Kalėdų šventės Raseinių rajone

Siųsti Versija spausdinimui

Gruodžio 14 d. Ramonuose visomis spalvomis sublizgėjo kalėdinė eglutė. Kadangi į svečius žadėjo užsukti Kalėdų Senelis, sugužėjo gausus būrys vaikučių su tėveliais, mamytėmis, močiutėmis ar net draugais. Susirinkusiuosius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, jis palinkėjo sveikatos, linksmų šventų Kalėdų ir gerų Naujųjų metų.
Belaukiant Senelio, buvo pagerbti gyventojai, kuriems šiemet antrame pusmetyje  sukako jubiliejiniai metai. Klausėmės Raseinių kultūros centro Dainos grupės atliekamų dainelių, vėliau mini spektakliuką parodė Lenkelių kaimo bendruomenės atstovai.
O Kalėdų Senelis pasirodė tikrai dosnus. Dovanų gavo ne tik visi vaikučiai. Senelis apdovanojo aktyviausius bendruomenės narius, meno kolektyvo dalyvius ir visus atėjusius į šventę.
Šventės vedėjai nykštukai (Onutė ir Odeta), talkinant Kalėdų Seneliui, pravedė saugaus eismo konkursą. Dalyviams buvo pateikti klausimai apie kelio eismo ženklus, kaip saugiai elgtis kelyje ir ko negalima vairuotojams bei pėstiesiems. Teisingai atsakiusiems kaip prizai buvo įteiktos liemenės, krepšeliai, šviesą atspindintys atšvaitai. O kad visi būtų matomi ir saugiai grįžtų į namus, kiekvienam išdalytos šviesą atspindinčios juostelės.
Išlydėjus Kalėdų Senelį seniūnaitė Danutė Jonylienė pakvietė prie bendruomenės narės Danutės Jurkienės paruošto kalėdinio vaišių stalo. Dar ilgai netilo kalbos, juokas, garavo kava ir arbata, visi vieni kitiems linkėjo linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
Dalytė Raudonienė,
Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė

*******************

Gruodžio 22 d. RRKC Plikiuose ir kaimų bendruomenė „Gynėvė“ organizavo kalėdinės eglutės įžiebimo šventę. Kaip ir kasmet, „Gynėvės“ tarybos nariai kartu su Plikių vaikų kūrybine grupe „Lašeliukai“ (vad. Aldona Ročkienė) šiai šventei paruošė programėlę. Šiemet tai buvo „Kalėdinis Plikių TV ŠOU“ (rež. Laimutė Berštautienė). Programą vedė ateinančių metų simbolis – pelės. Šį kartą laida buvo neįprasta. Įvairios programos sklido ne tik iš TV ekrano, bet vyko ir tiesioginės transliacijos iš Plikių kaimo. Eteryje nuskambėjo „Eurovizijos“ daina, sukosi šokėjų poros iš laidos „Šok su žvaigžde“. Tai  Kauno sportinių šokių  kolektyvo „Žiburys“ vaikų „Grand Prix“ kategorijoje  nugalėtojai Ieva Matulevičiūtė ir Domantas Mūras (vad. Liudmila ir Vytautas Bankauskai). Mažuosius žiūrovus džiugino Kakė Makė ir Gustavas, o salėje nuolatos sukosi ir reikalui esant padėjo „TV pagalba“. Pasirodymą vainikavo orų ir kitos prognozės, o jas perdavė žavioji Steputė. Kalėdų Senelis sužavėtas programos negailėjo dovanų nei vaikams, nei vyresniesiems. Tiems, kurie negavo dovanų, Kalėdų Senis perdavė laiškus, o juose kiekvienam asmeniškai palinkėjo visa ko geriausio. Senelis iškeliavo, Plikių kaimo gyventojams palinkėjęs sveikatos ir geros nuotaikos.
Džiaugiamės, kad į šią tradicinę šventę nuolat susirenka gausus būrys vietinių gyventojų ir svečių. Tikimės, kad mūsų tradicijos niekada nenutrūks, kad įžiebta Kalėdų eglė atneš visiems daug džiaugsmo, sveikatos, įkvėpimo ir geros nuotaikos.
Laimutė Berštautienė,
bendruomenės pirmininkė

