Kaulakių bibliotekoje – renginiai istorinėms datoms paminėti

Siųsti Versija spausdinimui

Spalio 10-oji Kaulakių bibliotekoje buvo skirta istorinėms datoms paminėti. Atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengta paroda „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir signatarai“. Deklaracija – dokumentas, paskelbęs LLKS Tarybą vienintele teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje. Ją pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesys-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Petras Bartkus-Žadgaila. Deklaracija pasirašyta visos Lietuvos vadų suvažiavime Minaičių kaime Radviliškio r. Prisikėlimo apygardos partizano Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje. Dokumente, be kitų uždavinių, įsipa­reigojama užtikrinti Lietuvos valstybės tęstinumą ir tautos valią, siekti atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę, priešintis komunistinės ideologijos skleidimui ir nutautinimui. J.Žemaičiui-Vytautui tuomet suteiktas partizanų generolo laipsnis.
Šiais metais sukako 70 metų nuo šio dokumento pasirašymo, minime J.Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines ir Seimo nutarimu šie metai yra paskelbti LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais.
Paroda eksponuojama iki spalio 30 d.
Antroji renginio dalis skirta Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metams paminėti. A.Smetona – pirmasis Lietuvos prezidentas, su savo bendražygiais tarpukario Lietuvą kūręs tautiškumo pagrindu. Jis labai atsakingai reprezentavo šalį, buvo didis švietėjas, vadas. Prasidėjus okupacijai pasitraukė iš Lietuvos sakydamas, kad „nenori savo rankomis subolševikinti Lietuvos“. Bibliotekoje skambėjo literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jie kūrė Lietuvą: prisimenant signatarą Antaną Smetoną“. Kompoziciją-monospektaklį kūrė lituanistė, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. Programai muzikinius kūrinius parinko Antanas Bakutis. Kompozicijoje malonų meninį Violetos žodį keitė skambanti to meto muzika, ekrane rodomi istorinės Lietuvos vaizdai, A.Smetonos portretai, nuotraukos, susijusios su jo gyvenimu. Visa tai harmoningai susiliejo ir padėjo įsijausti į programos turinį. Pasijutome „kaip prie Smetonos“. Anksčiau tas posakis dažnai skambėjo Lietuvoje.
Diskusija istorinėmis temomis ilgai skambėjo ir prie arbatos puodelio.
Zita Gedminienė,
Kaulakių filialo vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra