Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

Siųsti Versija spausdinimui

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 ,,Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, Raseinių rajone 2019 m. spalį buvo skelbiamas paraiškų teikimo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursas. Iki numatyto termino pabaigos – lapkričio 4 d. paraišką pateikė vienintelis teikėjas – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Raseinių viltis“.
Raseinių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-1146 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2019 m. gruodžio 10 d. posėdyje vertino pateiktą vienintelį projektą ir pripažino jį tinkamu finansuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metams Raseinių rajonui skirta 3 808 eurai ir 25 proc. (1 000 eurų) nuo skirtos sumos – Savivaldybės lėšos, visą Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Raseinių viltis“ projekto ,,Negalia mums ne kliūtis“ lėšų sumą sudaro 4 808 eurai.
Lėšos 2020 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir projekto dalyviui bus pervedamos, kai Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašys Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo sutartį, kurioje bus numatyti abiejų šalių įsipareigojimai.
Projekto tikslas – sportinės veiklos pagalba gerinti neįgaliųjų sveikatą, nuotaiką, didinti savarankiškumą, lavinti judesius, gerinti širdies ir kraujotakos veiklą, stiprinti raumenis, padėti įveikti nuovargį, šalinti nervinę įtampą.
Uždaviniai: a) tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti smulkiąją ir stambiąją motorikas, b) lavinti kūno laikyseną ir kontrolę, c) pagal savo galimybes mokyti suprasti ir įvaldyti sporto šakų techniką ir taktiką, d) dalyvauti įvairiuose sportiniuose renginiuose ir varžybose.
Planuojama, kad sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Raseinių viltis“  projekto ,,Negalia mums ne kliūtis“ nuolatinio pobūdžio veiklose dalyvaus apie 11 (iš jų 6 jaunimo nuo 18 iki 29 metų), o nenuolatinio pobūdžio veiklose – apie 15 žmonių, turinčių negalią. Užsiėmimai vyks ištisus metus su vieno mėnesio (liepos mėn.) pertrauka pagal sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Raseinių viltis“ (Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai, tel. (8 428) 70 640, el. p. sigita.sidlauskiene@gmail.com) parengtą projekto ,,Negalia mums ne kliūtis“ programą. Su lankytojais dirbs atitinkamų sričių specialistai ir savanoriai.
Jonas Tamošaitis,
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Komentarų nėra