Kapinių tvarkymo problemos neišsenka

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Redakcija gavo anoniminį elektroninį laišką apie tam tikrus nepatogumus lankant Raseinių kapines. Buvo priekaištaujama, kad prie kapinių nėra suolų, ant kurių galėtų pailsėti senoliai, atėję net iš kito miesto galo. Taip pat piktinamasi,kad vartai nuolat užrakinti, ir žmonės negali laisvai iš anapus gatvės esančių kioskų atsigabenti žemių ir gėlių. Klausiama, kuriam galui reikalingas sargas, jeigu vartai uždari?
Miesto seniūnas Jonas Elzbergas mano, kad pageidavimas įrengti poilsiui suoliukus gali būti įvykdomas. Tačiau jų įrengimas prie šaligatvių Sodų gatvėje kėblokas, nes pastarieji gana siauri. Anot seniūno, suoliukai galėtų būti iš vidinės tvoros pusės, stačiatikių kapinių dalies link. Prie vartų, centrinio tako gale turgaus link, situacija vėl kitokia. Čia yra privačios nuosavybės žemė ir automobilių aikštelė, todėl suoliukus galima įrengti už stovėjimo aikštelės, prie kapinių tvoros. Tačiau juos įrengus niekas negarantuos, kad suoliukai nebus okupuoti gėlių prekeivių, kurių prie vartų apstu jau šiandien.2011-04-29 10 val. ramiai besišnekučiuojant su seniūnu, buvo paskambinta kapinių sargui ir pasiteirauta, kokiomis valandomis būna atidaryti vartai, ar yra nurodytas kontaktinis telefonas pasiteirauti? Iš „ano galo“ emocingai atbangavęs atsakymas leido suprasti, kad viskas yra O.K. Vartai atidaryti nuo 8 val. ryto iki 19 val. vakaro, išskyrus sekmadienius. Tai baltai ant juodo užrašyta informacinėje lentelėje, esančioje ant kapinių vartų.
Pasak J. Elzbergo, mieste yra kvartalų seniūnaičiai, kurie privalėtų rinkti gyventojų pageidavimų,pasiūlymų, nusiskundimų banką. Šią informaciją apibendrinus ir nuvykus į kapines, būtų galima konkrečiai nustatyti suoliukų įrengimo vietas, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Tokiu būdu galima spręsti ir kitas problemas. Atrodo, problemos sprendimo keliai lyg ir išaiškinti ir nereikia griebtis žiniasklaidos, kaip sovietmečio milicininkui „banano“, tačiau galvoje vis kirbėjo smulkūs įtarimai. Po dviejų valandų nuvykta į kapines įsitikinti, kaip plačiai atverti vartai, ar užtenka vietos pro juos prasilenkti žmonėms, vežantiems karučiais žemes.Abieji centrinio tako vartai buvo užrakinti. Iškilo klausimas, kaip centrinio tako viduryje atsirado automobilis su žemių priekaba? Negi visą laiką buvo kalbama apie vartus naujojoje kapinių dalyje? Jeigu taip, tai reikia sveikinti vairuotoją, gebėjusį išlaviruoti kapinių takais iki jam reikiamos vietos! Tikras vairavimo asas. Beje, pakalbinti kapus tvarkantys žmonės teigė, kad vartai nėra visuomet atidaryti. Manome, kad sulauksime konkrečios informacijos apie kapinių lankymą.

Komentarų nėra