Paminėtos kraštiečio S.Džiugo 100-osios gimimo metinės

Siųsti Versija spausdinimui

Rašytojo S.Džiugo 100-ąsias gimimo metines paminėjome neįprastai. Šįkart pristatytas naujas lankstinukas, eksponuotos jo padovanotos knygos. Girkalniškiai eilėmis dalijosi prisiminimais apie rašytojo gyvenimą.
S.Džiugas gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Girkalnyje, Juodkėnų kaime. Mokėsi Girkalnio pradžios mokykloje. Baigęs žemės ūkio ir prekybos mokyklas, vėliau komercijos mokslus baigė viename JAV universitetų. Persikėlęs į JAV pasinėrė į lietuvių bendruomenės veiklą. Kraštietis S.Džiugas buvo Rašytojų draugijos ir JAV lietuvių žurnalistų sąjungos narys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos, Girkalnio mokyklos rėmėjas, Raseinių miesto garbės pilietis. Rašytojas mirė 2011 m. kovo 26 d. ir yra palaidotas Lemonto šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Girkalnio gyventojai pasidžiaugė garbingo kraštiečio S.Džiugo paminėjimu bibliotekoje. Įdomiais prisiminimais apie rašytoją dalijosi Girkalnio mokyklos bibliotekininkė Laima Butkienė. Girkalnio gyventojai pasidalijo atsiminimais apie S.Džiugo gyvenimo laikotarpį.
Girkalnio pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos Reginos Klevinskienės, padeklamavo S.Džiugo sukurtus eilėraščius. Bibliotekoje mokiniai gražiai pašoko liaudiškus šokius, smuiką virkdė Rugilė Nainytė. Gražu, kad istorijos mokytojas Stanislovas Feiza įamžino rašytojo paminėjimą fotografuodamas, filmuodamas.
Dėkojame Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytojams už tai, kad vaikus skatina pažinti savo kraštą.
Girkalnio bibliotekoje įžymūs krašto žmonės paminimi pristatant popietėse, demonstruojant skaidres, įamžinami lankstinukuose, publikuojant straipsniuose. Prašome apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su Girkalnio istorinėmis akimirkomis. Čia jūs visuomet laukiami. Visus esamus ir būsimus skaitytojus Girkalnio biblioteka sveikina su Naujaisiais metais, linki sveikatos, santarvės, meilės, žinių troškimo.
Virginija Šileikienė,
Girkalnio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra