Graži ataskaitų tąsa

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Ar išdrįstų kas suabejoti šios kadencijos rajono Tarybos darbingumu?

Paskutiniąją kovo dekadą sugebėjo posėdžiauti net trejetą kartų. Deja, posėdžiaujančiųjų nebuvo gausu. Štai kovo 29 d. vyko jau 24-asis tarybos posėdis, patvirtinti 26 sprendimų projektai. Šiame, kaip ir praėjusiame posėdyje, darbotvarkė buvo sausakimša ataskaitų. Jas politikams teikė Raseinių rajono lopšelių-darželių direktorės, kitų įstaigų ir organizacijų vadovai. Posėdžio pradžioje iš 25 tarybos narių dalyvavo tik 18, o į antrąją posėdžio dalį susirinko vos 14. Atrodo, formuojasi naujos tradicijos: svarbiems reikalams spręsti nebeprireikia nė dviejų trečdalių politikų, rajono žmonių valia delniukuose spaudžiančių tarybos nario mandatą.
Pasigedo Darbo žmonių šventės

Nors ir pavėluotai, tačiau patvirtintas Savivaldybės kultūros įstaigų 2012 metų renginių koordinacinis planas. Šiemet bus siekiama, kad rajone tuo pačiu metu nevyktų keli renginiai, nes politikai – irgi žmonės: nors persiplėšk, kai tą pačią valandą šventėn kviečia ir Ariogala, ir Betygala. Taip pat planuojama efektyviau išnaudoti Molavėnų piliakalnio galimybes – čia ketinama organizuoti renginius ir birželį, ir liepą, ir rugpjūtį.

Tarybos narė Ona Babonienė pasiūlė, kad į kultūros renginių planą būtų įtraukti ir kitų rajono nevyriausybinių organizacijų renginiai. Mero teigimu, į šį pasiūlymą bus atsižvelgta, be to, dėl renginių plano teks pakoreguoti ir rajono biudžetą.

„Gal pamiršote vieną dieną, kuri kalendoriuje pažymėta raudonai, – įsiterpė tarybos narys Gintautas Mikolaitis, – tai Tarptautinė darbo žmonių šventė, gegužės 1-oji. Kodėl nematome jos renginių plane? Ar neleidžiama Darbo žmonių šventės švęsti?“

„Matyt, jūsų partijai ši data yra prioritetinė, – skubėjo į klausimą atsakyti meras. – Jei būtumėte davę pasiūlymą surengti renginį, mes tikrai būtume jį įtraukę į planą.“

Auklytės vertos daugiau

Rajono lopšelių-darželių direktorės, besistengdamos negaišinti ilgiau kaip 3 minutes, teikė 2011 m. veiklos ataskaitas: pasakojo apie vizijas, misijas, vykdomus projektus, finansus ir kitus skaičius, o meras R. Ačas ausylai jų klausėsi. „Saulutės“ direktorės Skinos Armalienės jis paklausė, koks yra auklėtojų padėjėjų atlyginimas? Paaiškėjo, kad auklėtojų padėjėjomis paprastai dirba moterys, turinčios vidurinį išsilavinimą, o jų atlyginimas minimalus – 800 Lt. „Išsilavinimas – vienas dalykas, bet darbas tikrai nėra lengvas, – nukirto meras ir uždavė rebusą. – Dirba su mažais vaikais, reikia ir kelnes valyti. Mums, visiems tarybos nariams, reikėtų pagalvoti: tokie žmonės bent keliais šimtais litų turėtų gauti daugiau.“
Tarybos narys G. Mikolaitis papriekaištavo Girkalnio darželio direktorei Vaidai Urbonaitei: ugdymo įstaigos tarybos narius pakviečia į šventes, tačiau jis nesulaukė kvietimo į Girkalnio darželio 30 metų jubiliejų. „Buvo tarybos narių“, – atsklido gūdus balsas kažkur iš dešinės. „A a a, tai čia ne visi, tik išskirtiniai kviečiami“, – nuoskaudos kupinu balsu išlemeno nuo Girkalnio krašto kilęs tarybos narys.

Be abejo, opozicijos atstovų neliko nepastebėta lopšelio darželio „Liepaitė“ direktorės Aušros Jankauskienės ataskaita.Tądien labai aktyvus tarybos narys G. Mikolaitis priminė, kad perskirstant biudžetą meras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų įstatymą: „Kaip darželis būtų išsilaikęs, jei nebūtų perskirstytas biudžetas?“

Meras palengvino savo svainės dalią ir pats atsakė į klausimą: ministro įsakymu nemokamo maitinimo lėšos buvo sumažintos visoms ugdymo įstaigoms, tarp jų 7000 Lt ir „Liepaitei“. Visos lėšos grąžintosį valstybės biudžetą. Tarybos narė O. Babonienė paklausė, ar „Liepaitėje“ yra sudaryta kolektyvinė sutartis su profsąjunga. A. Jankauskienė patikino, kad tokia sutartis yra sudarinėjama. Tvirtinat „Liepaitės“ ataskaitą, meras balsavime nedalyvavo.

Tegyvuoja futbolas!?

Džiaugsmais ir rūpesčiais pasidalino Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus, teikdamas 2011 m. veiklos ataskaitą. Nors centras turi respublikinio lygio sportininkų – 20 auklėtinių priklausė įvairioms respublikinėms rinktinėms, o du treneriai – E. Petrokas ir V. Grišius apsigynė eksperto kategorijas, tačiau įstaigą slegia ir rūpesčių našta: Ariogalos sporto salei reikalinga renovacija, o Raseinių stadione byra kėdės – ir dėl piktavalių asmenų, ir dėl atmosferinių pokyčių. Pradėta populiarinti Raseiniams nauja sporto šaka -dedamos pastangos futbolo aikštelei stadione įrengti. Meras E. Zinkų bandė iškvosti, kokia sporto šaka prioritetinė, ar skiriamas deramas dėmesys futbolui. Kaip teigė direktorius, populiariausia sporto šaka – krepšinis, bet laurų daugiausia priskina mūsų rajono imtynininkai, lengvaatlečiai, tinklininkai. „Futbolo lietuviai iš viso nemoka žaisti, -direktoriui į pagalbą atskubėjo vicemeras Sigitas Vaičius, – Ir neverta tikėtis, kad centras paruoš garsią futbolo komandą.“

Tarybos narys Edgaras Juška sviedė saują akmenukų į tarybos narių darželį: „Kultūros centre sausio mėnesį jau ne pirmi metai vyksta geriausių rajono sportininkų pagerbimo šventė. Problema, kad tarybos nariai nesilanko tokio pobūdžio renginiuose.“

19 – daug ar mažai?

Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė pasidžiaugė pernai įgyvendintais projektais: restauruoti Ariogalos apylinkių partizanų vadavietės radiniai (100 eksponatų), surengti 26 praktiniai mokymo seminarai, atidaryta muziejaus biblioteka, tęsiama pastato renovacija ir tikimasi, kad šiemet bus renovuota 60 % muziejaus patalpų. Bėdos kaip ir visų: lėšų trūkumas eksponatams įsigyti, kultūros paveldo vertybių priežiūrai, remontui, apsaugai. Meras nuoširdžiai domėjosi, kiek muziejuje yra darbuotojų, kur ir ką jie dirba, kiek uždirba. Pasak direktorės, visame rajone yra 19 etatų: Betygaloje, Šiluvoje, Kanopėnuose, Pasandravyje, Raseiniuose. „Jūsų komentaras: daug-mažai, persidirbat-nedadirbat?“ – sausai paklausė meras. B. Kulpinskaitė patikino, kad šiemet sumažėjus finansavimui bus atleisti du darbuotojai, taigi beliks 17, o tai visai nedaug, nes darbų apimtys didelės. Ko gero, meras atsakymu liko patenkintas.

Greitosios skambinsime į Kauną

Sveikatos ministro įsakymu nuo š. m. liepos 1 d. VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinės tarnybos funkcijos bus perduotos Kauno apskrities centralizuotai dispečerinei. Pasak Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės Rimantos Baublienės, šiuo metu Lietuvoje yra 58 greitosios medicinos pagalbos stotys ir nuo minėtosios datos dispečerinės tarnybos liks tik dešimtyje stočių.
Tarybos narys G. Mikolaitis suabejojo, ar tai gerai: pasitaiko atvejų, kai centralizuotos dispečerinės nusiunčia greitąją pagalbą ne tuo adresu, nes ne visada žino kito rajono gyvenviečių pavadinimus. „O kas būtų, jei taryba nepritartų tokiam sprendimui?“ – pasmalsavo tarybos narys. R. Baublienė paaiškino, kad dispečerinei išlaikyti nepakanka finansavimo, nėra galimybių net minimalią algą mokėti.

Kompiuterizuoti ir šąlantys bibliotekos filialai

Raseinių r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, teikdama ataskaitą pažymėjo, kad jos vadovaujama įstaiga turi kuo pasidžiaugti: pagaliau užbaigta pastato renovacija, 25-iuose bibliotekos filialuose sukaupta 252 tūkst. knygų, bibliotekos paslaugomis naudojasi daugiau kaip 9000 gyventojų. Naujai įsteigti interneto prieigos taškai Butkiškės, Kaulakių, Paupio ir Pryšmančių filialuose. Nekompiuterizuoti lieka tik Gruzdiškės ir Pikčiūnų filialai.

Tarybos narys Česlovas Kenstavičius susirūpino kaimo bibliotekų likimu, o ypač – Pikčiūnų filialu, kurį direktorė norėjo uždaryti. Anot direktorės, kai kuriuose filialuose darbo sąlygos sudėtingos – trūksta lėšų remontui, šildymui, todėl ir lankytojų sulaukiama nedaug. Iki rudens Pikčiūnų filialas veiks, bet jei nepavyks tinkamai pasiruošti šildymo sezonui, galbūt teks jį uždaryti.

Tarybos narė O. Babonienė pasiūlė kaimų filialus perkelti į individualius gyvenamuosius namus – ir šilta, ir patogu.

Deja, pasak D. Sutkevičienės, tokie dalykai nepraktikuojami, privačiuose namuose laikinai apsistoja tik kilnojamosios bibliotekėlės.

Verslo centrui pritrūko verslumo

VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Benediktas Siliūnas tarybai tvirtinti pateikė 2012 m. veiklos programą. Šiemet centras planuoja rengti seminarus, mokymus, konferencijas, skatinti jaunimo verslumo veiklas, padėti rengti paraiškas verslininkams, vystyti turizmo veiklą: išleisti lankomų Raseinių krašto objektų katalogą, surengti gidų kursus. Iš Savivaldybės biudžeto programai gyvendinti skiriama 121 tūkst. Lt. Direktorius pabėdojo, kad šiemet Verslo informacijos centras iš kitų altinių planuoja uždirbti nedaug – 4 tūkst. iš ES fondų ir 55 tūkst. iš
kitos veiklos.

„Minėjote, kad pagal dabartinį finansavimą planą galėsite įgyvendinti tik 50 %. Kokių veiklų ketinate atsisakyti?“ – domėjosi tarybos narys Darius Ulickas.

Direktorius paaiškino, kad su turimomis lėšomis centras geriausiu atveju išgyvens iki liepos pabaigos, todėl naikins vieną etatą, darbuotojai paeiliui eis nemokamų atostogų.Netikėtai įsiterpė administracijos direktorė Aurelija Ložytė ir konstatavo, kad tai nėra biudžetinė įstaiga, jos statusas -  viešoji įstaiga, taigi turi galimybę užsidirbti.

Meras R. Ačas pabarė centro direktorių dėl neveiklumo, pesimistinių nuotaikų ir ragino patiems imtis daugiau iniciatyvos, plėsti paslaugų asortimentą. „Jums sudarytos idealios sąlygos, turite idealias patalpas. Manau, jums reikia gero gero spyrio į tam tikrą vietą, kad pradėtumėte judėti“, – griežtai kalbėjo meras ir pareiškė, kad balsuojant centro veiklos programai jis nepritars.

1 Komentaras

  1. Solitario

    2012 - 05 -21 17:46

    / An excellent post. I learn sonehtimg totally new on different blogs everyday. Its stimulating you just read content from other writers and study a little sonehtimg from their site. I’d need to apply certain on this content on my blog if you ever don’t mind. Natually I’ll construct a link returning to your internet site. Great sharing.