*****************

Praėjusių metų gruodžio 19 d. dangus buvo giedras ir žadėjo puikią dieną. Mes, Raseinių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Ariogalos filialo studentai, pakilios nuotaikos, su meile ir gerumu širdyse skubėjome į kavinę ,,Arka‘‘. Čia mus šventiškai papuoštoje salėje prie kalėdinės eglutės su nuoširdžiomis šypsenomis ir atviromis širdimis pasitiko šaunieji kavinės savininkai Vaida ir Juozas Skamarakai.
O buvo taip. Mūsų mielajai filialo seniūnei Rimutei Kliunkienei kilo puiki idėja – suorganizuoti bendrus advento pusryčius. Tuo klausimu ji kreipėsi į Vaidą ir Juozą ir jie mielai sutiko priimti net trisdešimt septynis studentus ir pavaišinti nemokamais pusryčiais.
Šventę vedė seniūnė Rimutė, Dievo apdovanota nepaprastais gabumais ir talentais – šio renginio sumanytoja, scenarijaus autorė ir režisierė. Ji pažymėjo, kad šventės svarbiausias ir pagrindinis akcentas yra meilė, gerumas ir dėmesys vienas kitam. Seniūnė pasakė šventišką ir iškilmingą sveikinimo kalbą, gražiai padėkojo kavinės šeimininkams, įteikė jiems kalėdinių dovanėlių ir suteikė žodį. Vaida su Juozu taip pat labai gražiai mus visus pasveikino, palinkėjo ramaus švenčių laukimo, linksmų švenčių ir puikios sveikatos.
Tą dieną buvo TAU studentės Aldonos Budzinauskienės gimtadienis. Seniūnė visų vardu  nuoširdžiai ją pasveikino ir įteikė dovanėlę. Visi sudainavome „Ilgiausių metų“. Dovanėlę gavo ir seniūnės pavaduotoja Delfina Lukoševičienė, ji daug padėjo organizuojant keliones ir kitus renginius. Geroji seniūnė apdovanojo ir kitus kuo nors pasižymėjusius studentus.
Labai džiaugėmės, kad į mūsų advento pusryčius atvyko ir kartu dalyvavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė. Esame labai dėkingi ir šeimininkams, kurie su mumis kartu sėdėjo prie stalo, bendravo ir dalijosi gerumu.
Visada besišypsanti S.Mor­kevičienė visus maloniai nustebino atvykusi į šventę su didžiuliu maišu dovanų, jas išdalijo TAU studentams, kavinės savininkams, seniūnei. Didelį įspūdį paliko ir pavaduotojos sveikinimo kalba. Savo kalboje ji pažymėjo, kad adventas ir skirtas sielai apsivalyti, atsiprašyti, vienišam seneliui aplankyti, susitaikyti su visais. Būkime geresni – kvietė kiekvienas kalbėtojas. Dalykime širdies gerumą, nes kartais dalyba virsta daugyba. Ir mes tą pajutome. Mūsų visų širdys prisipildė gražių žodžių, šilumos ir saulės. Parėję į namus mes tą šilumą atidavėme namiškiams.
TAU dėstytoja Sigutė Laurynienė labai geras ir šiltas žmogus. Ji nuoširdžiai su mumis dirba. Grįžtame iš dailės pamokų ir jaučiamės geresni. Dėstytoja taip pat gražiai mus visus pasveikino, palinkėjo geros sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo. Atsidėkodami mes jai įteikėme kuklią kalėdinę dovanėlę.
Tautodailininkė Edita Kruvelienė savo rankomis padarė ir įteikė keletą kalėdinių dovanėlių nusipelniusiems dalyviams.
Tarp Ariogalos filialo TAU studentų yra du Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, rašantys eiles. Tai Teresė Plisienė –
dviejų poezijos knygų autorė ir aštuonių almanachų bendraautorė, ir Antanas Kišonas, išleidęs vieną poezijos knygą. Šventės vedėja Rimutė suteikė jiems žodį. Abu skaitė savo eiles apie adventą, šv. Kalėdas, gerumą ir meilę. Eiles skaitė ir Rita Čelkienė.
Šventei baigiantis seniūnė Rimutė pateikė gražų ir pamokantį Bruno Ferrero pasakojimą ,,Trys sūnūs‘‘. Kai kurių akyse sužibo ašaros.
Šventę vainikavo S.Morke­vi­čienės kiekvieno dalyvio šiltas apkabinimas ir asmeninė dovanėlė, taip pat gražus kalėdinis palinkėjimas.
Atsidėkodami už puikų vaišių stalą kavinės ,,Arka“ savininkams sudainavome ,,Ilgiausių metų‘‘.
Šventė buvo puiki ir nepamirštama, įžiebusi kiekvieno širdyje gerumo ir gailestingumo kibirkštį.
Nuoširdžiai dėkoju R.Kliun­kienei už puikią idėją mus suburti, S.Morkevičienei už gerą širdį ir buvimą kartu, ,,Arkos‘‘ savininkams V. ir J.Skamarakams už vaišes ir širdies šilumą. Visiems kartu dėkoju už kalėdines dovanas.
Teresė Plisienė,
Ariogalos filialo TAU studentė

*****************

Ramus, nežiemiškai šiltas gruodžio 20 d. vakaras. Visas Nemakščių miestelis jau kalėdiškai pasipuošęs, mirga šviesų girliandomis. Tai seniūno Remigijaus Laugalio rūpesčiu kasdienis reginys užleido vietą puošniam, šventiniam. Aikštėje puikuojasi eglutė, žvilgsnį traukia išradingai sukurtas scenovaizdis. Skamba muzika, jau pagauti džiugios laukimo nuotaikos po aikštę skraido baltarūbiai vaikai, vis paklausdami: „Kada prasidės?“ Štai ir žiūrovų gausiai susirinko. Pasigirsta vaikiškų balsų atliekama melodija, tą baltą būrelį sušaukianti į tvarkingas eilutes ir padiktuojanti jam šokio ritmą. Pasirodo šios šventės šeimininkė – puošni balta Pūga. Prasideda koncertas. Šoka vaikų, jaunuolių grupės, dainuoja laukti svečiai – duetas „Rokas ir Laurynas“. Pagaliau ir Kalėdų Senelis. Kokiu transportu jis atvyksta šįkart? Įspūdis: spalvomis ribuliuojanti atvira mašina traukia ne mažiau puošnias roges, besipuikuojančias šauniai užriestomis pavažomis. Rogėse Senelis ir jo palydovė Pelytė. Seneliukas tuoj įžiebtų eglutę, bet Pelytė kažkur pametė slaptažodį, be jo – nė iš vietos. „Padėtį gelbsti“ vakaro svečiai, atsinešantys po raidę ir sudėliojantys tą svarbų žodį – „Kalėdos“. Sutviska graži eglutė. Dangų nušviečia fejerverkai. Šventės pojūtį stiprina svečių linkėjimai, sveikinimai. Prasmingai nuskamba mintis: „Visi esame gavę didžiausią dovaną – gyvenimą. Branginkime ją.“ Tęsiama programa. Skardžiabalsis Kalėdų Senelis neištveria tylėti šalia dainuojančių vaikinų: gauna iš jų mikrofoną ir solo traukia dainą. Ir šokti jis nori! Tad suka viražus su nenustygstančia savo partnere Pelyte. Svečių dueto pašaukti į sceną strykteli vaikai. Jie irgi minutei gauna mikrofoną, kad ekspromtu padainuotų patys. Publika nelinkusi būti tik klausytoja ar žiūrove. Muzikos ritmų, Pūgos šėlsmo ir be nuovargio vis straksinčių vaikų išjudinta leidžiasi šokti. Bent kiek sušalusius Nemakščių bendruomenės santalkos žmonės vaišina karšta arbata. Gražu, nuoširdu, linksma. Išvyksta Senelio svita, nuskamba paskutinės grupės „Rokas ir Laurynas“ dainos. Šventės scenarijaus autorė, režisierė, Pūgos vaidmens atlikėja kultūrinių renginių Nemakščiuose organizatorė Lina Andriulienė visą būrį padėjėjų ir rėmėjų pakviečia į seniūnijos salę. Čia jiems išsakoma padėka, yra proga aptarti įspūdžius – bendrų pastangų rezultatą.
Ar vertėjo beveik detaliai atpasakoti šventės eigą? Norėjosi, nes kiekvienoje detalėje matei kūrybinę mintį, geranoriškumą, bendrystę, norą ir gebėjimą nuoširdžiai linksmintis. Ta šventė – tikrai graži šios žiemos nemakštiškių valanda.
Daugiau nuotraukų https://www.facebook.com/RRKC-Nemak%C5%A1%C4%8Diuose-830915530582771/.
Živilė Lembutienė,
Raseinių rajono kultūros centro choreografė

************************

Nuo seno Kalėdos – saulės sugrįžimo, svarbiausia saulėgrįžos ciklo šventė. Tačiau Kalėdos visais savo poreiškiais visų pirma yra bendruomeninio solidarumo šventė. Ar Kalėdos yra tik dovanų išpakavimas? Ar tai širdies atvėrimas? Tai šventė, kuri džiugina galimybe pabūti kartu ir kurti bendrystės, bendravimo saitus.
Siekdami Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės narių tarpusavio pažinimo ir siekiant megzti bendravimo kelius tarp visų Raseinių švietimo įstaigų bendruomenių, kurios ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, gruodžio mėnesį suorganizavome Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir tėvų kūrybinę veiklą „Džiaugsmingai pasitinkam Kalėdas 2019“. Kūrybinė veikla skirta švietimo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimui plėtoti ir jų narių vertybėms puoselėti. Kūrybinės veiklos organizatoriai – lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Šios veiklos tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę kuriant kalėdinę nuotaiką. Šia veikla siekėme stiprinti ugdytinių šeimų ir pedagogų bendradarbiavimą, ugdyti vaikų saviraišką, kurti ir puoselėti kalėdines tradicijas.
Džiugu, kad į šią kūrybinę veiklą įsijungė 25 lopšelio-darželio „Saulutė“ šeimos, viena šeima atvyko iš Nemakščių darželio ir viena šeima iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“. Sužavėjo ir nustebino visų šeimų išmonė, kūrybiškumas, susitelkimas bendrai veiklai, iniciatyvumas. Šeimos dainavo, šoko, vaidino, inscenizavo ir pan. Kiekvienas pasirodymas savitas, išskirtinis, originalus, tarsi apgaubtas savotiška kalėdine dvasia.
Tikime, kad ši veikla dar labiau atskleidė kiekvieno vaiko individualumą ir padėjo sustiprinti mūsų visų tarpusavio ryšį.
Indrė Matevičienė,
lopšelio-darželio direktorė

