Kaip galima susikalbėti, jei kita pusė nenori girdėti?

Siųsti Versija spausdinimui

Sigitas GUDŽIŪNAS

Po Norgėluose įvykusio visuotinio rajono žemdirbių susirinkimo, kuriame dalyvavo tik 53 ūkininkai ir kaimo bendruomenių pirmininkai, merui Remigijui Ačui ir administracijos direktorei Aurelijai Ložytei buvos atsiųstas susirinkimo nutarimas, kuriame teigiama, kad
kaimui atstovaujančios visuomeninės organizacijos nuolat yra maitinamos pažadais ir vengiama kartu spręsti kaimui aktualius klausimus. 
 

Antradienį meras R. Ačas ir administracijos direktorė pakvietė LŪS Raseinių skyriaus pirmininką Albiną Gruzdžiūną ir Raseinių krašto žemės ir miško savininkų asociacijos pirmininkę Skaidrutę Žuvelaitienę pasikalbėti apie Savivaldybės adresu pareikštus priekaištus. Kartu su jais atvyko ir ūkininkas Mykolas Hofertas.     

Pokalbį pradėjęs meras R. Ačas sakė norįs išsiaiškinti, kodėl jam metami kaltinimai, kad kaimui atstovaujančios organizacijos yra nuolat maitinamos pažadais, vengiama kartu spręsti kaimui aktualius klausimus…  

„Norėčiau konkrečiai išgirsti, kokie Jūsų prašymai buvo Savivaldybei pateikti ir kurie administracijos specialistai į juos nereagavo? Aš žinau vienintelę problemą, kuri buvo dėl patalpų, kuomet mes policijos komisariatui išnuomojome Savivaldybės antruosius rūmus. Galbūt šiek tiek pavėluotai, tačiau patalpų klausimas žemdirbių atstovams buvo išspręstas. Daugiau mes neturime jokių jūsų prašymų. Todėl pasakymas, kad esate maitinami pažadais ir kad mes vengiame kartu spręsti aktualius klausimus, švelniai tariant, neatitinka tikrovės“, – kalbėjo Raseinių r. vadovas.

Ūkininkas M. Hofertas priminė, jog valdančioji koalicija neatsižvelgė į ūkininkų prašymą neatleisti iš darbo Kaimo reikalų skyriaus specialistų. „Mes sakėme, kad neturime nusiskundimų dėl Kaimo reikalų skyriaus specialistų darbo. Ir prašėme palikti toliau dirbti skyriaus
vedėją Arvydą Žukauską. Tačiau jūs į mūsų prašymą neatsižvelgėte, – priekaištavo M. Hofertas. – Taip pat labai blogai, kad atleidimo lapeliai administracijos darbuotojams buvo įteikti prieš keturis mėnesius.“   Meras R. Ačas žemdirbių atstovams paaiškino, kad Savivaldybės administracija privalo vadovautis įstatymais. Jie nurodo, kad prieš atleidžiant darbuotoją, jį būtina raštu įspėti prieš 4 mėnesius.   

„Sutinku, kad gavęs atleidimo lapelį žmogus patiria didelį stresą. Bet tokie įstatymai. Pavyzdžiui, Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kurią jūs puikiai žinote ir turite daug reikalų, dirba per 700 darbuotojų. Kai vyko reorganizacija, buvo lygiai toks pats dalykas
kaip ir Raseinių r. savivaldybėje – visiems darbuotojams buvo įteikti atleidimo lapeliai“, – aiškino meras.

– Jei konkrečiai kalbėtume apie Kaimo reikalų skyrių, tai, kiek žinau, buvo atleisti trys žmonės.“   O dabar konkrečiau apie kiekvieną. Anot mero, kuomet Savivaldybė priversta taupyti kiekvieną centą, Kaimo reikalų skyriuje traktorius registravo du žmonės. Tuo tarpu viso rajono lengvuosius automobilius ir sunkvežimius „Regitroje“ taip pat priregistruoja ir išregistruoja tik du darbuotojai. „Pasakykite, kiek per dieną ateina registruoti traktorių? Ar ne per didelė prabanga tam darbui laikyti du žmones?“ – klausė Raseinių rajono vadovas.

– O dabar norėčiau pakalbėti ir apie Kaimo reikalų skyriaus vedėją A. Žukauską. Taip, mes vasarą apie tai kalbėjome ir buvome įsiklausę į jūsų nuomonę. Tačiau jūs labai puikiai žinote visas Prabaudos tvenkinio išvalymo problemas.“   

R. Ačo teigimu, tik po intensyvių derybų ir įrodinėjimų su Nacionaline mokėjimo agentūra Savivaldybei pavyko susitarti, kad ši pripažintų, kad tvenkinio išvalymo darbai yra atlikti tinkamai. Priešingu atveju Savivaldybei būtų reikėję grąžinti beveik 900 tūkst. litų.
  „Tad pasakykite, kaip man reikia elgtis, kada Norgėluose susirinkę apie 120 žmonių kala mane prie kryžiaus ir sako, kas kaltas dėl viso šito reikalo, o atsistojęs Kaimo reikalų skyriaus vedėjas tikina, kad kalti visi, tik ne jis… Vadinasi, nėra jokios atsakomybės. Ir dar. Noriu
retoriškai paklausti: ar tie žemdirbiai, kurie dabar gina A. Žukauską, būtų už Savivaldybę Nacionalinei mokėjimo agentūrai tuos 900 tūkst. litų grąžinę ar ne? – kalbėjo R. Ačas. – Tačiau, nepaisant viso skandalo dėl Prabaudos tvenkinio ir atsižvelgdami į tai, kad žemdirbiai
pageidavo, jog A. Žukauskas toliau dirbtų, šitame kabinete jam siūlėme specialisto darbą su tuo pačiu atlyginimu. Tačiau ponas Žukauskas su tokiu pasiūlymu nesutiko. Tad dabar kaltinti mus, kad žmogų išmetėme į gatvę ir neatsižvelgėme į Jūsų prašymą – šventvagiška ir neteisinga.“   

Maža to. Meras pažymėjo, kad dėl A. Žukausko žemdirbių nuomonė taip nevienareikšmiška.   

„Yra keletas stambių ūkininkų, kurie jį palaiko, nes A. Žukauskas žinodamas, kad jie įtakingi, spręsdavo jiems rūpimus klausimus mandagiau, greičiau ir lanksčiau. Bet turime ir nemažiai smulkių žemdirbių, kurie skųsdavosi vedėjo arogancija ir dėmesio stoka“, – neslėpė
R. Ačas.     

Atsakydamas į priekaištus dėl A. Bartkaus atleidimo, meras pažymėjo, kad atsakomybę dėl Prabaudos tvenkinio išvalymo kartu su A. Žukausku turi prisiimti ir šis specialistas. Nes jis buvo projekto vadovas. Be to, A. Bartkus jau sulaukė pensinio amžiaus, todėl nieko
blogo, jei jo vietą užims jaunas, išsimokslinęs specialistas.   

Meras R. Ačas nesutiko ir su ūkininkų priekaištais, kad Savivaldybėje įdarbinami vien savi žmonės.  
 „Pasakykite, kurie savi žmonės po reorganizacijos yra pastatyti? – teiravosi meras. Anot jo, ar normali situacija, kai savivaldybės ekologas nemokėjo dirbti kompiuteriu. Visus raštus rašė ranka, o kitas ekologas pusę dienos juos spausdino kompiuteriu. 

„Šiandien žiūriu tik viena – kad savivaldybės specialistai būtų kvalifikuoti. Atėjo jaunas teisininkas Andrius Petruškevičius, architektas Armandas Mockus, specialistas Rytis Radavičius į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių. Jūs pasakykite, kuris iš šių žmonių partinis?“ – tiesiai šviesiai paklausė R. Ačas.        

Deja, nei A. Gruzdžiūnas, nei V. Žuvelaitienė, nei M. Hofertas į šį mero klausimą taip ir neatsakė.   

 Raseinių r. vadovas pasidžiaugė, kad pagaliau pasiektas susitarimas su rajono Vietos veiklos grupės pirmininku V. Blinstrubu. „Kadangi VVG atsižvelgė į Savivaldybės pateiktus pasiūlymus ir VVG taryboje skyrė jai keturias vietas, tai rajono Taryba deleguos į VVG savo atstovus“, – pažymėjo R. Ačas.  

Raseinių r. savivaldybės mero R. Ačo ir administracijos direktorės A. Ložytės nuoširdus ir atviras pokalbis su žemdirbių atstovais tęsėsi daugiau kaip valandą. Atrodė, kad šios diskusijos metu ant „i“ buvo sudėti visi taškai. Tačiau nepaisant to, žiniasklaidoje vėl pasirodė „Reikalavimas rajono Savivaldybės merui atsistatydinti.“ Jame veidmainiškai teigiama, kad rajono valdžia …„nesitaria su visuomeninių organizacijų lyderiais, kaip bendromis jėgomis įveikti susidariusią situaciją“. Po tuo „reikalavimu“ savo parašus vėl suraitė LŪS Raseinių skyriaus pirmininkas A. Gruzdžiūnas ir Raseinių krašto žemės ir miškų savininkų asociacijos pirmininkė S. Žuvelaitienė. Ta proga norisi pasakyti tik viena: kaip galima susikalbėti, jei kita pusė nenori nieko girdėti? Ir trokšta tik politikuoti…

1 Komentaras

  1. nekvalifikuotas

    2011 - 12 -05 18:21

    „Šiandien žiūriu tik viena – kad savivaldybės specialistai būtų kvalifikuoti. Atėjo jaunas teisininkas Andrius Petruškevičius, architektas Armandas Mockus, specialistas Rytis Radavičius į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių. Jūs pasakykite, kuris iš šių žmonių partinis?“. Nemeluokite žmonėms. Lemia ne kompetencija, bet lojalumas TT partijai. Visi žino, kad Petruškevičius tik dėl lojalumo priimtas, nes tokio išsilavinimo juristų nebūtina ieškoti Vilniuje. Yra jų ir Raseiniuose, bet jiems deja, konkursui pateikiamų klausimų atsakymai nebus pateikti iš anksto. Ar ne dėl lojalumo Mockaus bakalauro laipsnis patapo aukščiau Krikštanaitės magistro? Ir kodėl tokios aukštos kvalifikacijos architektas prieš tai dirbo statybos priežiūroje kaip koks statybininkas?