Paminėjome tautosakininką M.Davainį-Silvestraitį

Siųsti Versija spausdinimui

2019 metai Kalnujuose pažymėti reikšmingais jubiliejais. Sausio mėnesį minėjome žymaus kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos 130-ąsias gimimo metines, o balandžio mėnesį kartu su Kultūros centru šventėme žurnalisto, poeto, publicisto, tautosakininko, kultūrininko, knygnešio Mečislovo Davainio-Silvestraičio 170-ąsias gimimo metines. Iš jo darbų kūrybos ir savitumo idėjų sėmėsi poetai Marcelijus Martinaitis ir Irena Janina Survilaitė. Ne veltui renginiui pavadinti panaudotos kelios jo poezijos eilutės: ,,Nors kitur norėtų in karalius skirti, velyč tarp savųjų varguose numirti.“
Gimęs bajorų šeimoje, M.Da­vainis-Silvestraitis labai domėjosi krašto istorija, kalbėjo mužikiška, to meto diduomenei nepriimtina lietuvių kalba, užrašinėjo tautosaką, etnografijos faktus, rinko parašus, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Publikavo savo straipsnius „Aušroje“, „Varpe“, „Šviesoje“.
Tautosakininko sodybos vietoje, pušų pavėsyje prie jam skirto koplytstulpio, skambėjo Ariogalos kanklių muzikos mokyklos kanklininkių (mokyt. Ramunė Jurkienė) atliekami kūriniai. Linksmas M.Davainio-Silvestraičio publikacijas pristatė ir apie tautosakos rinkėjo asmenybę papasakojo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas, kraštotyrininkas Jonas Brigys. To meto kalba užrašytas juokingas istorijas „smagius ir juokingus pasiskaitymus, ant kurių negaila ir paskutinius pinigus išduoti“ skaitė kapelos „Kalnuja“ dainininkė Marytė Simonavičienė.
M.Martinaitis yra sakęs, kad Davainis Kalnujams pastatė didžiausią žodinį, neaižėjantį, laiko rūdžių nenunaikinamą paminklą.
Daiva Myniotienė,
Kalnujų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra