajono vedliai meras R. Ačas ir vicemeras S. Vaičius pavadino tuščiu politikavimu ir pažymėjo, kad toks pavedimas neįmanomas. Sprendimo projektui pritarė visa valdančioji dauguma – 14 tarybos narių.              

Šilumos ūkio naujienos. Sumažėjo šilumos kaina!     

Pagal Klimato kaitos specialiąjąprogramą atsirado galimybė gauti finansinę paramą Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos ir Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos katilinių rekonstrukcijai. Dabar šioms mokykloms apšildyti naudojamas mazutas. Gavus finansavimą, katilinės būtų pritaikytos kūrenti kur kas pigesnę kuro rūšį – medienos atliekas. Prieš porą metų katilinės buvo perduotos Raseinių šilumos tinklams, tačiau teikiant paraišką finansavimui gauti vienas iš reikalavimų – katilinės turi priklausyti ugdymo įstaigoms arba savivaldybei.     

Kita gera naujiena – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pripažino, kad Raseinių r. savivaldybės taryba š. m. rugsėjo27 d. šilumos kainų dedamąsias
patvirtino be pažeidimų. Šilumos kaina rajono gyventojams lapkričio mėnesį bus mažesnė 0,48 %, tai reiškia – už vieną kilovatvalandę mokėsime 0,1 ct mažiau! UAB
„Raseinių šilumos tinklai“ direktorius S. Bartkus pažymėjo, kad net ir toks kainos sumažinimas – didelis pasiekimas, kadangi pastaruoju metu apie 20 % pabrango mazutas.

Meras priminė, kad praėjusį šildymo sezoną šilumos tinklai biokurą įsigydavo už 55-59 Lt/Mwh, o dabar moka 51 Lt/Mwh, o daugelyje kitų rajonų šilumos tiekėjai biokurą perka už 70-80 Lt/Mwh.   

Taryba vienbalsiai priėmė sprendimą sugrąžinti mokykloms katilines bei pritarė šilumos kainų dedamosioms.              

Biudžeto patikslinimai     

Kaip ir kiekviename posėdyje, vėl buvo patikslintas Savivaldybės biudžetas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Raseinių r. savivaldybei sumažinta 1 mln. 279 tūkst. specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 816,6 tūkst. Lt, socialinei paramai mokiniams – 315,7 tūkst. Lt, socialinėms paslaugoms – 147,0 tūkst. Lt. Taip pat patikslintos valstybės deleguotoms funkcijoms skirtos lėšos –vienoms priemonėms asignavimai sumažinti, kitoms – padidinti.    

Savo nuomonę dėl biudžeto patikslinimo išrėžė tarybos narys Liudas Kavaliauskas. Jis priminė, kaip gegužę vykusiame posėdyje tuometinis administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis tvirtino, kad savivaldybės administracijai reorganizuoti papildomų lėšų nereikės– pakaks turimų pinigų ir netgi pavyks sutaupyti. Anot L. Kavaliausko, biudžeto patikslinimo projekte savivaldybės administracijos atlyginimams ir kitiems neapgalvotiems sprendimams prašoma beveik ketvirčio milijono. Pinigai, kurie galėtų būti skirti gatvių remontui, apšvietimui ar kitoms socialinėms reikmėms, bus panaudoti išeitinėms pašalpoms, išlikusių arba naujai priimtų darbuotojų tarnybinėms kategorijoms kelti, bylinėjimosi su A. Rekščiu bei priverstinių jo pravaikštų išlaidoms padengti ir kt.    

Biudžeto skyriaus vedėja A. Krivickienė pakomentavo, kad metų pradžioje sudarant biudžetą, pagal etatų skaičių bei mokamus atlyginimus, nebuvo suplanuotos savivaldybės administracijai reikalingos lėšos. Dabar administracijai skiriant 294 tūkst. Lt, kitos programos bei priemonės nenukentės, nes pinigai rasis atidedant banko paskolų ir palūkanų mokėjimą kitiems metams.     

