2019 rugpjūčio
23
Penktadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Liepaitės susigrūmė su ąžuolais

  Siųsti Versija spausdinimui

  Nijolė PETROŠIŪTĖ

  Dievaži, tą, kas pastaruoju metuvyksta Raseiniuose, galima išvysti tik aštraus siužeto Holivudo filmuose: aukščiausia rajono valdžia atpuola į vaikų darželį vaikyti besisteigiančios profsąjungos, pats meras filmuoja maištininkus, moterėlės atima jo mobilųjį telefoną, kuriuo tai buvo daroma, meras pagrasina policija, o švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas jau dairosi Baudžiamojo kodekso, kurio 177 str. numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas trukdo profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai…                  

   Apie ne gimines   

  Tai, kad mero R. Ačo žmona jam yra ne giminaitė, mes jau išsiaiškinome ankstesniuose straipsniuose. Dėl tos pačios priežasties ponui merui yra svetima ir jo žmonos sesuo Aušra Jankauskienė, per „apmaudžią klaidą“ vos nepraradusi direktorės posto „Liepaitės“ vaikų darželyje, mat susumavus konkurso rezultatus direktoriaus pareigybei užimti, neleistinai paaiškėjo, kad konkursą laimėjo Indrė Matevičienė. Tačiau, laimei, laiku susizgribta ir„apmaudi klaida“ buvo ištaisyta (tai sekretorė blogai balus suskaičiavo) ir direktore buvo paskelbta merui ne giminaitė, o tik svetimos moters sesuo A. Jankauskienė.    

  Profsąjungiečių vedlys V. Bulotas sako, kad tokios „apmaudžios klaidos“ galėjusios įvykti ir per didelį skubėjimą: „Konkursas buvo paskelbtas paskutinėmis birželio dienomis, o nuo liepos 1-osios turėjo įsigalioti naujoji švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka. Todėl reikėjo mikliai suktis, kad neprisieitų konkurso rengti pagal naujus reikalavimus, tuo labiau kad buvo pats vidurvasaris, pats atostogų metas. Pagal naująją vadovų skyrimo tvarką pirmasis etapas būtų vykęs Vilniuje, ten būtų testuojama, neduokdie, dar ir apie giminystę būtų pasiteiravę. Taigi, reikėjo skubėti, o kai skubi, tai ir „apmaudžios klaidos“ būna neišvengiamos.“ Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, „reikalavimai mokyklų vadovams keičiasi su besikeičiančiu gyvenimu. Siekiame, kad būtų eliminuota galima politikų įtaka – mokyklų vadovais taptų kompetentingi, tvirtų vertybinių nuostatų ir vadybinių gebėjimų turintys žmonės.“ Deja, kad taip atsitiktų „Liepaitėje“, pritrūko tik trejeto dienų.  

  Incidentas su pastiprinimu  

  Apie rugsėjo 29-osios incidentą „Liepaitėje“ „Alio, Raseiniai“ jau rašė praeitame numeryje. Kaip pasakoja V. Bulotas, tądien po darbo, apie pusę šešių vakaro, „Liepaitėje“vyko profsąjungos steigiamasis susirinkimas. Maždaug po valandos prie jų prisijungė ir meras R. Ačas
  bei administracijos direktorė Aurelija Ložytė. Meras iškart įsakmiai pareikalavęs paaiškinti, kas čia vyksta, bet kartu sakęs, kad viskas vyksta neteisėtai, nurodęs išsiskirstyti, pageidavęs dalyvių sąrašo ir netgi pasiaiškinimų, o galop išsitraukęs savo mobilųjį telefoną ir
  pradėjęs filmuoti nepaklusniuosius. Tada pagalbos ėmė šauktis ir pats profsąjungiečių pirmininkas V. Bulotas: „Bet man bekalbant telefonu apie steigiamojo susirinkimo išvaikymą ir daromą psichologinį spaudimą, meras netikėtai atsitraukė ir, pagrasinęs policija, išvažiavo, o mes tęsėme susirinkimą, išsirinkome vadovybę, surašėme protokolą. Ką ten slėpt, nuotaika visų buvo bjauri.“   