***************

Jau seniai Pašaltuonio bendruomenės namuose matėme tokį gražų būrį vaikučių ir jų tėvelių – besišypsančių, bečiauškančių, geros nuotaikos, nes visi laukė atvykstant Kalėdų Senelio su didžiuliu maišu dovanų. O kad laukimas neprailgtų, šokome, dainavome ir vis dairėmės pro langus, kad tik senelis nepraeitų pro šalį. Pamatę bėgome pasitikti, parodėme kalėdinį spektaklį „12 mėnesių“, padainavome kalėdinių dainelių, pašokome kartu su seneliu. Pats džiugiausias momentas – dovanų dalijimas. Neliko nė vieno be dovanos, nuo pačio mažiausio iki vyresnių vaikų, visi buvo apdovanoti. Kalėdų Senelis apdovanojo ir aktyviausius šių metų vaikus, kurie dalyvauja visuose renginiuose, lanko repeticijas, daug savo laiko skiria Pašaltuonio krašto kultūriniam gyvenimui.
Buvo labai miela klausyti pačių mažiausių pašaltuoniškių deklamuojamų eilėraštukų, jei kuriam nelabai išėjo, padėjo tėveliai. Išlydėjome Kalėdų Senelį plojimais, pažadėjome būti geri, kad ir kitais metais neaplenktų Pašaltuonio ir nepamirštų dovanų vaikams.
Lina Zorubienė, kultūrinių renginių organizatorė Pašaltuonyje

*******************

Šv. Kalėdos – ne tik ramybės, susikaupimo, džiugaus laukimo metas, bet ir laikotarpis, kai kiekvienas norime padaryti ką nors gera savo artimui, vargstančiam ar nelaimės ištiktam žmogui. Tai laikas, kviečiantis geriems darbams. Gal ne visi esame stiprūs ir pajėgūs nuveikti didelius darbus, bet kiekvienas galime daryti mažyčius. Gal tai šiltas žodis, šypsena ar atjauta. Gruodžio 16 d. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos savivaldos atstovai nuvyko į Viduklę, kur lankėsi Lukminų šeimoje. Kad Lukminų šeima šv. Kalėdas pasitiktų šiltai ir jaukiai, gimnazijos bendruomenė už „Pyragų dienos“ metu surinktas lėšas (170 Eur) nupirko briketų, taip pat pradžiugino vaikus mažomis dovanėlėmis. Džiugu, kad galėjome prisidėti prie gražesnio šv. Kalėdų laukimo.
Evelina Laurinaitytė,
Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos gimnazistų prezidentė

************

Raseinių rajono kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genutė Eidukevičienė pasikalbėjo su tarybos nariais ir visi sutarė, kad būtų smagu gruodžio 18 d. su draugais iš kitų miestų – Marijampolės ir Panevėžio – susibėgus kartu pas mus paminėti šv. Kalėdas ir Naujuosius metus. Svečiai noriai priima kvietimus, nes, kaip sako panevėžiečiai, mūsų draugijos organizuojamame renginyje visada jaučiamas nuoširdumas, šiluma, įdomiai vedama šventė.
Susitikimo pradžioje pirmininkė Genutė pasisveikino su atvykusiaisiais, padėkojo už ilgametę tvarią draugystę, bendradarbiavimą. Trumpai pakalbėjo apie senuosius metus, kad būta gerų ir liūdnų dienų, atsisveikino ir be gailesčio juos išlydėjo. Vėliau pakvietė senųjų metų 7 narius – jubiliatus. Pasidomėjo, ką gero jiems ar į jų namus atnešė senieji. Tik nario Vidmanto Vitkausko mama ir narės Onutės uošvė, taip pat narė Audronė Vitkauskienė pasidžiaugė, kad jai senieji metai padovanojo gražią antrą anūkėlę, o Vidmantas antrąkart tapo dėde. Genutė iš narių lėšų pirktomis dovanėlėmis pasveikino jubiliatus, palinkėjo nepaisant amžiaus širdimi būti jauniems ir sveikiems. Antrąkart pasveikintas Aloyzas Antanavičius, pirmąją jubiliejaus šventę jam suorganizavo rūpestingas brolis. Paskui buvo pakviesti naujieji Žiurkės metai. Pirmininkė Genutė sakė, kad tikisi, jog Žiurkės metai bus geri, mananti, kad nepaisant to, kad žiurkės kniaukia iš visur ką randa skanaus, neišneš iš namų, o atneš į juos sveikatos, džiaugsmo, artimųjų meilės, pinigėlių. To labai norėtume.
Vėliau vietoj laukto Kalėdų Senelio atvyko graži mergaitė. Ji sakė, kad Kalėdų Senelis sunegalavo, todėl perdavė jai maišą su dovanomis ir gražiais linkėjimais. Dovanėles mergaitė išdalijo padedama pirmininkės Genutės. Svečiai ir nariai Genutei pasakė daug gražių, šiltų žodžių ir padėkojo už renginį, palinkėjo ilgai nepritrūkti energijos dirbant su kurčiaisiais.
Pasivaišinę suneštomis ir krizių centro savanorės, nuolatinės mūsų pagalbininkės Staselės Damkevičienės skaniai pagamintomis ir gražiai patiektomis vaišėmis, sušilę nuo kavos ir arbatos, nusifotografavę atminimui išvykome į namus. Labai dėkojame Staselei už jos gerą širdį.
Regina Janionienė,
Raseinių pirminės kurčiųjų organizacijos
tarybos narė

