2019 rugpjūčio
23
Penktadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Pernykščiai tarybos sprendimai

  Siųsti Versija spausdinimui

  Kristina BENDŽIŪTĖ

  Paskutinįjį praėjusių metų mėnesį Raseinių r. savivaldybės taryba posėdžiavo porą kartų, abu posėdžiai buvo savotiškai išskirtiniai ir šventiški. Savivaldybės erdvės žėrėjo kalėdinėmis puokštėmis, kuriose puikavosi meistriškai įkomponuoti mėlyni ir geltoni – tradicinių tvarkos ir teisingumo spalvų žaisliukai. O socialdemokratai patyliukais trynė rankas, kad Žemaičio aikštėje stypsanti eglutė padabinta raudonai švytinčiomis snaigėmis.

  Be abejo, mūsų politikai nepasiklydo šventiniame šurmulyje, nepamiršo ir svarbių rajono problemų – apsvarstė 37 sprendimų projektus.

  Atnaujinta posėdžių salė

  Gruodžio 21-ąją posėdis prasidėjo maloniomis akimirkomis: raudant smuikui, meras Remigijus Ačas ir administracijos direktorė Aurelija Ložytė lygiai 10.00 iškilmingai perkirpo simbolinę juostelę ir visus posėdžio dalyvius maloniai pakvietė į renovuotą, šviežumu kvepiančią ir naujausiomis technologijomis kimšte prikimštą savivaldybės didžiąją salę. Salė atnaujinta įgyvendinus 365 tūkst. Lt vertės projektą „Elektroninės demokratijos ir priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje“: nupirkta
  kompiuterinė technika, įdiegta programinė įranga. Nuo šiol tarybos nariai balsuos elektroniniu būdu, o gyventojai galės stebėti tiesiogines posėdžių transliacijas arba peržiūrėti posėdžių vaizdo įrašus Savivaldybės tinklapyje www.raseiniai.lt. Salės remontas, trukęs daugiau kaip du mėnesius, bei nauji baldai Savivaldybei atsiėjo dar 123 966 Lt + PVM.

  Pagerbta auksu spindinti sportininkė

  Savivaldybės vadovai deramai pagerbė Ireną Perminienę, kuri Jungtiniuose Arabų Emyratuose IWASF Pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse tapo rutulio stūmimo rungties nugalėtoja ir iškovojo aukso medalį. Sportininkei, savo pasiekimais jau ne pirmus metus pasaulyje garsinančiai Lietuvą bei Raseinių kraštą, įteiktas padėkos raštas ir puokštė gėlių.

  Padėkos raštu įvertintas ir Raseinių kūno kultūros ir sporto centro treneris ekspertas Eugenijus Petrokas, paruošęs Ireną Perminienę sporto žaidynėms.

  Kaimo keliams – didesnis dėmesys

  Atsižvelgiant į Ūkio plėtros ir kaimo reikalų komiteto rekomendacijas, taryba patvirtino seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros bei remonto lėšų skirstymo tvarką. Pasak komiteto pirmininko Česlovo Kenstavičiaus, kaimiškosios seniūnijos šiuo atžvilgiu yra nuskriaustos: Raseinių ir Ariogalos miestuose asfaltu dengtų gatvių yra 48 km, o žvyru – 22 km, kai kaimo vietovėse – 118 km asfalto dangos gatvių ir net 1080 km – žvyrkelių. Č. Kenstavičius pasiūlė iš lėšų, skirtų miestų gatvėms, nuimti 90 tūkst. Lt ir atiduoti juos kaimo gatvių ir kelių remontui. Raseinių r. savivaldybės apskaitoje esančių kelių (gatvių) 1 km priežiūrai per metus skiriama 508,66 Lt. Sprendimui pritarė dauguma tarybos narių, o kaimiškųjų seniūnijų seniūnai balsavimo rezultatus užtvirtino audringomis ovacijomis.

  Nustatyti verslo liudijimų mokesčiai

  Taryba svarstė individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžius 2012 m. Anot pranešėjo, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo R. Pareigio, šių mokesčių dydžiai panašūs kaip ir 2011 m. Tarybos nariui Valdemarui Jacikui užkliuvo, kad sąraše lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, numatyta 60 % lengvatas taikyti „dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims, individualių įmonių savininkams, ūkinių
  bendrijų tikriesiems nariams, gaunantiems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų“. „Įmonių savininkai išsiims patentus ir dar nuolaidas gaus. Gal čia kažkam asmeniškai pritaikyta?“ – pasmalsavo tarybos narys.

  Pranešėjas paaiškino, kad lengvatininkų sąrašą sudarė Mokesčių inspekcija, vadovaudamasi teisės aktais. Tačiau taryba turi teisę lengvatas taikyti kitoms asmenų grupėms.

  V. Jacikas pasiūlė minėtąją lengvatą sumažinti iki simbolinių 5 %. Matyt, politikus užvaldė geroji Kalėdų dvasia, ir frakcijos seniūno pasiūlymui pritarė net dauguma pozicijos atstovų. Taryba patvirtino sprendimo projektą su pataisa.

  Kas laukia Alfredo Brauklio?

  Audringas diskusijas sukėlė drausminės nuobaudos skyrimas Raseinių r. kultūros centro direktoriui Alfredui Braukliui. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja E. Petravičienė supažindino su Raseinių r. kultūros centro veiklos ataskaita. Per dvejus pastaruosius metus tai jau trečias šioje įstaigoje atliktas auditas, tačiau į kontrolierės rekomendacijas įstaigos vadovas neatsižvelgė ir veiklos trūkumų neištaisė. Kontrolierė perskaitė ilgą sąrašą aptiktų pažeidimų. Įstaigoje netaupiai ir neefektyviai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos: 2011 m. darbo užmokesčiui numatyta 66,3 tūkst. Lt biudžeto lėšų daugiau, negu realiai reikėjo, Girkalnio ir Nemakščių filialai neturi patalpų, tačiau šiuose filialuose įdarbinti valytojai, kurių darbo užmokesčiui per metus išleista daugiau kaip 9 tūkst. Lt, direktoriui ir jo pavaduotojams nustatyti maksimalūs darbo užmokesčiai, per 2011 metų 10 mėnesių įstaiga renginių planą įvykdė 54 procentais, bet jiems išleido 85 procentus planuotų lėšų, Kultūros centro direktoriaus įgytas išsilavinimas, kvalifikacija, žinios ir darbo įgūdžiai neatitinka teisės aktais nustatytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojams nesudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją ir t.t.

  Tarybos narys V. Jacikas priminė, kad visi šie klausimai buvo keliami dar praėjusioje kadencijoje, tačiau politikų valia buvo atmesti radikalūs pokyčiai. Tarybos narys pritarė, kad tikrai reikia racionalizuoti ir modernizuoti Kultūros centro veiklą.

  Kai kuriems valdančiosios daugumos nariams abejonių sukėlė tai, kad A. Braukys turi laikinojo nedarbingumo lapelį. „Įsigalėjo tokia praktika: kai tik koks nesklandumas darbe, mes iš karto susergame. Tie susirgimo atvejai gan keistoki“, – išsakė savo nuomonę tarybos narė Aldona Radčenko ir pasiūlė keisti patį sprendimo projekto pavadinimą, kuris turėtų skambėti „Dėl Alfredo Brauklio pasiaiškinimo pateikimo“.

  Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis rėžė stačiai: „Įvardinkime tiesiai šviesiai – šitas direktorius, išdirbęs tiek metų, tiek sveikatos atidavęs rajonui, dabar nebereikalingas. Taip ir praneškime visam rajonui ir visiems kitiems darbuotojams, su kuriais buvo susidorota ir su kuriais dar bandoma susidoroti.“

  Tarybos narys, kultūros darbuotojas Edgaras Juška sakė neneigiąs A. Brauklio indėlio į rajono kultūrinį gyvenimą, tačiau tarybos narys sakė, kad kultūros darbuotojai sukaupė daug nuoskaudų dėl direktoriaus poelgių. Tai įrodė ir audito išvados, o dauguma kultūros darbuotojų išsakė neigiamą nuomonę apie direktorių.

  Tarybos nariai politikavo gerą pusvalandį. Galop nutarta pakeisti sprendimo projekto pavadinimą pagal A. Radčenko siūlymą ir įpareigoti Alfredą Brauklį, grįžus iš laikinojo nedarbingumo, per 5 kalendorines dienas pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. lapkričio 25 d. ataskaitoje pateiktos informacijos. „Už“ balsavo 20 tarybos narių.

  Nauji skyrių vedėjai

  Administracijos direktorė Aurelija Ložytė informavo, kad jau yra įvykę du konkursai skyrių vedėjų pareigoms užimti. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas laimėjo Andrius Petruškevičius, anksčiau LR Seime dirbęs jaunas teisininkas, kuris, kaip yra teigęs meras R. Ačas, Raseiniuose įžvelgė didesnes perspektyvas nei Vilniuje. Šiame konkurse dalyvauti norą buvo pareiškę 4 asmenys, tačiau likusieji prašymus atsiėmė, taigi natūralu, kad konkursą laimėjo perspektyvus specialistas. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pareigoms užimti konkursą laimėjo anksčiau šiame skyriuje vyr. specialistu dirbęs melioratorius Vilmantas Bacys. Konkurse jis vienintelis ir tedalyvavo. Šis faktas teikia vilčių, kad rajonas
  bus tinkamai numelioruotas.

  Sesuo ar ne sesuo?

  Posėdžio pabaigoje tarybos narys Vaidas Kuzmarskis pateikė klausimą UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriui: „Kalbama, kad Šilumos tinkluose, savivaldybei priklausančioje įmonėje, buvo įsteigtas naujas etatas ir įdarbinta mero sesuo Liuda Golubova.
  Ar taip yra iš tikrųjų?“

  Šilumos tinklų direktorius S. Bartkus patvirtino, kad tikrai nuo gruodžio 1 d. priimta nauja darbuotoja, bet ar ji sesuo, ar ne sesuo, jis sakė negalįs patvirtinti: „Tokio dokumento niekas nereikalauja, o šiaip mes ją pažįstame kaip AB „Kauno energija“ darbuotoją, šioje srityje dirbančią jau trejetą metų.“ Direktorius pasidžiaugė, kad sulaukė patyrusios darbuotojos ir pripažino, kad tai naujas etatas, įsteigtas dėl to, kad po finansinės krizės 20 % išaugo vartotojų įsiskolinimai, todėl šis etatas buvo reikalingas.

  „Tai bent meras galėtų atsakyti, sesuo ar ne sesuo?“ – neatlyžo V. Kuzmarskis.

  „Pasižiūrėkite deklaracijose ir rasite, sesuo ar ne sesuo“, – išdidžiai atkirto meras ir paskelbė posėdžio pabaigą.

  17-asis posėdis

  Gruodžio 29 dieną vykęs 17-asis, paskutinis praėjusių metų posėdis prasidėjo dar džiaugsmingiau, nei prieš savaitę vykęs 16-asis. Šįkart, skambant akordeono garsams, į salę įsiveržė Kalėdų Senelis su dovanų maišu ir bandė pralinksminti paniurusius politikus. Priimdamas kalėdines dovanėles, tarybos narys Valdemaras Jacikas Seneliui palinkėjo jaunų gražių snieguolių, o tarybos narė Aldona Radčenko ypač sužibėjo – ji įminė mįslę ir padeklamavo savo kūrybos eilėraštį. Kalėdų Senelis rajono politikams – pozicijai ir opozicijai – palinkėjo atrasti jungtį ir dirbti išvien.

