2018 gegužės
20
Sekmadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Marijampolės mokytojų kursai

  Siųsti Versija spausdinimui

  Viktoras VITKUS

  Marijampolės vasaros mokytojų kursai pradėjo veikti nuo 1922 metų. Birželio 20 d. – liepos 30 d. čia mokėsi 75 asmenys. Po metų Švietimo ministerija kartu su Marijampolės apskrities valdyba surengė 6 savaičių pedagoginius kursus prie Marijampolės mokytojų seminarijos. Buvo priimti kandidatai, baigę vidurinę mokyklą arba bent 4 gimnazijos klases. Baigusieji kursus galėjo mokytojauti pradžios mokykloje. Dar po metų priėmimo į kursus sąlygos tapo kiek griežtesnės, juose mokytis galėjo asmenys, baigę ne mažiau kaip 6 gimnazijos klases. Klausytojai buvo suskirstyti į dvi grupes – vaikinų ir merginų. Buvo dėstoma: pedagogika – 92 val., psichologija – 93 val., lietuvių kalbos metodika – 81 val., aritmetikos metodika – 56 val., krašto mokslo metodika – 45 val., muzikos teorija – 31 val., piešimo metodika – 29 val., higiena – 24 val. ir praktika bandomojoje mokykloje – 91 val. Į kursus buvo pateikti 122 prašymai, priimti 84 asmenys. Kiti kandidatai  nepriimti dėl vietų stokos. Dauguma klausytojų (56) pasižadėjo eiti pareigas jiems skirtose pradžios mokyklose. Per du mėnesius buvo išmokėta 200 Lt stipendija (mėn. – 100 Lt). Kursams vadovavo Marijampolės mokytojų seminarijos direktorius kun. P. Dambrauskas. Beje, jis kartu su kolegomis dėstė ir pamokas. Be jų mokytojavo pedagogai ir vienas privatus asmuo iš Kauno. Iš viso dirbo 8 dėstytojai. Švietimo ministerija kursams skyrė 1911 Lt, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdyba
  už higienos paskaitas skyrė 288 Lt. Vienam klausytojui teko 227,57 Lt. Pasibaigus kursams vyko egzaminai, kuriuos patenkinamai išlaikė 81 klausytojas, neišlaikė – 3. Tais metais kursus baigė Viduklės vals. Jūkainių prad. mokyklos mokytoja Veronika Petkevičiutė. Po metų kursus baigė Milašaičių prad. mokyklos vedėjas Juozapas Tamošaitis.
  1928 m. valstybiniams mokytojų kursams Marijampolėje išleista 22698,20 Lt. 1928-08-01  kursus nuspręsta uždaryti.

  Komentarų nėra