Meras R. Ačas bei tarybos narys J. Kenstavičius bandė sugėdinti įsismarkavusį L. Kavaliauską – tvirtinant šių metų biudžetą jis pats buvo administracijos direktoriumi, o jo bendrapartiečiai socialdemokratai priklausė valdančiajai daugumai, taigi už šiandienos biudžetą atsakomybę turėtų jausti praėjusios kadencijos pabaigoje valdžią už grobusi politikų grupelė. Pasak J. Kenstavičiaus, kai kurios savivaldybės jau yra atsidūrusios ant bankroto ribos, negalima leisti, kad taip nutiktų ir mūsų rajone, todėl, jo nuomone, administracijos pertvarka yra būtina.    

Biudžeto patikslinimams pritarė 14 pozicijos narių, likusieji kukliai susilaikė.        

Autobusų parką aplankė laimė  

Didelė sėkmė nusišypsojo autobusų parkui – Raseinių r. savivaldybė perleido nebe pirmos jaunystės lengvąjį automobilį FORD GALAXY, kurį nepriklausomi turto
vertintojai įvertino 13 000 Lt. Gražus mostas įvardintas kaip Savivaldybės turtinis įnašas į UAB „Raseinių autobusų parkas“. Meras pažymėjo, kad šiuo automobiliu
Savivaldybės administracija nebesinaudoja. Nors automobilio verkiant reikia Kalnujų bei Ariogalos seniūnijoms, tačiau benzininiu, daug degalų ryjančiu fordu sunkiai
finansiškai besiverčiančios seniūnijos nesusižavėjo. Kitas reikalas –autobusų parkas: įmonės direktorius A. Vyšniauskis bėdojo, kad tarnybinės transporto priemonės
morališkai pasenusios, net darbo reikalais jis turįs drengti nuosavą automobilį. Manoma, kad autobusų parkas pasielgs išmintingai: dovanotajam automobiliui įdės dujų įrangą ir važinės nebrangiai ir ilgai.            

Sunkus tarybos kelias į VVG   

 Tarybos narys Darius Ulickas pristatė sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos priėmimo į Raseinių rajono vietos veiklos grupę „Raseinių krašto bendrija“. Pažymėtina, kad praėjusiame posėdyje D. Ulickas siūlė svarstyti šį klausimą,  tačiau tuokart jis net nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Didelis pasiekimas,
kad šį kartą sprendimo projektą bent jau įrašė prie svarstytinų klausimų. Deja, daugumos pritarimo jis nesulaukė.     

Anot mero, Savivaldybės taryba turi teisę gauti 25 % balsų VVG valdyme. Tarybos sprendimu Vietos veiklos grupei buvo siūloma pakeisti įstatus, tačiau jie iki šiol
nepakeisti.   

„ 25 % mes turime turėti visur: tiek renkant pirmininką, tiek atstovaujant valdybai. Deja, pagal šiandieninius įstatus 25% mes turime valdyboje, o renkant pirmininką
turime 1 balsą tarp 55 kaimo bendruomenių. Nemanau, kad Savivaldybės taryba turėtų prarasti savo įtaką, jei įstatymas mums numato 25 %.“      

„Esu priverstas paneigti, – prabilo D. Ulicas, – nes šiandien taryba neturi jokios įtakos, todėl apie įtakos mažinimą net nekalbama. Tapusi VVG nare, turėtų bent šiokią
tokią įtaką.“    

Visi 14 pozicijos narių balsavo prieš šį sprendimo projektą.      

Meras išvyksta parvežti daugiau demokratijos    

Kauno regiono plėtros agentūra atsiuntė kvietimą dėl Kauno regiono savivaldybių merų organizuojamo vizito į Tbilisį Gruzijoje. Vizito tikslas – pasidalinti patirtimi tokiose srityse kaip demokratijos plėtra, naujos efektyvios regiono politinio ir ekonominio vystymo formos.     

Taryba vienbalsiai nusprendė komandiruoti rajono Savivaldybės merą Remigijų Ačą š. m. lapkričio 13-17 dienomis į Tbilisį, kur jis galės tarptautiniu lygiu pasidalinti savo turtinga demokratiško valdymo patirtimi bei pasisemti idėjų, kaip dar labiau sudemokratinti mūsų rajoną.

