Iškreiptas socialinės paramos veidas

Nijolė PETROŠIŪTĖ [1]

Mūsų valstybės galvos kartais net su sveiku protu susipyksta beieškodamos taupymo būdų. O tuo pat metu beprasmiškai išmėto dešimtis tūkstančių, iš kurių susideda milijonai, gražiai tai pavadindami parama nuskriaustiems žmonėms. Gyvas tokio neūkiškumo pavyzdys šiandien vaikšto po Raseinius, kai vaikinas, ką tik gavęs beveik 10 tūkst. litų įsikūrimui, šiandien nebeturi nei būsto, nei pinigų. Jis neberūpi ir taip jį dosniai parėmusiai valstybei, nes ji su juo įstatymiškai jau atsiskaitė.

Įstatymai įpareigoja

Buvusiam Gabšių vaikų namų „Likimas“ globotiniui  Karoliui S. rugsėjo antroje pusėje suėjo aštuoniolika. Tos dienos kaip saulės užtekant laukė tiek globėjai, tiek valdiškos institucijos, tiek pats Karolis, nes jis žinojo, jog tuomet taps labai turtingas, nes jam, tėvų globos netekusiam vaikui, valstybė skirs 75 BSI (bazinė socialinė išmoka), kuri sudarys beveik 10 tūkst. litų. Pilnametystės sulaukusiems iki 2009-ųjų sausio 1 d., tokia išmoka buvo tik 50 BSI, o štai Karoliui pasisekė.
Sulaukęs „laimingosios“ dienos, Karolis negaišuodamas apsilankė rajono Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje, kur griežtai pareikalavo jam priklausančios įsikūrimo pašalpos. Iš šiame skyriuje dirbančios Reginos Martišienės išgirdęs, jog grynųjų negaus, Karolis išpūtė šalinti pinigų išgryninimo kliūčių. Pasak R.Martišienės, vienkartinių įsikūrimo išmokų neleidžiama išmokėti grynaisiais, nebent būtų likusi nepanaudota mažesnė nei viena BSI dalis. Įstatymas nurodo, jog išmoka gali būti panaudota tik būstui pirkti, jo paskolai dengti ar būsto nuomai bei mokesčiams už jį, o taip pat baldams, namų apyvokos reikmėms – tam, kas išties būtina savarankiško gyvenimo pradžiai. „Paprastai mums atneša pirkinių sąskaitas, o mes pervedame pinigus. Nemokėti mes negalime, nes tai mus įpareigoja įstatymai“, – sakė R.Martišienė.

Pirko bajoriškai

Karolis brangioje parduotuvėje pirko bajoriškai: brangų šaldytuvą, plazminį televizorių, skalbyklę, netgi įmontuojamą viryklę, nors nežinojo, į ką ją montuos, ir neturėjo jokio supratimo, kodėl ją iš viso reikėtų kur nors montuoti. Atsivedė jis į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių ir žmogų, iš kurio jis neva nuomosis butą.
Deja, šiandien Karolis nebeturi nieko: ką pragėrė, ką gudresni už jį išviliojo. Jis šiandien vėl – kaip šalna patvoryje… Jau prieš Naujuosius jis braižėsi apie savivaldybės mero duris, sakėsi gyvenąs laiptinėse.
Skyriaus vedėja Angelė Palekienė sako, jog tokių karoliukų tenka sutikti nuolat. Tik vieni jų kartais leidžiasi perkalbami, pavyksta juos įtikinti, jog jų įsigeistų brangių daiktų šiuo metu dar nereikia, o kiti nė į kalbas nesileidžia. „Jie žino įstatymus ir tai, kas jiems priklauso, o jei bandom sulaikyti, tuoj mus skundžia. Esame daugkart skambinę į ministeriją, klausę, kaip elgtis, jei matome, jog pinigai nueis perniek, bet atsakymas visuomet būna vienas – laikytis įstatymų. Patarimų žmogui gali duoti tiek, kiek jis priima“, – kalbėjo A.Palekienė. Tuo tarpu Karolis jų skyriuje, sako, duris koja atidarinėja.


[2]Neprognozuojamas

Per Karolį itin akivaizdžiai atsiskleidžia ir kitos mūsų socialinės sistemos piktžaizdės, kai valstybė mūsų pinigus nepamatuotai švaisto vėjais, labai dažnai šykšti būdama ten, kur labiausiai paramos reikėtų.
Karolis vaikų globos namuose „Likimas“ buvo apgyvendintas anksčiau nei išmoko vaikščioti. Jo motina retai teišeina iš kalėjimų, o apie tėvą ničnieko nežinoma. Kaip šiandien prisimena jį auginę Sereikos, Karolis nuo mažumės buvo labai sunkus vaikas. Jis net per savo krikštynas, būdamas vos poros mmetukų, gebėjo sugurinti nosį jį ant rankų laikiusiam krikštatėviui. Tuomet visi tik nusistebėjo didele vaiko jėga. Kai berniukas pradėjo lankyti pirmąją klasę, savo elgesiu jis pradėjo šiurpinti ir mokytojus. „Berniukas nesupranta, kad pamokoje reikia skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Jis vaikšto po klasę, ima kitų vaikų daiktus, stumdo knygas, muša vaikus per galvą, keikiasi, laužo savo rašymo priemones. (…)Nusimauna kelnes ir kada panorėjęs išeina iš klasės.(…) Per darbelių, pasaulio pažinimo pamokas dažnai karpome žirklutėmis. Tada negaliu atsitraukti nuo jo, nes nežinau, kokia mintis ateis į jo galvą. Klasės tėvai susirūpinę, nes berniuko nenuspėjamas elgesys kelia pavojų jų vaikams“, – dar 2000-aisiais rašė charakteristikoje mokytoja E. Mažeikienė.  Karoliui augant, augo ir jo agresija. Raseinių specialiosios mokyklos direktorė Angelė Linartienė berniuko charakteristikoje nurodo, jog „jis nejaučia atsakomybės už savo veiksmus, neįžvelgia blogo elgesio pasekmių. Nevaldo savo emocijų. Gavęs pastabą, į ją arba nereaguoja, arba atsikalbinėja, neretai pagrasina susidorosiąs. Tėvų atžvilgiu ne kartą yra sakęs, jog norėtų juos suspardyti, subadyti peiliu ar kitaip sužaloti.“Į Gabšius ne kartą pagalbon lėkė policija, kuriai pasiduoti Karolis nebuvo linkęs. Ir medikai, kai Karolis atsidurdavo jų globoje, jo neįveikdavo, jis net ligoninėje sugebėdavo pasigerti ir nusifilmuoti demonstruodamas lytinius organus.

Šiurpino kaimą

Galop 2009-ųjų sausio 14 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu Karoliui buvo paskirta „vidutinės priežiūros priemonė – atidavimas į stacionaraus pobūdžio Kauno apskrities vaikų socializacijos ugdymo centrą iki jam sueis 18 metų. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.“ Vaikų namelių gyventojai lengviau atsikvėpė. Tik neilgam. Karolis kur buvęs, kur nebuvęs – vis Gabšiuose. Vėl žiro langų stiklai, ėmė dingti kaime dviračiai ir kiti vertingi daiktai, į visas šalis lakstė įsisiautėjusio paauglio tramdyti atvykusių pareigūnų sagos. Kaimas gyveno it ant parako statinės: tėvai bijojo iš akių išleisti vaikus, nerimavo ir dėl savo turto saugumo.

Socializacijos centras neatsako

Kauno apskrities vaikų socializacijos ugdymo centro direktorius Adolfas Skališius tuokart teisinosi  neturįs galimybių sulaikyti iš jo įstaigos pabėgančio paauglio. „Pas mus – ne kalėjimas. Mūsų net tvoros ažūrinės, kad būtų gražesnės. Tokios jos bėgančiųjų nesustabdo.
Iš kalėjimo ir tai žmonės pabėga. O pas mus – tik bendrojo lavinimo mokykla.“     Paklaustas, kodėl jo įstaiga iškart nepraneša policijai apie dingusį globotinį, direktorius kuo ramiausiai atsakė: „Policija paieškos be trijų dienų vis tiek neskelbia. O po keleto dienų jis ir pats parsiranda.“
Raseinių VTAT vadovė Regina Klevinskienė, „besirisdama“ su Karoliu, priėjo išvados, jog neaišku, kam iš vis yra reikalingos tokios įstaigos kaip socializacijos centrai? „Socializacijos centrai už nieką neatsako. Jie neneša jokios materialinės atsakomybės dėl savo globotinių elgesio. Jei vaikas, būdamas net teismo sprendimu socializacijos centre, padarys kokį nors nusikaltimą, kažkas patirs materialinių nuostolių, už tai atsakys juridiniai vaiko globėjai, nors jie tuo metu bus už šimtų kilometrų. Nuvyksta mūsų auklėtojos aplankyti savo vaikų ir juos randa girtus. Centro darbuotojai tame nemato nieko blogo arba teisinasi nieko negalį padaryti. Šiuo požiūriu Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas yra labai blogas, jį reikia nedelsiant stabdyti. Labai blogai, kad mes šiandien neturime, kur tokių vaikų kaip
Karolis apgyvendinti. Nėra nė vienos tokios įstaigos šalyje, kur būtų galima priglausti psichinę negalią turintį agresyvų vaiką.“
Praėjo kone du metai po R.Klevinskienės garsiai išsakytų žodžių, bet niekas tuo klausimu nepasikeitė. Niekas neatsakė ir nė nesivargino atsakyti į klausimą, kam tuomet reikalinga šitaip brangiai mokesčių mokėtojams kainuojanti įstaiga, kuri už nieką neatsako?
„Valstybė vis dar nesprendžia vaikų su specialiaisiais poreikiais klausimo, nors psichinė vaikų būklė kasmet blogėja“, – sako R.Klevinskienė. Ir šias eilutes rašant Raseinių policininkai buvo pagavę tris bėglius iš Kauno socializacijos centro, du iš jų – raseiniškiai.

Niekam neberūpi

O paskui tokie vaikai suauga. Iš valdiškų globos namų jie eina į gyvenimą ir jo pradžiai gauna apie 10 tūkst. litų. Bet ar kas nors bandė suskaičiuoti, kiek jų išties tokia parama pasinaudojo? Dažniausiai socialinės paramos skyriai jau išmokėdami įsikūrimo pašalpas žino, jog tie pinigai bus pragerti, juos išvilios gudresni ir visuomet rasis, kas daiktus pakeičia į pinigus. Žino, bet moka. R.Klevinskienės nuomone, gal kur kas naudingiau būtų savivaldybėje įsteigti nakvynės ar laikinos prieglaudos namus, o socialinė parama neturėtų apsiriboti tik pašalpų paskirstymu pagal įstatymo raidę: „Taip, Karolis jau yra pilnametis ir su jam skirtais pinigais gali elgtis kaip tinkamas. Tačiau įstatyme turėtų būti pagalvota ir apie tokius žmones, kurie nesugeba savarankiškai tvarkyti pinigų. O dar blogiau, jog įstatymiškai net nėra kastokiems žmonėms padeda. Pagal jo protinius gebėjimus jam nepriklauso nei pensionatas, nei socialinė priežiūra.“