Poezijos knygelės „Margai pasaulis išrašytas“ sutiktuvės

Siųsti Versija spausdinimui

Liepos 20 d. Nemakščių biblioteka suorganizavo Irenos Vidmantienės poezijos knygelės vaikams „Margai pasaulis išrašytas“ pristatymą. Jis autorės pageidavimu vyko „Le Kavos“ kavinėje. Susirinko apie 60 žmonių. Gražu, kad dalį klausytojų sudarė poetės artimieji: dukros, anūkai ir proanūkiai. Tos mažosios atžalėlės ir įkrauna močiutės širdį didele meile mažam žmogui, ta versme ir atiteka eilėraščiai, kuriais, kaip teigia autorė, nori vaikams parodyti, koks gražus pasaulis, kaip jis vertas meilės.
Kūrinėlių „nervas“ – meilės vienintelei žemei, Tėvynei atvėrimas, mūsų nūdienos skauduma – emigracija (Užaugęs gal sugrįš / Jisai į savo šalį, / Kur čiulba vyturys, / Bet ir negrįžti gali.), jau skirią kartas socialiniai pokyčiai (Šita gatvė per miestelį. / Mus ji veda į darželį. / Ja tėveliai pėsti ėjo – / Mus mašinom pavėžėja.) ir gamtos gyvybė bei spalvos, tos gyvybės kilimas metų laikų tėkmėje, ramūs patarimai mažajam skaitytojui, kaip dera elgtis. Eilėraščio lyrinis „aš“, vaikas, atviras grožiui ir gerumui (Tu apkabink mane, pasauli, / Mylėk, kaip myli tėtis ir mama.).
Knygelės sutiktuvėse aptarta kūrinių tematika, eilėraščius deklamavo nuolatiniai bibliotekos talkininkai: Eglė Radžiutė, Austėja Legeckaitė, Viktorija Klimašauskaitė, Emilija Neteckytė ir Liveta Šimaitytė. Šventinę nuotaiką kūrė muzikuojantys žmonės: Nemakščių Barboros Šaltytės ir Andriaus Šalčio duetas (vadovas Remigijus Laugalis), bardas Andriejus Radčenko, fleita grojo Barbora Šaltytė. Kalbėjo knygelės autorė, ją sveikino nemakštiškiai poetai: rajono Tarybos narė Ona Aldona Radčenko, Jovita Liekienė, Zigmas Akramavičius, seniūnas R.Laugalis. Gerą žodį kūrėjai ištarė artimieji, buvę mokyklos draugai ir kaimynai.
Aušra Užmedzkienė,
Nemakščių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra