Kaimo ateitis išsilavinusių ūkininkų rankose

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Pasaulio pažanga prasidėjo nuo kaimo, žemės ūkio vystymosi. Žemė – tai pamatas, ant kurio formuojasi visa ekonomika. Lietuvos kaimo ateitis – tai pažangus, išsilavinęs ūkininkas. Šiuolaikinis ūkininkas ne tik aria, sėja, lašinius augina, karves melžia. Jam rūpi kultūra, knygos, pažintinės kelionės, jis domisi ne tik savo šalies, bet pasaulio įvykiais, naujovėmis. Be abejo, kiekvienam ūkininkui reikia ir valstybės pagalbos, konsultavimo. Jau 18 metų veikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
(LŽŪKT) Raseinių rajono biuras, kuriame ūkininkus jiems aktualiais klausimais konsultuoja aukštos kvalifikacijos, nemažą patirtį sukaupę specialistai. Kiekvienais metais su rajono ūkininkais biure sudaroma per 100 sutarčių. Jau daug metų populiariausios biuro paslaugos – ūkio apskaitos tvarkymas, ūkio vertinimas pagal kompleksinės paramos reikalavimus. Šiomis paslaugomis naudojasi per 70 % klientų. Paskutinius trejus metus ūkininkai ypač dažnai kreipėsi dėl verslo planų ir paraiškų rengimo, jų paruošta daugiau kaip 70.

Mokymai, seminarai, klientų konsultavimas – kasdieninė Raseinių r. konsultavimo biuro veikla. 2011 m. suorganizuoti 24 mokymai. „Norisi padėkoti mūsų biuro klientams: ūkininkams Antanui Brazui, Gintautui Lukoševičiui, Jonui Galinaičiui, Eugenijui Jasiuliui. Jie visada padeda rengiant mokymus, priima, įsileidžia į savo ūkius“, – sakė LŽŪKT Raseinių biuro direktorė Rima Andriukaitienė. Vadovė teigė, kad biuras glaudžiai bendradarbiauja su Raseinių rajono savivaldybe, Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriumi, Žemės ūkio rūmų Raseinių r. atstovybe bei kitomis organizacijomis. Mokymai ir kita veikla reikalauja finansinės pagalbos. Už ją R. Andriukaitienė dėkinga rėmėjams – Raseinių kredito unijai, UAB „Kajovika“.

Gruodžio 15 dieną LŽŪKT Raseinių biuro darbuotojai susirinko į gražų šventinį pasibuvimą. Kolektyve yra aštuoni žmonės, šiemet jį papildė du jauni specialistai: augalininkystės konsultantė Rimantė Juškienė ir gyvulininkystės konsultantas Vladas Misiūnas. Žinoma, šventėje dalyvavo ir biuro klientai ūkininkai. Į renginį buvo atvykę ir susirinkusiuosius sveikino LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas Saulius Cironka, apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė. Raseinių r. savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Vilmantas Bacys, LŪS Raseinių sk. pirmininkas Albinas Gruzdžiūnas, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkas Vincentas Macijauskas. Tarp gausybės linkėjimų ir padėkų Šiluvos seniūnijos ūkininkui Jonui Galinaičiui buvo įteikta žemės ūkio ministro Kazimiero Starkevičiaus padėka už modernaus ūkio plėtrą. Jaukioje „Kantatos“ kavinėje grojant muzikai buvo šiltai bendraujama prie vaišių. LŽŪKT Raseinių biuro direktorė R. Andriukaitienė sveikindama su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais sakė turinti vilties, kad ateinantys metai bus sėkmingesni už praėjusius, linkėjo, kad karvės duotų kuo daugiau pieno, kad pasėliai nenukentėtų nei nuo sausros, nei nuo liūčių, kad rapsai gerai derėtų, o jaunimas nevažiuotų ieškoti laimės į užsienius, pasiliktų tėvų ūkiuose, nes kaimo ateitis – išsilavinusių, pažangiai ir oriai mąstančių ūkininkų rankose.

1 Komentaras

  1. Ūkininkas

    2012 - 01 -05 17:18

    Išsilavinusių ūkininkų rankose – kukurūzų dešros