Patvirtintas Savivaldybės biudžetas

Siųsti Versija spausdinimui


Albinas STAKAUSKAS

Vasario 17 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2011 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetas, kurį pristatė Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas. Už biudžetą balsavo 12 tarybos narių, prieš nebalsavo ir 11 susilaikė.
Svarstant šių metų biudžeto projektą neišvengta ginčų, tačiau  teikdami pasiūlymus padidinti vieną ar kitą biudžeto asignavimų eilutę, tarybos nariai paprastai negalėdavo pasakyti, iš kur reikėtų reikalingas lėšas paimti. Tuo tarpu Savivaldybės tarybos narei Kristinai Bartkutei pasiūlius padidinti Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programą 10 tūkst. litų – kaimo medicinos punktams dalinai finansuoti, sumažinant numatytas lėšas Savivaldybės mero tarnybos finansavimui, merui sutikus, pasiūlymui buvo pritarta.
2011 metų rajono Savivaldybės biudžeto pajamos iš viso 95 mln. 249,4 tūkst. Lt, iš kurių 55 mln. 228,2 tūkst. Lt arba 58,0 proc. yra valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos. Biudžeto asignavimai iš viso 103 mln. 749,4 tūkst. Lt, iš kurių 8 mln. 750,0 tūkst. Lt yra rajono Savivaldybės skolintos lėšos investicinių projektų vykdymui.
Biudžeto augimą, lyginant su praeitais metais, įtakojo lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (socialinės paramos išmokos), didėjimas ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos rajono Savivaldybei iš Kauno apskrities perduotoms įstaigoms (Blinstrubiškių senelių globos namai ir Raseinių specialioji mokykla) išlaikyti. Šių metų rajono Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, yra 3 mln. 269,2 tūkst. Lt arba 7,3 proc. mažesnės nei 2010metais.

Komentarų nėra