2019 rugpjūčio
21
Trečiadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Kraštiečiai Varnių kunigų seminarijoje

  Siųsti Versija spausdinimui

  Viktoras VITKUS

  Istorikai Zita Genienė ir Jonas Genys savo knygos „Varnių kunigų seminarija“ pratarmėje rašo: ,,(…) Iškili Varnių vieta Žemaitijos ir visos Lietuvos kultūros istorijoje nediskutuotina ir nušviesta daugelyje straipsnių, kurių autoriai – istorikai, raštijos ir kitų sričių tyrinėtojai.“ Pasitelkiant šių istorikų tyrinėjimų medžiagą, saugomą Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje, bandysime apžvelgti Varnių kunigų seminarijos 1822 – 1857m. klierikų sąrašą ir nustatyti, kurie mūsų kraštiečiai joje mokėsi, koks buvo tolimesnis jų kelias. Reikia pastebėti, kad 92,5 nuošimčių studijavusių klierikų buvo kilę iš bajorų luomo.

  Pirmojo klieriko, kilusio iš Šiluvos (Šidlavos) parapijos pavardę randame 1824m. Tai Stanislovas Lisauskis, gimęs 1802-05-08. Į kunigus įšventintas 1827-04-02. Toliau sąrašas atrodė taip:

  Dauguma baigusiųjų buvo įšventinti į kunigus, tik Adomas Daugėla iš Nemakščių parapijos 1843-06-03 buvo įšventintas į subdiakonus. Dėl įvairių priežasčių į kitas seminarijas išvyko Jonas Norkevičius (Viduklės parapija) ir Rapolas Užumedzkis (Nemakščių parapija). Savo korektūrų padarėir 1831 metų sukilimas. Teofilis Prižgintas (Viduklės parapija) į kunigus įšventintas 1833m. Sukilimo metu jis buvo pasitraukęs į Kretingą.  Raseiniškis Henrikas Dzialkavičius išstojo iš seminarijos 1831m. balandžio mėn. Nežinia, kodėl į gubernatoriaus nemalonę pateko Julijonas Frecelis (Lyduvėnų parapija), tačiau 1834m. rugsėjo pradžioje buvo priverstas išstoti iš seminarijos. Šiluvos parapijonys Ferdinandas Petravičius, Aleksandras Beresnevičius ir betygališkis Jurgis Goštautas buvo nukreipti mokytis į Vilniaus dvasinę akademiją. Dėl išvykimo į Vilniaus vyskupiją 1833-01-26 mokslus nutraukė vidukliškis Petras Bakševičius. Iš seminarijos 1943-09-23 buvo atleistas šiluviškis Petras Narkevičius. .

  Baigiant norėtųsi pritarti Z. Ir J. Genių minčiai, kad tyrinėtojų dėmesio laukia ne tik naujos problemos, bet ir aplinkybės, kurios verčia iš naujo grįžti prie kai kurių iš pirmo žvilgsnio jau lyg ir išanalizuotų klausimų. Kiti istoriniai dokumentai kituose archyvuose leistų atsekti tolimesnį mūsų kraštiečių ganytojišką kelią.

  1 Komentaras

  1. Janina

   2014 - 03 -12 20:41

   Palieku nuorodą. Asmeninės iniciatyvos vedama iš internete rastos medžiagos sudėliojau rastą informaciją internete apie vyskupo Motiejaus Valančiaus giminės liniją. Pirminių šaltinių apie tai nestudijavau. Ar Lietuvos vyskupas Aleksandras Kazimieras Beresnevičius ir čia minimas Šiluvos parapijietis Aleksandras Beresnevičius yra tas pats asmuo? Jei tai yra tas pats, tai būtų smagu sužinoti kas buvo jo tėvai? Ir kodėl informacinėje sistemoje negalima suprasti,kad Aleksandras Kazimieras Beresnevičius yra Motiejaus Valančiaus artimas giminaitis. Bandau tą suprasti. Gal kas nors žino?