*****************

Viduklės darželio vaikai su nekantrumu laukė Kalėdų. Kad laukimas būtų įdomesnis ir džiugesnis, grupėje apsilankė Elžbietos mama Vaida ir kartu su vaikais kepė kalėdinius sausainius. Mažiesiems kepėjams labai patiko maišyti, kočioti tešlą, daryti sausainius ir juos dekoruoti. Patys pasimėgavę savo keptais sausainiais, pavaišino ir tėvelius. Įdomi patyriminė veikla nuteikė jaukiam Kalėdų laukimui.
Rasa Usinienė, auklėtoja

***************

Žvarbią, lietingą žiemos pavakarę su pakilia nuotaika rinkosi kalnujiškiai į Dovainavos gatvę. Pasirinkę iškilmingą dieną, kai bus įžiebta žaliaskarė eglutė, Dovainavos gyventojai atidarė naujai asfaltuotą gatvę. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo meras Andrius Bautronis, administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Kalnujų seniūnijos seniūnė Regina Čepurnovienė, Kalnujų seniūnaitijos seniūnaitis Bronius Žemkauskas, Kalnujų kaimo bendruomenės pirmininkas Andrius Žemkauskas.
Pagerintas estetinis miestelio vaizdas, sutvarkyta ir prižiūrima gatvė užtikrins miestelio gyventojų bei svečių saugumą, greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes. Susirinkę gyventojai nuoširdžiai dėkojo vadovams. Meras kartu su administracijos direktoriumi apsilankė naujai suremontuotuose bendruomenės namuose, apžiūrėjo ir pasidžiaugė baigiamu įrengti dviračių taku.
Vėliau šventės dalyviai persikėlė prie naujai atidarytų kultūros namų, kur vyko eglutės įžiebimas. Šventės metu išvydome „Žvaigždžių šou su DJ MAMA“, kurį paruošė Raseinių rajono kultūros centro kūrybiniai darbuotojai. Džiaugėmės mero, administracijos direktoriaus, seniūnės padėkomis bei sveikinimais. Dangų nušvietė fejerverkai. Išdalytos Kalėdų Senelio dovanos, saldainiai, šventės dalyviai pavaišinti Sauliaus Marino raudonskruosčiais obuoliais.
Dėkojame E.Zymonui už saldainius, M.Telesforui už fejerverką, Raseinių kultūros centro kūrybinei grupei. Ačiū visiems už praleistą kartu šį gražų šventinį vakarą.
Regina Čepurnovienė, seniūnė

****************

Ariogalos kanklių muzikos mokyklos „Lyrika“ mokinė Justina Gildaitė didžiųjų metų švenčių – šv. Kalėdų ir Naujųjų metų –proga artimiesiems, mokytojams, draugams dovanojo pirmąjį solinį kanklių ir vokalinės muzikos koncertą „Iš dangaus“.
Koncerte skambėjo ne tik profesionalių kompozitorių, bet ir pačios Justinos sukurti kūriniai kanklėms „Mylėk save“ ir „Liūdesio angelas“. Mergaitė mokosi ir solinio dainavimo, tad susirinkusieji turėjo progą pasiklausyti ir puikių vokalinių kūrinių. Penktus metus muzikos atlikėjos meno besimokančios Justinos pagrindinio muzikos instrumento kanklių, muzikos komponavimo ir dainavimo mokytoja – Ramunė Jurkienė. Koncertą vedė ir sentencijas skaitė pati jaunoji muzikos atlikėja Justina.
Koncertą įgarsinusi Justinos mokytoja R.Jurkienė sakė: „Didžiuojuosi tokiais mokiniais kaip Justina, kurie dar besimokydami vaikų muzikos mokykloje puikiai išmoksta gražiai pagroti, padainuoti daugybę muzikos kūrinių ir juos sugeba ilgai išlaikyti atmintyje puikios koncertinės formos. Negana to, labai noriai kuria muziką, dalyvauja ir laimi prizines vietas respublikiniuose konkursuose, tarptautiniuose festivaliuose. Tai su džiugesiu stebėdama suprantu, kad šie puikūs vaikai – mūsų graži ateitis.“
Paulina Mickutė