6 Komentarai

 1. plumpročiai

  2011 - 11 -03 21:32

  ,,pinigai rasis atidedant banko paskolų ir palūkanų mokėjimą kitiems metams.” Biudžetas nerenkamas , o daromos dar papildomos išlaidos paskolų grąžinimo sąskaita. :) Jordanėlis vis tą pačią buką gaidelę kiaušų trukdymo šokant tema gieda. Netrukus kiti metai, įdomu, kokią gaidelę trauks, kai reikės gerokai didesnę sumą bankams grąžinti ir patys bus susiplanavę biudžetą?

 2. Ateina išbandymų diena

  2011 - 11 -04 21:21

  Raseinių konservatoriai rinksis į visuotinį susirinkimą. Gal bent tie praregėjo.

 3. skeptikas

  2011 - 11 -04 21:37

  Nepraregės. Senukus labai lengva Vaičiaus burtais paveikti. Užtenka vien apie kovą su komunistais paminėti ir visi patiki :)

 4. Iš Vikipedijos

  2011 - 11 -05 20:34

  ” Remigijus Ačas išgarsėjo per nušalinto prezidento Rolando Pakso apkaltos procedūrą. Konstitucinis Teismas nagrinėjo R. Ačo ir Evaldo Vaitkaus neteisėtus pavedimus Specialiųjų tyrimų tarnybai surinkti informaciją apie 44 asmenų privatų gyvenimą. Taip pat Ačo pavardė buvo minima 2003 m. spalio mėn. VSD pažymoje dėl valstybinės įmonės „Alita“ privatizavimo, „nacionalinio saugumo klausimais Remigijaus Ačo vardu ir jam žinant, „už atitinkamą atlygį“ buvo sudaromos išskirtinės sąlygų privačių struktūrų verslui, siekiama įtakoti privatizavimo konkursus, tarp jų ir bendrovės „Alita“ privatizavimo konkursą…“.
  1994 m. nuteistas už kontrabandą. Iš Baltarusijos jis neteisėtai bandė įvežti į Lietuvą 19 traktorių. R. Ačui paskirta 30 000 rublių bauda.
  2004 m. kovo mėn. iškelta baudžiamoji byla dėl šmeižto, kai jis „paskambino į tiesioginį eterį ir pareiškė, kad Antikorupcijos komisijos pirmininkė Nijolė Steiblienė iš bendrovės „VP Market“ vadovų reikalavo kyšio.“ R. Ačas teisme prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir atsiprašė parlamentarės. Tuomet teismas nusprendė teisiamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąją bylą nutraukti. ”

  Pravartu prisiminti slaptą pažymą „Dėl negatyvių tendencijų, keliančių grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui“. M.Laurinkaus pateikta pažyma sukėlė politinį skandalą. Neminint “kavos su konjaku” R.Smailytės naktinio recepto ir sienos kirtimo keistų peripetijų, svarbiau nepamiršti, kad Seimui tada buvo pranešta, jog Prezidentūra ir R.Pakso patarėjas nacionalinio saugumo klausimais R.Ačas turėjo ryšių su tarptautiniais nusikaltėliais, tarp jų – su Rusijos nusikalstamo pasaulio šulu laikomu A.Kikališviliu. Paskelbus šią informaciją, R.Paksas atskubėjo į Lietuvos televiziją ir pareiškė: „Tokių pažymų paviešinimas, nepateikus jų prezidentui, gali būti įvardytas kaip sąmokslas“. (Kur gi ne? – tikras sąmokslas :) ) R.Paksas vis tik buvo priverstas sustabdyti R.Ačo, kaip prezidento patarėjo, įgaliojimus.

 5. manau

  2011 - 11 -06 00:20

  Su tokia autobiografija į Valstybės tarnybą STT neišduotų leidimo? Ar taip?

 6. Autokratas

  2011 - 11 -07 15:25

  Nenuostabu, kad Ačas mokysis gruziniškosios demokratijos. Juk ten prezidento diktatūra. Tik Saakašvilio asmenyje toks valdymas yra pateisinamas. Na o Ačo …?