Įgyvendintas projektas

Siųsti Versija spausdinimui

Pagal 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kaimų bendruomenė „Viduklė“ teikė paraišką ir ją įgyvendino.
Įgyvendinto projekto „Bendruomenių akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti“ tikslas – sutvarkyti atviras viešąsias erdves ir bendruomenių namų patalpas, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, įtraukti į kultūrinę, švietėjišką veiklą 19–24 m. jaunimą, socialinės rizikos šeimas, kuriose auga vaikai.
Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Gylių, Paupio ir Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės.
Kaimų bendruomenė „Viduklė“ įsigijo du lauko treniruoklius. Pastačius juos prie tvenkinio vaikai, jaunimas ir suaugusieji turės užimtumo, pagerės estetinis vaizdas, vieta taps patrauklesnė gyventojų poilsiui, sveikatinimui ir laisvalaikio poreikiams.
Gylių kaimo bendruomenė įsigijo vertikalias žaliuzes bendruomenės patalpų langams ir perkolatorių su nuvarvėjimo padėkliuku. Įsigytas reikiamas priemones naudoja organizuojant renginius, įvairius užsiėmimus, tuo pritraukdami daugiau pasyvių jaunų žmonių, rizikos šeimų ir jų vaikų.
Paupio kaimų bendruomenė įsigijo kėdžių ir ritinines užuolaidas plastikiniams langams. Jos patalpai suteikia estetiškumo, sulaiko saulės spindulius, nakties metu uždengia langus. Kėdės tenkina žmonių poreikius ilgiau pabūti, padiskutuoti, išgerti puodelį arbatos.
Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės kiemelyje pastačius vaikams sūpynes, tėveliams ar seneliams atvykus į renginius ar šventes, jų atžalos turi kuo užsiimti. Kiemas tapo patrauklesnis ne tik bendruomenės nariams, bet ir atvykstantiems svečiams, pravažiuojantiesiems pro šalį.
Įgyvendintas projektas tenkina visų amžiaus grupių vietos gyventojų poreikius, prisideda prie socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudaro tinkamas sąlygas saviraiškai. Projekto metu pasiekti rezultatai naudojami kaimo renginiams bei kitoms visuomeninėms veikloms vykdyti, palaikyti artimesnius ryšius bendradarbiaujant su kaimyninėmis bendruomenėmis, socialiniais partneriais.

Regina Morkuvienė,
kaimų bendruomenės „Viduklė“ pirmininkė

Komentarų nėra