****************

Kalnų kvartalo bendruomenė palydėti senųjų metų rinkosi į Raseinių specialiosios mokyklos salę. Atėjo dideli ir maži susipažinti ir pabendrauti su bendruomenės nariais. Į svečius atvyko ir pasveikino rajono Savivaldybės administracijos  direktorius Edmundas Jonyla, jo pavaduotoja Irma Juknevičienė, miesto seniūnas Artūras Milašauskas, Tarybos narė Diana Kaupaitienė, atstovė iš Raseinių krizių centro ir nuolatinė mūsų draugė iš policijos. Ji perdavė padėkos raštą bendruomenės pirmininkei Veronikai.
Šventės pradžią paskelbė Snieguolė su Meškiuku. Bendruomenę nuostabiais šokiais pasveikino ir šokių kolektyvas iš Norgėlų „Šypsena“ . Vėliau į salę atšokavo dvi varlytės. Vaikučiai džiaugėsi, buvo laimingi,  bet vis klausinėjo, ar bus Kalėdų Senelis… Visų  dideliam džiaugsmui į salę su vėjo gūsiu  įgriuvo  ir  Kalėdų Senelis,  prasidėjo  didžiulis sujudimas, šokiai, žaidimai. Kai visi pavargo, pasiūlė Seneliui atsisėsti, tada parūpo ir dovanos. Kalėdų  Senelis su varlytėmis atnešė kiekvienai  šeimai  po dovanėlę. Jie labai norėjo dalyvauti ir sveikinant jubiliatus, kurių per metus susikaupė net 37, bet turėjo vykti pas kitus vaikučius, todėl paliko savo darbą tęsti Snieguolei ir Meškiukui.
Po linksmos sveikinimų dalies bendruomenės pirmininkė padėkojo visiems atvykusiems, palinkėjo sveikatos, tolerancijos ir pakvietė prie stalo susipažinti ir pabendrauti.
Veronika Čirvinskienė,
Kalnų kvartalo bendruomenės pirmininkė

******

Jau ne pirmi metai, kai Raseinių „Bočių“ bendrija tarpušvenčiu tarp šv. Kalėdų ir Naujųjų metų susirenka „Rasos“ restorane. Bendrijos pirmininkė Elytė Pužaitienė susirinkusiuosius pasveikino artėjančių Naujųjų metų proga.
Nepavargę nuo šventinio šurmulio pas mus atvyko Kalėdų Senelis ir Snieguolė (Nijolė Karabinienė ir Bronė Grabauskienė), smagiai pabendravome. Paskui atvyko Kiaulė (Vytautas Gaidelis), pateikė ataskaitą už praėjusius 2019 metus. Prisistatė ir Žiurkė (Elena Gaidelienė), supažindino, kaip gyvensime 2020 metais. Nesnaudė ir bendrijos muzikantai, vadovaujami Antano Riboko. Visi linksmai leidome laiką prie vaišių stalo.
Baigiantis renginiui atsisveikindama bendrijos pirmininkė linkėjo sveikatos, gerų ateinančių metų. Ilgai prisiminsime linksmai ir išradingai praleistą šventę.
Vida Vaškevičienė,
„Bočių“ bendrijos komiteto narė

*************

Visas gruodis pažymėtas laukimu. Laukiame didžiųjų metų švenčių – Kalėdų. Ypač su nekantrumu jų laukia vaikai. Juk atėjęs Kalėdų Senelis atneša dovanų! Tad jis nepraėjo pro šalį, bet kartu su savo padėjėja užsuko pas vaikus, susirinkusius į Verėduvos bendruomenės namus. Atnešė ne tik dovanų, bet ir gražią pasakaitę, smagių žaidimų. Susirinkę vaikai kartu su tėveliais naudojant multimediją šėliojo, džiūgavo, šoko, žaidė muzikinius žaidimus, ratelius. Padeklamavę eilėraštuką, pasėdėję ant Kalėdų Senelio kelių, pakilnoję jo lazdą, pasižadėję būti ne blogesni kitais metais, gavę ilgai lauktų dovanų vaikai padėkojo Kalėdų Seneliui ir jo padėjėjai ir atsisveikino iki kitų metų.
Danutė Zaksienė

**************

Tolsta dar vieni mūsų gyvenimo metai. Tarsi iš aukštumos šiandien klausiamai žvelgiame į juos: ar praėję metai mums davė tai, ko iš jų tikėjomės? Ar mes jiems atidavėme ryškiausius darbus, slapčiausius norus ir svajones? Ar nauji atėję sustiprins tikėjimą, kad tai, kas buvo blogiausia, palikome praeityje?
Užsukti, rasti atsakymus į šiuos klausimus, susitikti, pabūti kartu kvietė kalėdinėmis langų dekoracijomis, spindinčiomis girliandomis išpuošti Verėduvos bendruomenės namai. Dienos darbus išmainydami į sveikinimus, apsikabinimus, galimybę tiesiog pasidžiaugti šalia esančiais, pabūti laimingiems skubėjo visi išsiilgę dėmesio, gerumo ir pagarbos. Su kiekvienu gruodžio atodūsiu, peržengus laiko ribą, tarsi užgimsta viltis ir prisiartina tikrieji dalykai, atsiveria esmė ir prasmė, o gyvenimas tampa visa apimančia meile. Susirinkusieji džiaugėsi surengta kaimo darbščiųjų rankų būrelio darbų paroda, liudijančia, kad žmogaus norai, siekiai ir galimybės yra neribotos. Svarbu norėti, turėti tikslą, prasmingai leisti ilgus žiemos vakarus, nedejuojant, nesiskundžiant dėl laiko ar sveikatos stokos. Šiltais plojimais padėkota kaimo darbštuoliams, parodos dalyviams S.Kalendienei, A.Krikštanienei, D.Zaksienei, N.Aleknavičienei, V.Sakalauskienei, V.Zaksui.
Kaimo seniūnaičio V.Zakso iniciatyva surengtoje kalėdinių kiemų puošimo apžiūroje dalyvavo beveik visas kaimas. Reikėjo tik nepatingėti vakarais išeiti į gatves ir pasigrožėti žmonių sumanumu ir išradingumu. Net tamsiausi kampeliai spindėjo šviesa, įvairiaspalvėmis girliandomis. Ne pirmus metus negailėdami nei laiko, nei jėgų savo sodybą išdabina V. ir J.Budriai. Pravažiuojantys Žemaičių plentu stabteli, grožisi ir džiaugiasi švieselių gausa. Neįmanoma nepastebėti V.Aleksandravičienės spindinčio kiemo, nesigėrėti subtilumu išsiskiriančiomis R. ir T.Balsevičių išpuoštomis erdvėmis, kur kalėdinis grožis kuriamas ne tik sau, bet ir aplinkiniams.
Renginyje pasveikinti praėjusių metų antro pusmečio jubiliatai, pasidžiaugta jų gražiai nugyventais metais. Išskirtinę dovaną – pačios sukurtą himną – Verėduvos kaimui padovanojo D.Zaksienė. Norėjosi sustabdyti laiką žiūrint skaidres, įprasminusias mūsų darbus, pomėgius, linksmybes. Norėjosi kurstyti bendravimo židinį, prie kurio susirinkome sušilti. Dėkojame atlikėjui K.Valioniui, neleidusiam nė vienam liūdėti ir džiuginusiam muzikos garsais.
Kaip smagu, kai šiandien galiu atsikvėpti ir pasakyti: per metus ir mūsų darbas paaugo kaip vaikas ant rankų. Tad savo nuoširdumu, supratimu kelkime vienas kitą į viltį, į saulę, į šviesą. O tam tereikia gražiai praverti žmonių širdis ir ten palikti gražiausius savus pėdsakus.
Danutė Zaksienė

*******************

Belaukiant didžiųjų metų švenčių ir per pačias šventes turbūt kiekvienas atsigręžia į nueitą gyvenimo atkarpą, apmąsto, kas gero padaryta, kur stabtelėta. Tąkart nenori būti vienas ir vienišas, ieškai žmogaus širdžiai atverti. Daugeliui mūsų gruodžio mėnuo atrodo tikrai išskirtinis – juk tai jaudinantis šventės laukimo, stebuklo nuojautos laikas.
Šis laikotarpis Sujainių darbščiųjų rankų būrelio moterims ypač darbingas. Būrelis renkasi ketvirtadieniais ir dalyvauja skirtinguose užsiėmimuose: dekupažo, floristikos, atviručių gamybos. Naujausia veikla – piešimas ant stiklo. Būrelio moterys džiaugiasi, kad ši veikla – ne tik puiki galimybė artimam žmogui pagaminti originalią dovanėlę, kokios nenusipirksi jokioje parduotuvėje, bet ir maloniai praleisti laisvalaikį. Į būrelio užsiėmimus renkasi įvairaus amžiaus moterys. Kūrybiniame procese jos bent trumpam pamiršta rūpesčius, sunkumus, ligas. Kad būtų jaukiau laukti švenčių, moterys papuošė savo dirbtuves. Keletas moterų pagamintų darbelių papuošė ir Sujainių biblio­tekos erdves. Bibliotekininkė Danelija nupynė ir dekoravo kalėdinį vainiką, kuris džiugina bibliotekos lankytojus. Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, bibliotekoje skambėjo šiam metų laikui skirtos dainos.
„Kiekvieną kartą, kai mylime, kiekvieną kartą, kai duodame, yra Kalėdos“, – rašė Dale Evans Rogers.
Danelija Laurinavičiūtė,
Sujainių bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

