Politinis sprendimas: europiniai milijonai nereikalingi

Siųsti Versija spausdinimui

Aušra ŠNEIDERYTĖ

Lietuviai – mėgstanti paradoksus tauta. Visuomet stebinome savo sugebėjimu imti kyšius, o štai Europos Sąjungos paramos fondų dosniai atkišto pusantro milijono paimti nesiteikėme. Kažin, ar saulutei pakaitinus į plikes ir už kampo pakvipus pavasarinio šašlyko kvapui, valdžios vyrai ir moteriškutės nesigrauš dėl dar rudenį priimto sprendimo?

Penkerius metus planuotai poilsiavietei ištartas NE

Būtent apie šį sprendimą jau daug kalbėta ir keiktasi, bet logikos nerasta. Dar 2006-aisiais Raseinių rajono savivaldybės užsakymu atliktas tyrimas, parodęs Dubysos apylinkių panaudojimo turizmui galimybes. Tyrimas atskleidė, jog reikalinga įrengti poilsiavietę prie upės Kalniškių kaime. Vėliau, 2007-aisiais, minėta teritorija įtraukta į detalųjį rajono planą kaip būsima poilsiavietė, planą patvirtino tuo metu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjęs Darius Ulickas. 5,6 ha žemės sklypas Kalniškių kaime prie Dubysos upės paskirtas rekreacinės teritorijos trumpalaikio poilsio statinių statybai bei gyventojų poilsio zonos organizavimui. 2009 metais ta pati teritorija įtraukta į Raseinių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialųjį planą, jame numatyta galimybė prie Dubysos, Kalniškių kaime, įrengti kempingą. Privažiavimas prie būsimos poilsiavietės net paženklintas mediniu drožiniu – rodykle. Taigi, daugiau kaip penkerius metus planuota, svajota, ruoštasi.

O štai praėjusių metų rudenį atsirado ir reali galimybė minėtoje vietoje įrengti poilsiavietę, nepanaudojus tam nei cento iš rajono biudžeto. Gautas pasiūlymas poilsiavietę įrengti įsisavinant Europos Sąjungos paramos fondų skiriamas lėšas – apie pusantro milijono litų. Poilsiavietės projektą parengė Dubysos regioninio parko direkcija. Projektas pateiktas ir patvirtintas LR Ūkio ministerijoje.

Šimtaprocentinis projekto finansavimas turėjo atkeliauti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondų pagal priemonę „Ekologinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Savivaldybės prie projekto vykdymo prašyta prisidėti tik natūra – žemės sklypu, kuris jau šiaip ar taip buvo nuspręstas panaudoti rekreaciniams tikslams.
Ar imtis vykdyti šį projektą, rajono Savivaldybės taryba svarstė 2011-ųjų rugsėjį. Priimtas sprendimas vėliau buvo įvairiai linksniuojamas ir net vadinamas nelogišku bei suinteresuotu. Devyni tarybos nariai balsavo už projekto įgyvendinimą, o likę keturiolika (kaip tyčia, išvien valdančiosios daugumos atstovai), susilaikė nuo balsavimo.

Daugumos tarybos narių susilaikymo užteko, kad projektas nebūtų palaimintas ir nugultų kažkur raštinės stalčiuose amžinam poilsiui. Nuo balsavimo susilaikė Remigijus Ačas, Kristina Bartkutė, Edita Bartuševičiūtė, Pranas Gedminas, Edgaras Juška, Česlovas Kenstavičius, Jordanas Kenstavičius, Algimantas Mielinis, Regina Petrokienė, Ona Aldona Radčenko, Vaclovas Šimaitis, Vladislovas Šimaitis, Sigitas Vaičius, Gerda Visockienė. Tiesa, vėliau bandyta ieškoti būdų, kaip tą pusantro europinio milijono įsisavinti, tačiau jokia kita perspektyva nebuvo tinkama. Siūlyta poilsiavietę įrengti Lyduvėnuose ar buvusios „Lakštingalos“ šašlykines vietoje, tačiau šios vietos neatitiko reikalavimų dėl papildomų lėšų poreikio ar per mažo ploto. Taip pro akis praplaukė pusantro milijono litų.
Nenorėjo atimti pelno iš verslininkų

Jei šiandien sulauktumėte pasiūlymo gauti 1,5 milijono litų savo aplinkai tvarkyti, tikriausiai bėgtumėte neatsigręždami nuo įžūlaus kvailio, siūlančio jums dykus pinigus? Sakote, ne? O net 14 rajono Savivaldybės tarybos narių bėgtų ir neatsigręžtų.

Priežastis, kodėl rajono rekreacijos ir turizmo gerinimui skirti pusantro milijono litų nebuvo įsisavinti – verslininkų interesas. Tiksliau, vieno verslininko, kuriam priklauso kaimo turizmo sodyba „Pakalnė“. Mat ES fondų finansuojama poilsiavietė būtų įrengta tiesiai priešais sodybą „Pakalnė“ ir sudariusi jai konkurenciją. Tokį sprendimą rajono meras Remigijus Ačas įvardina kaip „nenorą žlugdyti vietinio verslo“.