  Romaldo Zubielos atsisveikinimas

  Kalėdinės dovanėlės ne visus džiugino. Prieš pradedant nagrinėti darbotvarkę, tarybos narys, darbietis Romaldas Zubiela stojo tribūnon ir pasakė graudulingą atsisveikinimo kalbą. „Turbūt vieša paslaptis, kad neseniai vyko teisiniai procesai. Paskutinis rezultatas – partijos Tvarka ir teisingumas nario gerbiamo Ačo naudai. Tačiau procesas dar nesibaigė, reikalą išmanantys teisininkai nustatė, kad teismo nutartis priimta ne „iš eilučių“, o „iš tarp eilučių“. Aš atsisakau tarybos nario mandato, tačiau
  ir toliau dirbsiu rajono žmonių labui. Anksčiau ar vėliau turėtų išnykti pozicija ir opozicija, – antrino Kalėdų Seneliui R. Zubiela. – Visi mes turime dirbti nesureikšmindami savo ambicijų, nepažeisdami demokratijos principų. Šiuo momentu Raseiniuose įsigalėjo diktatūra, bet nemanau, kad taip bus amžinai. Galbūt tas vienas žmogus supras, kad jis neteisingu keliu eina.“ „Matyt, ne visai yra diktatūra, nes prie diktatūros niekas neleistų kal-
  bėti“, – tokiais žodžiais meras R. Ačas palydėjo iš salės išeinantį R. Zubielą.

  Tarnybiniai būstai

  Valdančioji dauguma patvirtino Savivaldybės tarnybinių būstų nuomos tvarką ir pareigybių, kurioms gali būti suteikti būstai, sąrašą. Gyvenamasis plotas gali būti suteiktas Raseinių r. savivaldybės administracijos vadovams, padalinių vadovams ir specialistams, Savivaldybės valdomų ar įsteigtų įstaigų medicinos darbuotojams (gydytojams specialistams) bei kultūros darbuotojams. Tarybos narys Darius Ulickas siūlė į sąrašą įtraukti ir švietimo darbuotojus, tačiau į jo siūlymą nebuvo atsižvelgta. O tarybos nariui V. Jacikui apskritai pareigybių sąrašas pasirodė labai jau nekonkretus. „Kultūros centro valytoja – taip pat yra kultūros darbuotoja? Taip išeitų, kad gyvenamosios patalpos gali būti suteiktos beveik visiems“,- replikavo tarybos narys.

  Beje, praėjusiame tarybos posėdyje, atsižvelgdama į Raseinių r. savivaldybės administracijos direktorės Aurelijos Ložytės prašymą, taryba vienbalsiai nusprendė jai skirti 2 kambarių tarnybines 42,17 kv. m gyvenamąsias patalpas Maironio g. 10 (buto numeris redakcijai žinomas).

  Ir socialiniai būstai…

  Tarybai patvirtinus Raseinių r. savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, vicemeras Sigitas Vaičius lyg Kalėdų Senelis ėmėsi skirstyti socialinius būstus. Pirmiausiai jis pasiūlė išimties tvarka sunkiai besiverčiančiai E. Klimavičiūtės šeimai, kurioje auga 3 vaikai, skirti socialinį būstą Nemakščiuose – tą patį, kurį visai neseniai Savivaldybė už 50 tūkst. Lt nupirko iš tarybos nario Vladislovo Šimaičio.

  Tarybos narys V. Jacikas prabilo, kad šis ir dar du sprendimų projektai dėl socialinių būstų skyrimo prarado bet kokią prasmę, kai taryba ką tik patvirtino socialinių būsto nuomos tvarką: „Aiškiai parašyta, kad sprendimą dėl socialinių būstų skyrimo priima administracijos direktorius, atsižvelgdamas į seniūno rekomendacijas.“

  Vicemeras paaiškino, kad šiuo atveju būstai skiriami išimties tvarka (šeimos neatitinka kriterijų), todėl reikalingas tarybos pritarimas. Taryba vienbalsiai nutarė skirti socialinį būstą minėtajai šeimai.

  Daug diskusijų kilo dėl socialinio būsto skyrimo L. Šinickienei. Pasirodo, ir šiai 3 vaikus auginančiai šeimai skiriamas Nemakščiuose, Žemaičių g. esantis būstas, kurį taip pat už 50 tūkst. Lt Savivaldybė įsigijo iš to paties tarybos nario. Keblumas tas, kad minėtoji šeima, kuriai taryba ketina skirti butą išimties tvarka, ten jau gyvena 15 metų. „Būtų protinga paskirti šį būstą tai šeimai, antraip turėsime iškelti ją į gatvę“, – graudeno tarybos narius vicemeras.

  „Perkant socialinius butus jūs buvote komisijos pirmininkas, – kreipėsi į S. Vaičių tarybos narys Gintautas Mikolaitis. – Jūs apgavote tarybą, nesakėte, kad perkame būstą, kuriame gyvena žmonės. Nupirkome butą su žmonėmis. Tokios praktikos dar nėra buvę.“

  „Jokios apgavystės nėra, – gynėsi vicemeras, – mes, taryba, turime teisę tuos žmones iškeldinti arba neiškeldinti.“ Į G. Mikolaičio pastabą, kad savininkas, parduodamas butą, turėjo pats iškeldinti gyventojus, vicemeras atsakė, jog būstas juridiškai yra tuščias, šeima jame gyvena nelegaliai.

  „Koks skirtumas – ar savininkas būtų išmetęs tuos žmones į gatvę, ar mes šiandien juos išmesime“, – piktinosi tarybos narė Kristina Bartkutė.

  „Kalbame ne apie tai, palikti tuos žmones bute ar išmesti, – sakė tarybos narys Liudas Kavaliauskas.

  - Pirkti butą su žmonėmis neleidžia joks įstatymas, todėl manau, kad pats sprendimas pirkti tą butą buvo falsifikuotas.“

  „Negi tarybai užkraunama atsakomybė išmetinėti žmones iš butų? Tas butas turėjo būti tuščias, nes gyventojams mes visada paskiriame tuščius Savivaldybės butus. Siūlau tarybos vardu perduoti šį klausimą prokuratūrai, kad ištirtų šio būsto pirkimo teisėtumą“, – audringai dėstė G. Mikolaitis.

  „Nemanau, kad nupirkome su žmonėmis, nes už tuos žmones niekas nemokėjo“, – įsiterpė meras ir pasiūlė balsuoti.

  6 opozicijos nariai apskritai atsisakė dalyvauti balsavime, tačiau 13 balsavo „už“.

  Štai tokiais sprendimais politikai palydėjo išeinančius metus. Kad tik užtektų parako valdžios vyrams ir moterims išmintingai bei nuosekliai darbuotis 2012-aisiais.

  5 Komentarai

  1. Nesuprantu

   2012 - 01 -05 13:01

   ” Tai įrodė ir audito išvados, o DAUGUMA KULTŪROS DARBUOTOJŲ išsakė neigiamą nuomonę apie direktorių. ”
   Kas tie DAUGUMA? Ar tie keli, kurie buvo pas Ačą? Kiek yra žinoma, kulturos centre yra keliasdiašimt darbuotojų. Įdomu, kas tuos kelis delegavo?

  2. Suprantu

   2012 - 01 -05 14:43

   Viskas čia suprantama, tokios kiekio reikšmės kaip DAUG, DAUGELIS, DAUGUMA, NEMAŽAI, NAMAŽAS BŪRYS, dabar vis dažniau naudojamos. Štai pvz., “Pastaruoju metu Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos darbu ir priimamais sprendimais piktinosi NEMAŽAI rajono gyventojų”. Iš rajone gyvenančių 37193 gyventojų, anot mero, 2 gyventojai sudaro NEMAŽĄJĄ dalį. O ir iš tų pačių 2 gyventojų vieną vicemeras suorganizavo, kitas norėjo statyt parduotuvę gyvenamojo namo pavadinimu.

  3. Nusivylęs

   2012 - 01 -08 18:48

   Ir iki šiol nebuvo jokio sprendimo apie kukurūzų dešras? :( ((

  4. fc

   2012 - 01 -08 18:49

   Kukurūzų dešros ne kiekvienam politikui įkandamos:)

  5. kaunietė

   2012 - 02 -21 23:39

   Pažįstu R. Ačo sesrį Margaritą Golobovą. Tai manote čia ta pati? Pavardė panaši, o vardas visai ne tas. Nemanau, kad turi 2 seseris panašiomis pavardėmis. O dabar šituos įtarimus praneša TV3 kaip tikrą dalyką.