Kolegų patirtis žadina mintį

Siųsti Versija spausdinimui

Matematika yra bene patvariausias žmonijos įrankis ir kalba, tačiau kai kurie dalykai ir joje pasikeitė. Matematiniai skaičiavimai tampa mažiau svarbūs, nes kompiuteriai tuos veiksmus atlieka daug greičiau ir tiksliau. Svarbu giliai išmanyti matematines idėjas, principus, „matematiškai“ mąstyti. Be tokių žinių ir gebėjimų negalima suvokti kasdieniniame gyvenime mus supančių duomenų, skaičių, problemų, reiškinių.
Kaip spręsti šiuos matematinio raštingumo iššūkius? Kaip ir ko mokyti šiuolaikinius vaikus? Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos matematikos mokytojos jau keletą metų organizuoja forumą „Kolegų patirtis žadina mintį“. Spalio 29 dieną šiame renginyje dalyvavo ir Kelmės rajono matematikos mokytojai. Buvo perskaityta 12 pranešimų. Nuo ko priklauso sėkmė mokant matematikos? Kokie mokinių lūkesčiai ir įsivertinimas matematikos pamokose? Kaip atrodo matematika ir matematikos pamoka mokinių akimis? Kokia yra istorinių uždavinių dermė matematikos ugdymo procese? Apie tai kalbėjo forume mokytojai. Jie dalijosi patirtimi vedant ir organizuojant netradicines pamokas bei veiklas. Daug dėmesio buvo skirta ir projektinei veiklai aptarti. Pristatytas ESSF projektas „Aštuntų klasių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“. Forume kalbėta apie inkliuzinio mokymo modelio, apie patyriminio mokymo taikymą matematikos pamokose.
Ši matematikos mokytojų metodinė diena baigėsi edukacine programa Raseinių krašto istorijos muziejuje.
Prezidento Jono žemaičio gimnazijos mokytojos už pagalbą organizuojant forumą dėkoja Švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Saulei Sitavičienei, Krašto istorijos muziejaus muziejininkei Linai Kantautienei, gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Renatai Ulvidienei. Pavasarį matematikos mokytojai nutarė susitikti Kelmėje.
Angelė Daktarienė,
rajono matematikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

Komentarų nėra