Naujas atminimo ženklas Holokausto aukoms Kalnujuose

Siųsti Versija spausdinimui

Šiemet gegužės mėnesį Kalnujų seniūnijos seniūnei Reginai Čepurnovienei, Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkei Linai Kantautienei ir VšĮ „Atrask Raseinius“ direktoriui Arnui Zmitrai apsilankius Kalnujuose, Holokausto aukų palaidojimo vietoje, gimė mintis šioje vietoje įrengti naują atminimo ženklą. Pasidalijus idėja su Raseinių „Rotary“ klubo prezidente Inga Stoškevičiene, ši pasitarė su klubo nariais ir rotariečiai mielai sutiko padėti. Birželio pradžioje klubo nariai, susirinkę masinių žudynių vietoje, įvertino esamą būklę ir nusprendė klubo lėšomis bei patys dirbdami įrengti atminimo ženklą čia palaidotiems žydų tautybės raseiniškiams.
Jau birželio pabaigoje buvo pagamintas 3 metrų skersmens metalinis Dovydo žvaigždės karkasas, jį suprojektavo klubo narys Audrius Norkus, o pagaminimu rūpinosi kitas rotarietis – Rosvaldas Kunickas. Birželio 25 d. pagamintas karkasas buvo atgabentas į jam skirtą vietą. Bendromis Raseinių „Rotary“ klubo narių pastangomis iš Raseinių buvo privežta ir į jį prikrauta akmenų. Kalnujų seniūnės rūpesčiu tuo metu atnaujinta senoji tvorelė, apgenėti krūmai, supantys masinių žudynių vietą.
Žydų kultūroje akmuo – amžinumo simbolis. Prie Holokausto aukoms skirtų memorialų beveik niekada nepamatysite gėlių, vietoj jų bus pridėta akmenukų. Simboliška, kad akmenys šiam ženklui įrengti atkeliavo iš rekonstruotos Raseinių turgaus aikštės. Tarpukariu perkeliant senąjį turgų iš Žemaičio aikštės į dabartinį miesto turgų kartu buvo perkelti ir grindinio akmenys. 2019 m. vykdant turgaus rekonstrukciją senieji akmenys iškeliavo į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ aikštelę. Muziejininkė L.Kantautienė, knygos „Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai“ autorė, pastebėjo, kad būtų simboliška šiuos akmenis panaudoti atminimo ženklui. Per Antrąjį pasaulinį karą Raseiniai buvo beveik visiškai nušluoti nuo žemės paviršiaus, mieste praktiškai nebeliko jokio žydų paveldo, tik turgaus grindinio akmenys yra vieni iš nedaugelio materialių daiktų, prie kurių tikrai lietėsi 1941 metais barbariškai išžudyti žmonės, čia prekiavę, per šią aikštę ėję į sinagogą, mokyklą, skubėję su reikalais ar į pasimatymą.
Dėkojame UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriui Sigitui Kleišmantui už supratingumą ir akmenų perdavimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems!

Iš Raseinių krašto žydų
istorijos…
1941 m. liepą dauguma Raseinių miesto ir apylinkių žydų buvo suvaryti į laikiną Raseinių getą, kuris tuomet buvo įkurtas Dominikonų vienuoliams priklausiusiuose ūkiniuose pastatuose netoli miesto. Pirmieji masiniai žudymai prasidėjo dar tų pačių metų liepą. Iš geto Jurbarko plentu varomi žydai buvo sušaudyti tuomet netoli Kalnujų, Žieveliškės kaime, iškastose žvyrduobėse. 1941 m. per du vasaros mėnesius buvo sunaikinta visa Raseinių miesto žydų bendruomenė – iš viso 1 677 žmonės.

VšĮ „Atrask Raseinius“ ir
Raseinių „Rotary“ klubo informacija

Komentarų nėra