  O kitądien, tik jau viduryje darbo dienos, į „Liepaitę“ atvyko visas rajono valdžios desantas. Kartu su meru atvyko vicemeras Sigitas Vaičius, švietimiečių vadovės funkcijas atliekanti Regina Petreikienė bei to paties skyriaus vyr. specialistė Asta Pagarauskaitė, R. Ačo bendražygė Aldona Radčenko, Savivaldybės personalo ir teisės skyriaus vedėja Rima Kedavičienė bei šio skyriaus specialistas Ramūnas Vaitkus, Savivaldybės atstovas ryšiams su visuomene Sigitas Gudžiūnas, rajono Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis. V. Bulotas iškart paprašo atkreipti dėmesį į susirinkimo laiką: „Mes 29-ąją buvome susirinkę po darbo, bet mus apkaltino, kad moterys ne su vaikais dirba, o mitinguoja. Kaip jau žinote, apie jokius mitingus čia negali būti nė kalbos.Tuo tarpu savivaldybės desantas 30 dieną atbildėjo per patį darbo dienos vidurį. Kas dirbs su vaikais, jiems jau neberūpėjo. Ar čia ne dvigubi standartai? Mums ir po darbo negalima, jiems – ir darbo metu nė motais.“              

  Draudimų pasekmė   

  Susirinkimą pradėjusi darželio direktorė A. Jankauskienė (merui ne giminaitė) bandė paaiškinti, dėl ko susirinkta, tačiau V. Bulotas prisipažįsta ilgai to nesupratęs, o kai norėjęs ko nors paklausti ar įsiterpti, mero buvo tildomas: „Ne tik aš buvau tildomas. Jei skaitėte susirinkimo stenogramą, tai meras ir baudžiamąja atsakomybe grūmojo, ir kitaip psichologiškai žmones spaudė. Man vėl policija pagrasino,paistė apie neva labai blogą situaciją darželyje.“   

  Kolektyvo išrinkta „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkė Roma Kasparavičienė mano, kad prastos situacijos darželyje nėra ir jos niekada nebuvo. Jei kas ir buvo negerai, tai yra institucijos, kurios iš to duoną valgo, tad jos tegul ir aiškinasi, o darželis išties esąs šaunus, net
  respublikoje laurus skinantis. O ir vakarykštis, 29 dienos susirinkimas nebuvęs toks, kokį jį kai kas gal įsivaizdavo ir, panašu, savo vaizdinio išsigando: „Dar pavasarį bandėme įsteigti Darbo tarybą.  Ją netgi pati buvusioji direktorė inicijavo. Bet prasidėjo vasaros atostogos ir taryba liko neįkurta. Todėl po atostogų, rugpjūčio 30-ąją, nuėjome jau pas naująją direktorę Aušrą ir paklausėme, ar galime užbaigti savo sumanymo įgyvendinimą, tuo labiau, kad beveik viskas jau buvo padaryta, bebuvo likęs vienas balsavimas. Direktorė tam neprieštaravo, tačiau paskelbus rinki-mų laiką staiga pasakė, kad jokių rinkimų nebus, girdi, mes pasitarėme ir neleisime. Tapo įdomu, kas tie „mes“, nes nė vienas pedagogas, komisijos narys apie tokį pasitarimą nieko nežinojo.“ R. Kasparavičienė sakė bandžiusi išsiaiškinti, kodėl draudžiama įkurti Darbo tarybą? Atsakymas – sunki padėtis. „Atleiskit, sakiau, aš tikrai nematau sunkios padėties: pedagogai dirba savo darbą, padėjėjos – dirba savo, kiti irgi dirba. Mes tikrai nematome nieko sunkaus. Gal administracijoje ir yra kas sunkaus, kai visokiais, atsiprašant, pletkais užsiiminėjama, stebėjimais, kas kur nuėjo, kas kur išėjo…“  

  Tad kas beliko „Liepaitės“ kolektyvui? Ogi tik tai, kas ir buvo padaryta: „Pasiskambinome rajono profsąjungospirmininkui ir klausė, ką daryti? Jis sutiko atvykti po darbo, kad padėtų teisiškai išeiti iš aklavietės.“     Toliau reikėtų skaityti nuo pradžių: netrukus pribuvo meras su administracijos direktore ir t. t. Taigi išeitų, kad visas šis kipišas buvo išprovokuotas pačios direktorės, tai – draudimo pasekmė.                 

  Netiesos sakymas  

  Meras sakė, kad Savivaldybė yra darželio steigėja ir jie tikrai nestovės tokių procesų nuošalėje, nes ir taip per ilgai čia viskas buvę toleruojama: „Ir tie visi grobstymo atvejai, ir tie visi kiti dalykai. Mes visus tuos atvejus žinom, kai per perdavimą buvo suvežti kai kurie
  daiktai į darželį.“ „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkės pavaduotoja Romena Drąsutienė sako, kad ir toje vietoje meras kalba netiesą, jis negali nežinoti, kaip su tais neva suvažiavusiais“ daiktais buvo:  „Kai mes laikraštyje perskaitėme, kad į darželį ar ne nakčia buvo suvežti baldai, negalėjome su tokiu melu sutikti. Aš tada paskambinau ir pasakiau, kad tai – melas. Mes tais daiktais visąlaik naudojomės, jie darželyje buvo. Bet mane tuoj pat išsikvietė Gudžiūnas, atstovas spaudai, po nosimi pakišo diktofoną ir perdavė „mero linkėjimus“:
  jei nenurimsi, mes tave stebėsime ir perduosime teisėsaugai. Kaltino, kad trukdau žiniasklaidai.“ R. Drąsutienė sako, kad ir šiandien savo žodžių neatsiimanti: tie daiktai visąlaik buvę darželyje ir patikrinimo metu jie niekur nebuvo vežiojami. Tą patį liudija ir kitos auklėtojos. Moteris pasiguodė, kad S. Gudžiūno grasinimai gerokai atsiliepę jos sveikatai.    

  Šioje vietoje belieka viešai pasakyti, kaip spaudoje atsirado R. Drąsutienės neigiami faktai. Kaip žinote, visa informacija, atėjus į valdžią R. Ačui, gaunama tik per atstovą spaudai. Kartais atstovas redakcijoms pateikia tik faktus, o kartais – ir paruoštus straipsnius. Tai yra oficialus valdžios atstovas, kuriuo netikėti tiesiog negalima. Taip buvo ir R. Drąsutienės minimu atveju: S. Gudžiūnas ne tik apie vogtų daiktų suvežimą papasakojo, bet ir pakvietė atsakingą darželio darbuotoją, kuri  paliudijo daiktų atsiradimo faktą. Jei R. Drąsutienė ir jos kolegės sako tiesą (o jos už ją galvą guldo), tai ko verti Savivaldybės pateikiami ,,faktai“. Tuo labiau, kad su tokiais, atsiprašant, „faktų“ pateikimais Raseinių savivaldybėje teko susidurti ne kartą. R. Drąsutienė sakosi per valdžios desantą darželyje bandžiusi S. Gudžiūnui priminti „mero linkėjimus“, bet jis paklausęs, ar ji turinti liudininkų.

  Neišsigando    

  Pirmąjį vakarą „Liepaitėje“, kurį sutrikdė mero vizitas, į profsąjungą įstojo 11 darbuotojų. Po keleto dienų jų buvo jau 23, o šiandien – jau per 30. Žinant, kad šiaip jau profsąjungos iš gero gyvenimo nesikuria, galima spėti, kad „Liepaitėje“ žmonėms nėra gerai. „Mestos tokios didžiulės valdžios pajėgos, kad sutrukdytų įsikurti profsąjungai. Kalbama tik apie galimus drausmės pažeidimus, nors taip ir neįvardijo nė vieno jų. Ir tas grasinantis, pakeltas mero tonas. Bet netgi jei ir būtų kokių nors pažeidimų, tai kiekvienoje normalioje įstaigoje tokius klausimus sprendžia įstaigos vadovai. Kaltina, kad darželyje jau įsivyravo anarchija, kas, pagal žodyną, reikštų didžiulį netvarkos mastą. Kaip galėjo visoje Lietuvoje viename geriausių darželių taip staiga įsigalėti anarchija? Kas pasikeitė? Pedagogai – tie patys, tėvai – tie patys, vaikai – irgi, aplinka – ta pati… Atėjo tik nauja direktorė, kuriai, galbūt, nelabai sekasi išsikovoti autoritetą, nes tam reikia pastangų, tam tikrų charakterio savybių bei kompetencijos, t. y. tokių dalykų, kurių negali suteikti net galingasai sesės vyras“, – kalbėjo V. Bulotas.  

  Įvykių sūkuryje dalyvavęs tarybos narys Vaidas Kuzmarskis mano, kad dėl tokios situacijos net ne direktorė kalta, tuo labiau – ne kolektyvas, o partijos, į postus skubančios susodinti savus žmones, o paskui jais manipuliuojančios. „Žmonėms tiesiog nebepaliekama kito pasirinkimo: jie turi arba stoti į partiją Tvarka ir teisingumas, arba burtis į profsąjungą.“ 

  Dėl incidento „Liepaitėje“ V. Bulotas pasiskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai, Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkui dr. Aleksui Bružui. Nors merui jo žmona yra ne giminaitė, o darželio direktorė – tik ne giminaitės sesuo, V. Bulotas prašo išaiškinti, ar meras šalia kita ko nebus supainiojęs viešuosius ir privačius interesus.   

  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas dr. A. Bružas, išgirdęs apie incidentą Raseiniuose, liko be žado: visokiausių situacijų yra pasitaikę ir gan nemalonių, bet tokių protu nesuvokiamų– tikrai ne.

  37 Komentarai

  1. Liepa

   2011 - 10 -13 15:56

   Virto ąžuolai… Jokios teisybės ir teisingumo nėra, bet stengtis tai reikia. Remiu Liepaitės darbuotojas, jeigu eisite prie baltųjų rūmų, ateisiu Jūsų palaikyti nelygioje kovoje, gal reikės grumtis dėl išmaniojo ….

  2. Liepai

   2011 - 10 -13 17:03

   Nesakyk, liepaite, kad kova nelygi. Juk vieną dieną ir Dievulis nuo tokių dalykų pavargs. Toks šėlsmas amžinai tęstis negali.

  3. liuix

   2011 - 10 -13 17:19

   O velnias, nė nebučiau įtaręs, kad išmanieji tokie pavojingi. Girdėjau, kad mobilieji veikia smegenis, bet kad šitaip, tai nebūčiau įtaręs.

  4. kaimietis

   2011 - 10 -13 17:43

   Tai kodėl Bulotas dėl to į institucijas nesikreipia? Jei įstatymas draudžia persekioti, tai kodėl taikstomasi?

  5. ?

   2011 - 10 -13 17:58

   Nejuokinkit. Toks valdžios desantas prieš keletą bobų…

  6. Rimas

   2011 - 10 -13 18:07

   Gudžiūno ausys vėl čia kyšo. Niekingas tipelis visur lenda.

  7. Kaimiečiui

   2011 - 10 -13 18:25

   Parašyta kad pasiskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkui, rajono tarybos etikos komisijai. Skaičiau švietimo darbuotojų profsąjungos tinklalapyje, rajono tarybos etikos sargų nuosprendis beveik aiškus, kaip nuspręs VTEK – ? Įdomu kaip Ložytė, ES įstatymų žinovė ir sergėtoja, nuspręs dėl Garliauskienės (Dievas Tėvas trijuose asmenyse), persiuntė jai VTEK

  8. Juodas melas

   2011 - 10 -13 18:46

   „Dar pavasarį bandėme įsteigti Darbo tarybą. Ją netgi pati buvusioji direktorė inicijavo. Bet prasidėjo vasaros atostogos ir taryba liko neįkurta.”

   Darbo tarybos rinkimų komisija “Liepaitėje” buvo sudaryta 2011-02-02. Pagal Darbo tarybų įstatymo 7 skirsnį Darbo tarybos rinkimų komisija rinkimus privalo įvykdyti per 2 mėnesius. T.y. rinkimai turėjo būti įvykę iki 2011-04-02, nes vėliau rinkimų komisija netenka galios. Gal ir vyksta pasaulinis atšilimas, bet nejaugi taip sparčiai, kad į “Liepaitę” vasara atkeliauja jau balandžio pradžioje ir ten prasideda vasaros atostogos?
   Todėl klausimai iškarto kyla keli:
   1. Kokiu tikslu Darbo tarybos kūrimą inicijavo buvusi direktorė (normaliai, tai turi inicijuoti darbuotojai, kaip jų atstovavimo organą)? Kas turi galvą, nesunkiai suvoks, koks tas tikslas.
   2. Kodėl rinkimai nebuvo įvykdyti per įstatymų numatytą terminą?
   3. Kodėl tik pradėjus dirbti naujajai direktorei, norima prastumti rinkimus, kad ir neteisėtai (dėl komisijos galiojimo termino)?
   4. Kodėl keliamas toks ažiotažas su profsąjungos kūrimo, kai niekas neprieštaravo profsąjungos kūrimui?
   5. Kodėl tik iš anoniminio skambučio direktorė sužino apie rengiamą susirinkimą, nežinomais tikslais?
   6. Kodėl susirinkimas vyko įstaigos patalpose, neperspėjus įstaigos vadovo?

   P.S. Labai gaila visų darbuotojų, kurie yra kažkieno gąsdinami, kiršinami, pjudomi. Kažkam labai neparanku, kad toje įstaigoje įsivyrautų ramybė, kai vadovauja nauja direktorė.

  9. ajajai

   2011 - 10 -13 20:44

   Ajajai, kokie teisuoliai: niekas netrukdė kurti profsąjungos ir kt. Ir sekretorė kalta, kad balsus blogai suskaičiavo, ir mero pati ne giminaitė… ir Gudžiūnas savo mergos savivaldybėje neįdarbino… aplinka kalta, aplinka…

  10. nesupratau

   2011 - 10 -13 22:11

   Taip ir nesupratau: tai ko tas meras į tą darželį atpūtė? Gal tik giminaitę aplankyti norėjo, o visi be reikalo sujudo?

  11. kalbininkas

   2011 - 10 -13 22:57

   Ąžuolas lietuviškai skamba stipriai. Bet daug įspūdingiau ir vaizdžiau rusiškai- ,,DUB”, šitas net ,,DUBA DUB ! “.

  12. ar ne tiesa

   2011 - 10 -13 23:23

   tai turi yla islysti is maiso,apie buvusia direktore pyskejo RESPUBLIKOS laikrastis,visi tylejo,apie naujus rinkimus ,kaip buvo isrinkta nauja vedeja tylejo,pagalvojo TYLI visai nieko einam toliau,bet nepagalvojo kad lazda turi du galus………..SAUNUOLES DARZELIO AUKLETOJOS ,kad isdrysot, ir nenuleidot ranku.Kad ir kiek tonu buvo suvalgyta darzoviu per tiek metu,bet buvo tvarka ir nekilo sitokie skandalai,darzelis buvo aukstumoj.ir purvais nebuvo drapstoma LIEPAITE. PALINKEJIMAS VALGYKIT DAUGIAU DARZOVIU IR VISKAS SUSITVARKYS JUK VITAMINAI YRA GERAI.

  13. To ar ne tiesa

   2011 - 10 -14 00:34

   Jei apie daržoves tiesa, turėtų būti iškelta baudžiamoji byla. Kur ji? Jau pusmetis prabėgo.

  14. To ar ne tiesa

   2011 - 10 -14 06:34

   Kai tonas darzoviu uzriso, tai aukletojos ir suzverejo.:DDD Ar cia tai turejot galvoje? Nes kitos priezasties aukletojoms siautet lyg ir nera. Nebent kazkas kurstytu.

  15. kalbininkas

   2011 - 10 -14 08:53

   Labai geras “ąžuolo” vertimas. Dar anąkart radau išversta “melas:”- lož. Nieko sau derinys. tai lemtis, ponai.

  16. Kalbininkui

   2011 - 10 -14 11:05

   Kalbininkas taikliai verčia, labai reikia pasitempti savivaldybės kalbų tvarkytojai ir pagaliau išmokyti valdininkus kirčiuoti bent pagrindinius žodžius.
   Dėl daržovių Jūs taip nesinervinkit, maža suma 32 ar 33 tūkstančiai litų, geriau pasižvalgykite kur milijonai, pvz. autobusų pirkimo byla.

  17. varguolis

   2011 - 10 -14 11:11

   Prie tų milijonų primeskit ir Rekščio laimėtuosius. Savivaldybė vaizdavo visagalius, o galutinis rezulotatas- daug, labai daug tūkstančių iš biudžeto jos kaprizams tenkinti už priverstines pravaikštas. Teismo sprendimas galutinis ir nebeskundžiamas- Rekštys atleistas neteisėtai. Kieno pinigais jam bus sumokėta? M ŪŪŪŪSŲ.

  18. Žiūriu..

   2011 - 10 -14 12:44

   Žiūriu apsikakojusi ta mūsų valdžiukė neblogai.

  19. Tapšnotojas

   2011 - 10 -14 15:31

   Beliko tik tapšnoti. Ir durnam aišku – ko čia eiti, jeigu ne pasidaryti, savus aprūpinti… Nejaugi iš idėjos, meilės varguoliams… Šildyti niekaip nepradeda, nežino kurio tiekėjo pagalį į pečių kišti, geradariai mat atsirado

  20. nu ir skamba

   2011 - 10 -14 21:01

   LOŽ Į DUBA DUB

  21. irena

   2011 - 10 -17 10:52

   nu taip… eilini karta “valdininkai” apsisiko. Tik apmaudu kad tais kakais dar ir normalius zmones nori apdrabstyt. O darzelio darbuotojai ir Bulotas saunuoliai! Laikykites ir toliau ir ner cia ko nusileist. Kad visi taip isdristu pasipriesint valdzios neteisybei, tai tikrai Lietuvoje lengviau kvepuoti ir geriau gyventi pasidarytu

  22. irenai

   2011 - 10 -17 20:42

   Nupusot, moteriske. Net nenutuokiat ka pezeliojat cia.

  23. ąžuolui

   2011 - 10 -18 21:02

   ,,Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai.” LR Konstitucijos 50 straipsnis

  24. to ąžuolui

   2011 - 10 -19 12:43

   O kas tai draudžia? Susikuriate šmėklas ir kovojate su jomis, užsižaidžiate iki tiek, kad pamirštate, jog tos šmėklos tik jūsų lakios vaizduotės padarinys. :D DD

  25. Jolanta

   2011 - 10 -19 13:13

   Labai gaila jaunos, ką tik pradėjusios dirbti direktorės, esu pati darželio direktorės pavaduotoja ugdymui 23 metai ir galiu pasakyti kad negimstama su kompetencija, ji įgyjama brangieji, tai pavydas jus visus taip skatina elgtis, pavydite, kad sesers vyras meras, o direktorei linkiu stiprybės, ir mokytis vadybos, nes vadybą lemia ne tik asmeninės savybės jos reikia mokytis.

  26. Pritariu Jolantai

   2011 - 10 -19 18:28

   Pritariu. Kolektyvas pasirodė, kaip piktosios piranijos: užpuolė vos pradėjusią dirbti direktorę. Gerb.pedagogai, kur jūsų taktiškumas, išsiauklėjimas, vidinė kultūra? Juk jūs auklėjate jaunąją kartą. Kokias vertybes jiems galite įdiegti: pakantumą vagystėms, aferoms (nes, visi vagia, anot jūsų), kito žmogaus niekinimą, šmeižimą? Dieve, apsaugok mano vaikus nuo tokių pedagogų.

  27. Jolantai

   2011 - 10 -19 18:36

   Esi direktorės pavaduotoja todėl laižai kad neišmestų. Viskas aišku, ateis kitas, laižysi kitam. Tokius pirmiausiai reikia išmesti, jų reikia bijoti, parduos, paskųs, kad tik pasiliktų poste. Gerbiu drąsius žmones, ne pataikūnus, ne melagius, nebijančius teisybę pasakyti. Ačas ne autoritetas

  28. Jolantai

   2011 - 10 -19 18:46

   Kur dvidešimt tejus metus buvot, jeigu darželyje tokie negražūs dalykai vyko ? Manau, turėjot senai kreiptis į teisėsaugą. Jei to nepadarėt, jums tokiose pareigose ne vieta.

  29. Jolanta

   2011 - 10 -19 19:50

   Brangieji tie kurie piktai komentuojat Jolantai aš netgi ne iš Raseinių rajono, man vadybinė veikla sekasi mano rajone tokių dalykų nevyksta , čia žmonės kitokie, mano vadybinė patirtis didelė, atestacija taip pat II vadybinė kategorija, pas mus nieko laižyti nereikia, žmonės vertinami pagal kompetenciją, ir taip pat vertinami jauni specialistai, aiškiai įtariu pavydą, bet visi negali būti direktoriais, na tiesiog manęs nesuprato komentuojantys …..

   Gaila provincialų…..

  30. Jolantai

   2011 - 10 -19 19:57

   Jolanta, nekomentuokit to, ko nežinot ir tada nereikės gailėtis. Juk, akivaizdu, ne provincialė esat :) .

  31. Jolanta

   2011 - 10 -19 20:07

   Tikrai atsiprašau gal ko ir nežinau tiesiog pas mus nėra tokių dalykų su direktore dirbame komandinį darbą, kolektyvas nuostabus, o ir valdžia na nesikiša į ikimokyklinių įstaigų darbą, tiesiog vertinau iš savo pozicijos.

  32. pedagogė

   2011 - 10 -19 20:16

   Leiskit direktorei kelti kompetenciją dabar kaip tik vyksta mokymai Vilniuje vadybos ekspertų grupei

  33. Jolanta iš padvario

   2011 - 10 -19 20:27

   Nereikia gailėtis, reikia būti savimi ir savo vietoje. Gal jau importinių inkubatoriuje, kad taip galite komentuoti?

  34. vietinė

   2011 - 10 -19 20:33

   Oi kaip auklėja tą jolantą akivaizdu netiko protingos jos mintys kad negimstama su kompetencija kad ji įgyjama su stažu, na akivaizdu kad pikti komentuoja

  35. 12 kedziu

   2011 - 10 -20 09:42

   Acas man panasus i Ostapa Benderi.Tiktai kas tas Kisa Vorobjaninovas dar nenumanau

  36. to12 kedziu

   2011 - 10 -20 10:28

   I Kisa Vorobjaninova panasesniu butu ne vienas tai ir gudziunas ir garliauskiene ir tas cirkininkas is kulturos rumu ir dar daud daug tokiu kurie nedirba zmoniu labui o tik linkcioja savo vadui

  37. to 12 kedziu

   2011 - 10 -20 20:26

   Vaičius.