**************

Gruodis toks metas, kai skaičiuojami padaryti darbai, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, kurie kasdienybės sūkuryje atliko kilnius darbus ar suteikė laimės kitiems. Gruodžio 14 d.
Didžiulių kaimo bendruomenės tarybos nariai, norėdami atsidėkoti už įvairią pagalbą, sukvietėme visus, ir didelius, ir mažus, į kalėdinę padėkos vakaronę „Kai susirenka kaimynai“. Kiekvieną atėjusį į kalėdinį pabuvimą sutiko ateinančių metų valdovės Žiurkės pasiuntinys Mikis ir maloni voveraitė.
Pirmoji šventės dalis buvo skirta mažiesiems, ji prasidėjo Didžiulių kaimo bendruomenės laisvalaikio ir sporto aikštelėje papuoštos eglutės įžiebimu. Eglutei sužibus Mikis ir gražuolė voveraitė sukvietė mažuosius į didžiulį ratą nuotaikingo žiemos šokio. Kad nesušaltume ir galėtume artimiau pabendrauti, iš sporto aikštelės sugužėjome į šiltus bendruomenės namus, kur sulaukėme ir Kalėdų Senelio. Vaikai džiaugėsi kalėdinio maišo, kurį pripildyti padėjo šventės rėmėjai, dovanomis. Vyko graži ir turtinga programa, kurią mums dovanojo Ariogalos vaikų dienos centro auklėtiniai, paruošti Renatos Aleksiejienės. Taip pat liūdėti neleido broliukai dobiliukai Modestas ir Kęstutis Kliknos.
Mažuosius išlydėję namo, suskubome ruoštis šventės antrajai daliai, kuri buvo skirta suaugusiesiems. „Šventos Kalėdos yra šventė didelio džiaugsmo, kuriuo dalijamės sveikindami vieni kitus. Tai širdies įvykis, vilčių išsipildymo šventė, liudijanti, kad pasaulis – tai vieta, kurioje įsikūnijo Meilė“, – šiais žodžiais renginį kaip vedėjos pradėjome su Jurgita Jankauskiene.
Visi kartu pasidžiaugėme, kad Didžiulių seniūnaitijoje gyvena aktyvūs, nuoširdūs, darbštūs žmonės, tad nenuostabu, kad ir darbai jų dideli. Kaimas išpuoštas gėlių vazonais, juose visada žydi gėlės, gatvės apšienautos, šiemet prie bendruomenės namų netgi suręstas ūkinis pastatas malkoms, ūkiniam inventoriui pasidėti. Už viešosios erdvės, Didžiulių kaimo bendruomenės laisvalaikio ir sporto aikštelės puikią priežiūrą mums rajono valdžios sudarytos komisijos sprendimu skirta pirma vieta. Prisiminėme ir tai, kaip ilgais vakarais šokta, dainuota, tūkstančius kartų kalbėta, klausyta, verkta ir juoktasi. Akivaizdu, kad kaime gyvenimas virte verda ir jame dalyvauja ir suaugusieji, ir vaikai. Kartu su seniūnaite Albina Švediene ir savo pavaduotojomis J.Jankauskiene ir R.Aleksiejiene dėkojome ištisus metus kantriai, atsakingai ir garbingai dirbusiems kaimo gyventojams aktyvistams.
Pirmoji mūsų padėka – nominacija „Metų rėmėjas“ buvo įtekta SSF įmonės atstovams Loretai ir Gintui Čilvinams. Ačiū tarėme ir nuolatiniams rėmėjams: Vytautui ir Militai Bisikirskams, Jūratei ir Antanui Šilaičiams, Mildai ir Gediminui Mikalauskams, Danutei ir Gedvidui Digriams, Loretai ir Adolfui Andrikiams. Nominacija „Pasiaukojimas“ už ūkinio pastato pastatymą, už puikiai ir atsakingai atliktą darbą įteikta Česlovui Švedui, Gražvydui Kaupaičiui, Rimui Valskiui. Nominacija „Sveikuolis“ atiteko bendruomenės narei Albinai Digrienei, jau daug metų kasdien sportuojančiai su šiaurietiškomis lazdomis. Nominacija „Puikiausia koordinatorė“ skirta Linai Matukaitienei, ji yra aktyvi, nuoširdi gatvės koordinatorė, puikiai atlieka savo pa­reigas, o kai nuoširdžiai dirba, tai ir rezultatas puikus. Linos koordinuojamos gatvės gyventojai beveik visi dalyvauja bendruomenės organizuojamuose renginiuose. Nominacija „Viesulas“ įteikta Aldonai Kaupaitienei, nes ji lyg viesulas įsisuko į bendruomeninę veiklą. Metų „Šienpjoviu“ tapo Žilvinas Venys, jo dėka apšienaujamos bešeimininkės sodybos. „Metų pažanga“ nominuotos Jolanta Šimkienė ir Lidija Valskienė, nes labai pasistengė gražindamos daugiabučių namų aplinką. Padėkos už grožio puoselėjimą įteiktos Aldonai Šarkuvienei, Angelinai Bakšienei, Danutei Babonienei ir Eugenijui Kaupaičiui, Danutei, Vaidai ir Kristinai Stošienėms.
Padėkos vakaronė baigėsi, bet kalėdinės dienos tęsėsi. Antrą Kalėdų dieną į Didžiulius užsuko didžiulis būrys Kalėdų Senelio padėjėjų, jie aplankė seniūnaitijos gyventojus, padovanojo visiems ne tik po mažą saldžią dovanėlę, bet į kiekvieną šeimą, į kiekvienus namus įnešė po lašelį gerumo, susiklausymo ir vienybės. Išties smagu, kai padeda politikai, verslininkai, ūkininkai, nes tik visi kartu dirbdami galime pasiekti gražių veiklos rezultatų. Ačiū visiems gyventojams, kurie nors maža kruopelyte prisidėjo, kad mūsų gyvenvietė gražėtų, gyvenimas gerėtų. 2020 metais linkime jums paties didžiausio turto – laiko. Lai nepristinga laiko meilei, poilsiui, kilniems tikslams, geriems darbams, lai nepristinga laiko įvertinti klaidas, paguosti liūdintį ir pabučiuoti mylimą…
Diana Kaupaitienė,
Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra