Ko, ašarėle, ko tu per skruostą kaip perlas riedi?

Siųsti Versija spausdinimui

Jonas MAŽINTAS

Taip rašė žymiausias mūsų kraštietis J. Mačiulis–Maironis, nuostabiame Šveicarijos gamtos kampelyje prisiminęs Dubysos mėlyną juostą. Tai buvo tauri ilgesio ir meilės gimtajai Dubysai kupina ašara. Kiekvienas, kas yra daug keliavęs, tikrai pritars: nuostabus ir didingas yra Himalajų, Kazbeko, Elbruso, Grand ar Sabenos kanjonų, N. Zelandijos salų ir salelių, Niagaros, Nilo ar Volgos bei kitų gamtos kūrinių grožis. Nuostabi planeta Žemė. Tačiau, kaip toj dainoj: „Už gimtinės klonį su dangum giliu, visą žemės auksą atiduot galiu. Ji, tik ji gražiausia iš visų šalių…“ Manau, daugelis raseiniškių pritartų šioms eilėms. Tam žodžiais pritaria ir aukščiausio lygio Lietuvos, regiono ir rajono vadai. Tačiau ar tikrai esame pasiryžę atiduoti bent gramą aukso ,,už gimtinės klonį…“?    

Deja, jau keleri metai Dubysoje negalima maudytis, vanduo joje užterštas, niekas tiksliai nežino, kas ir kur konkrečiai teršia ją. Buvusi viena švariausių upių tapo viena labiausiai užterštų. Gal dar ne beviltiškai pavėlavome imtis konkrečių priemonių Dubysai išsaugoti? Be rimtų projektų, kurių įgyvendinimas vėluoja dešimtmečius, mes galime prarasti ją, kaip praradome Raseiką, Kiaunupį, Vilkupį, Gintarą ir daugelį kitų mažų upelių.  

O kas rūpinsis Dubysa, kaip ir visos gamtos išsaugojimu ateities kartoms? Kai kurie kraštiečiai – tautiečiai jau taip „susmulkėjo“, tapo tokiais hedonistais, kad jų visiškai
nejaudina nei gamtos grožis, nei Kūrėjo valia, nei pagaliau savo, savo vaikų ir vaikaičių ateitis. Ką mes darysime, kai galutinai užteršime vandens telkinius? Negi nematome, kaip skaudžiai mus baudžia užterštas oras ir žemė???    

Visi dideli veikėjai nepadėjo, nepadeda ir nepadės. Jie gali tik maloniai praleisti laiką, „papuošdami“ savo dalyvavimu įvairius pasiplepėjimus ar rimtus pokalbius. Geriausiu atveju jie gali tapti „iškiliais globėjais“ ar  perkirpti juostelę kokio nors pastato, statinio ar želdinio iškilmingo atidarymo proga.     

Tik mes patys – paprasti, tačiau ne prasti žmonės – galime ir privalome išsaugoti Dubysą. Turime skambinti pavojaus varpais, matydami teršiamą Dubysą. Privalome
drausminti, viešinti tokius nedorėlius, per neišmanymą ar piktavališkai tai darančius. Mes turime padėti valdžios institucijoms, atsakingoms už aplinkosaugą. O kaip? 

 Štai šiuo klausimu nenoriu naudoti dabar nepagrįstai madingo metodo – „priverskime valdžios institucijas sąžiningai ir dorai tarnauti“, nes mūsų visuomenei iki jo dar toli toli… Tikrovėje yra daugybė klausimų ir teiginių, kaip antai:     

– O kaip tu jas priversi? Gal greičiau jos tave privers daryti tą ar aną? Juk galia tai jų rankose.  

– O gal jie patys ir be mūsų žino, ką ir kaip reikia daryti, tik neturi galimybių tai padaryti?    

– Gal šių ir kitų institucijų karjeros pareigūnai, kuriuos didieji ponai dažnai pristato kaip „nedorėlius, visagalius biurokratus“, yra tokie pat politikų ir politinio pasitikėjimo pareigūnų skriaudžiami dori žmonės bei nori to paties, kaip ir mes?     

Šių institucijų atžvilgiu naudoju ne kritikos ar neigimo, o teigimo metodą.         

Pirma. Nuoširdžiai parodykime, kad vietinių aplinkos apsaugos institucijų darbas mums labai reikalingas ir svarbus. Parodykime jų darbuotojams deramą dėmesį ir pagarbą. Padėkime jiems. Galbūt yra problemų, kurių be mūsų pagalbos jie negali išspręsti? Gal tuomet Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros bei Dubysos regioninio parko kolektyvai pasieks teigiamų rezultatų?      

Antra. Pasiūlykime Raseinių r. savivaldybės vadovams kartu su įvardintomis struktūromis inicijuoti bendro keturių savivaldybių projekto „Išsaugokime Dubysą ateities kartoms“ parengimą ir įgyvendinimą. Artimiausiu metu būtų tikslinga organizuoti pasitarimą (seminarą ar panašiai) Raseiniuose minėto projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimu. Į šį pasitarimą pakviesti Kauno, Kelmės, Raseinių ir Šiaulių r. savivaldybių, minėtų institucijų, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovus bei prie Dubysos esančių seniūnijų seniūnus. Minėtame renginyje susitarti dėl prioriteto minėtam projektui suteikimo. Organizuoti informacijos visuomenei apie siūlomą projektą teikimą. Panaudoti teisės aktais numatytas visas pasitarimo dalyvių galias, siekiant parengti ir įgyvendinti projektą. 

Trečia. Pasinaudojant iš esmės jau prasidėjusia neformalia rinkimų į Seimą agitacija, pasiūlyti minėtų savivaldybių partijoms remti šį projektą, tapti šio projekto įgyvendinimo lobistais, ypač surandant projekto finansavimo šaltinius.      

Ketvirta. Reikėtų parengti rimtą studiją Dubysos istorijos, jos grožio ir praktinės naudos (turizmas, malūnai, mini elektrinės) propagavimo tema. Tokį planą turinčių
žmonių Raseiniuose yra.           

Jei šis projektas pasirodytų įdomus ir naudingas, savo pasiūlymus bei pritarimą jam skaitytojai galėtų išreikšti „Alio, Raseinių“ redakcijai arba man, šių eiličių autoriui (adresu Vilniaus g. 73, Raseiniai). Gal būtų tikslingiau pritarimą ir pasiūlymus siųsti tiesiai Raseinių r. savivaldybės vadovams arba tarybos nariams, už kuriuos Jūs balsavote?
  

Baigdamas šį straipsnelį jau girdžiu priekaištą, kad nekalbame apie lėšas, kurios tokiam projektui nenumatytos. O jei nenumatytos, tai ar negalima numatyti? Gal tai nesvarbu ir nereikalinga? Kur įgyvendintų projektų, tarkime, per 12 paskutiniųjų metų, naudingumo ir efektyvumo analizė? Kiek ir kokiems projektams per šį laikotarpį buvo skirta lėšų? Gal siekiantys tiesos ir teisingumo įgyvendinimo naujieji savivaldybės vadovai galėjo savo darbą pradėti nuo tokios analizės bei jos rezultatų paviešinimo? Gal tokia analizė ir jos paviešinimas taptų pamatu skaidrumui ir korupcijos prevencijai? Aišku tik viena, kad tokios analizės paviešinimas
būtų prielaida naujam mąstymui. Po tokios analizės būtų daug lengviau strategiškai mąstyti, siekiant lėšų panaudojimo efektyvumo, tenkinant viešąjį interesą. Gal tuomet tiek Dubysos, tiek kiti gamtosaugos projektai patektų į prioritetinių projektų sąrašą, o lėšos būtų panaudojamos daug efektyviau?      

O gal mes per daug skubame, gal tai bus padaryta artimiausiu metu? Būkime kantrūs, palaukime. O belaukdami pamąstykime, kaip įvertinti parengto dviračių takų nuo
Kalnujų iki Raseinių miesto ir Raseinių mieste detaliojo plano projektą. Tai padaryti padės vieša šio projekto ekspozicija, vyksianti lapkričio 1 – 14 dienomis Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Baigiamasis minėto projekto akordas nuskambės ten pat lapkričio 15 d., nuo 9 val. ryto vyksiančiame viešame svarstyme. Gal šiame svarstyme bus pateikti faktai ir argumentai, įrodantys minėtų dviračių takų įrengimo būtinybę, savalaikiškumą ir naudingumą?

1 Komentaras

  1. pilietis

    2012 - 08 -16 09:46

    Oj, kad Jūs taip po rinkimų šnekėtumei :)