Pagyvenusių žmonių diena

Siųsti Versija spausdinimui

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Raseinių bendrijos bočelius sukviečia į tradicinę šventę „Jei Tau prie dešimt­mečių prisideda nulis ar penki metai…“
Kaip auksinis rudenėlis žarsto lapus, taip ir į šventę pripūtė apie 80 žmonių: kas su lazdele, kas padedamas draugų, bet visi su gera nuotaika, toli palikę ligas šiltai įsikūrėme restorano „Rasa“ salėje. Buvome ne vieni, į mūsų šventę su dovanėlėmis atvyko būrys garbių svečių, rėmėjų: Seimo narių V.Ačienės ir A.Nekrošiaus padėjėjai, vicemeras K.Užemeckas, administracijos direktorius E.Jonyla su pavaduotoja I.Juknevičiene, miesto seniūnas A.Milašauskas.
Į tokią šventę visada pasikviečiame ir bočelių iš rajonų, su kuriais draugaujame, bendraujame. Šį kartą iš Kėdainių rajono atvyko kolektyvas, susikūręs prieš dvejus metus, vadovaujamas Z.Kozakevičienės. Šventę vedė „Bočių“ Raseinių bendrijos pirmininkė E.Pužaitienė. Tarp mūsų buvo 15 jubiliatų, jiems buvo įteiktos dovanėlės, kurias įsigyti padėjo rėmėjai (už tai nuoširdžiai dėkojame), ir gėlės, metai iš metų dovanojamos D. ir J.Jocių.
Daug dainų padainavo mūsų ansamblio dainininkai, vadovaujami A.Riboko (jis taip pat šios šventės jubiliatas). Svečių iš Kėdainių kolektyvas padainavo mums dar negirdėtų gražių dainų, šokantiesiems pagrojo kapela. Visą pusdienį dalyvius ir svečius lydėjo puiki nuotaika. Vėliau prasidėjo įvairūs žaidimai, rateliai, šokiai.  Juos organizavo nenuilstantys, linksmi, išradingi
E. ir V.Gaideliai, V. ir P.Vaške­vičiai, o mes pamiršome, kad skauda kojas, sąnarius, svaigsta galva, sunkiai tvinksi širdelė – sukomės rateliuose, dainavome, vieni kitiems dalijome šypsenas, juoką.
Netruko prabėgti laikas, išlydėjome svečius, su gera nuotaika pradėjome skirstytis į namus. Už parodytą dėmesį mums, bočeliams, nuoširdžiai dėkojame rajono Savivaldybės atstovams. Ačiū visiems dalyvavusiems nariams už geranoriškumą bendraujant, už šypsenas, gerus žodžius. Būkime visi sveiki ir laukime kitų renginių.
Irena Rumšienė,
„Bočių“ Raseinių bendrijos komiteto narė

*******************

Spalio 1-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ši diena pradėta minėti siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir problemas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senoliams, kovoti su stereotipais, kurie trukdo mūsų tėvams ir seneliams gerai jaustis visuomenėje.
Minint šią dieną Blinstrubiškių socialinės globos namuose gausiai susirinkusius šios įstaigos senjorus pasveikino Seimo narė Vida Ačienė, ji pasidžiaugė, kad žmonės kartu gražiai bendrauja, darbuotojai rūpestingai prižiūri gyventojus, nes ši įstaiga yra antrieji jų namai, ir visi yra tarsi viena didelė šeima.
Šventėje koncertavo Ramonų kaimo bendruomenės meno kolektyvas, vadovaujamas meno vadovo Vytauto Kasparavičiaus. Valso žingsneliu sukosi gyventojai ir svečiai. Šventės dalyviai pasidžiaugė, kad socialinės globos namuose nėra senjorų, o tik pagyvenęs jaunimas.
Vaida Švitinskienė, vyr. užimtumo specialistė
*************

Pranas LAURINAVIČIUS
Vis dažniau mūsų rajono kultūriniame gyvenime galime pasidžiaugti tarp Kultūros centro filialų vykstančiais vadinamaisiais kultūriniais mainais, kai saviveiklininkų kolektyvai vieni pas kitus su meninėmis programomis dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse. Ne pirmą kartą ir ne viename renginyje tokiais mainais jau yra apsikeitę Sujainių ir Kalnujų kultūros namai.
Spalio 6 dieną Sujainių kultūros namuose vykusioje Sujainių kaimo bendruomenės Pagyvenusių žmonių dienos minėjimo šventėje taip pat dalyvavo gausus Kalnujų kaimo kapelos dainininkų kolektyvas (vad. Laimutė Banienė, Kęstutis Klikna), prisijungė sujainiškių mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ (vad. Ligita Matelienė, Rita Visockienė).
Daug prasmingų žodžių tarsi vėrinį iš pačių gražiausių perlų Pagyvenusių žmonių dienos proga ir bendruomenės jubiliatams, švenčiantiems garbingus 80–90 metų jubiliejus, sudėliojo Sujainių kaimo bendruomenės pirmininkė R.Visockienė. Jubiliatams skirta ir po muzikinę dovaną – dainą. Dar daug muzikinių kūrinių tą popietę skambėjo kultūros namuose, o finalinė daina buvo tarsi garantas, kad šie kolektyvai ir ateityje dar ne kartą susitiks ir šiltai, maloniai bendradarbiaus, kaip ir tą popietę prie gardaus pyrago ir arbatos.
Senjorams po renginio buvo išdalyti lankstinukai su informacija, kaip saugiai elgtis kelyje, atšvaitai „Saugokime vieni kitus kelyje“.
Gražiausi gyvenimo tiltai sujungti žmonių bendryste, tolerancija, meile artimajam, savo bendruomenei, kolektyvui, vienas kitam…

Komentarų nėra