Nemažai projektui nepritarusių politikų patys užsiima arba kadaise užsiėmė verslu. Nepaisant to, jie nesugebėjo įžvelgti planuojamos poilsiavietės naudos vietiniam verslui. Nors pirmakursių ekonomikos vadovėliuose rašoma, jog sveika konkurencija – vienas iš verslumą skatinančių veiksnių. Tuo stebėjosi opozicijos atstovas, tarybos narys Darius Ulickas. Anot jo, ES lėšomis finansuojama investicija vietinio verslo nežlugdytų, atvirkščiai – suteiktų jam daugiau galimybių. Šalimais įsikūrusi poilsiavietė pritrauktų ir tokių klientų, kuriems prireiktų „Pakalnės“ teikiamų pramogų. Be to, „Pakalnės“ savininkai turėtų galimybę konkurso būdu išsinuomoti poilsiavietės priežiūrą ir administravimą, imti simbolinį mokestį iš palapines norinčių įsirengti stovyklautojų. Išradingai ir protingai tvarkomas privatus verslas šioje situacijoje turėtų įžvelgti pelno, o ne nuostolio galimybių. D. Ulickas teigė nesuprantąs, kodėl ilgai planuotas ir dar neseniai savaime suprantamu laikytas poilsiavietės įrengimas Kalniškiuose, buvo pasmerktas valdančiosios daugumos valia.

Taigi, pusantro milijono praganiusių tarybos narių sprendimas ne tik sukliudė įsisavinti ES lėšų bei įrengti Kalniškiuose stovyklavietę, bet ir užkirto vietiniam verslui kelią gauti papildomų pajamų.

Mero pavaduotojas Sigitas Vaičius tikina, jog yra ir kitų kliūčių, neleidžiančių iš ES pinigų įrengti poilsiavietės Kalniškių rekreacinėje zonoje. Esą, vieta parinkta skubotai, neatlikta išsami poreikio analizė, o ir būtinybės kempingui toje vietoje nėra. Tačiau kaip čia taip? Dar nuo 2006-ųjų ir vieta tiko, ir poreikis, ir būtinybė buvo, o dabar – nebėra, nebereikia…

Aš nekaltas – kalta aplinka

Prieš mėnesį žiniasklaidą pasiekė Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, atliekančio skyriaus vedėjo funkcijas Tomo Andriulio pranešimas. Šiuo pranešimu Kalniškių poilsiavietės atsiradimui kelią užkirtę valdančiosios daugumos atstovai nusiplauna rankas nuo atsakomybės už sprendimą. Pasirodo, dėl neįvykdyto projekto kalti ne kas kitas, o patys projekto rengėjai – Dubysos regioninio parko direkcija. Pranešime teigiama: „Direkcija nuo pat Projekto pradžios su Savivaldybe, kaip partnere, nederino veiksmų, susijusių su projektu <…> iš karto neatsiklausė Savivaldybės tarybos, ar ši sutiktų, kad Kalniškių k. sklype būtų įrengtas kempingas“. Pasirodo, prieš penkerius metus atliktų studijų, nuosekliai ruoštų ir pasirašytų planų neužteko – reikėjo atsiklausti.
Paradoksalu tai, LR Ūkio ministerija, patvirtinusi projektą, nerado priežasčių, dėl kurių jis neturėtų būti vykdomas. Tuo metu rajono valdžia įžvelgė priežastį, vertą pusantro milijono. Kaip rašoma T. Andriulio pranešime, Kalniškių kaime įrengti poilsiavietę yra netikslinga, nes „šalia planuojamos projekto įgyvendinimo vietos yra įsikūrusi kaimo turizmo sodyba „Pakalnė“, kurioje yra teikiamos stovyklavie-tės paslaugos“.

Turėjo džiuginti piligrimus ir poilsiautojus
Kaimo sodyboje „Pakalnė“ už dyką niekas palapinės pasistatyti ir šašlykėlio išsikepti neleis. O priešais turėjusioje išdygti poilsiavietėje vasarotojai būtų galėję mėgautis gamtos artumu neišlaidaudami. Dabar, deja, teks tenkintis neišgenėtų krūmų draugija arba mokėti pinigus ir įsikurti jaukioje kaimo sodyboje. Jei pavienis poilsiautojas dar gali sau leisti tokį malonumą, tai pro Kalniškius į Šiluvą keliaujantys piligrimai – vargu. Nors Raseinių rajono strateginiame plane ir rašyta: „Raseinių vizija – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti“. Pačiame plane teigiama, jog viena iš rajono plėtros prioritetinių sričių – „graži gamta, Šiluva, Maironio tėviškė, Molavėnų piliakalniai, Dubysa ir kitos kultūros bei gamtos vertybės, jų išsaugojimas ir efektyvus panaudojimas turizmo ir rekreacijos reikmėms“. Tačiau dešimtmečio plane, kuris turi iš popieriaus lapų persikelti į mūsų realybę, nebuvo nei žodžiu paminėta, jog rajono prioritetas – pavienių verslininkų interesai.

Rašyto žodžio galia tegul tiki kalbininkai ir naivuoliai, o mūsų valdantieji turi savo tiesas. Viena jų –nereikia poilsiautojams ir piligrimams lengvai prieinamos, už solidžią ES skirtą sumelę sutvarkytos poilsiavietės. Taigi, svečiuotis ir kišenes kratyti piligrimai galės „Pakalnėje“, o tie, kurių kišenės tuščios – lai sulenda į krūmus, tankiai sužėlusius palei Maironio apdainuotą Dubysą.

Savaitraščio ,,Alio, Raseiniai“ žurnalistai taip pat prisideda prie tų, kurie vasarą lindės krūmynuose ir gedės, kad kažkam vieno verslininko interesas buvo brangesnis, nei galimybė pradžiuginti poilsiautojus ir piligrimus bei praturtinti kraštą nauju turistų traukos tašku.

Raseiniškiai apie poilsį prie Dubysos

Danutė: 
- Pati pėsčia esu, mašinos neturiu, tai nelabai kur nors ir važinėju poilsiauti. Net nežinau, ar užtenka poilsiaviečių aplink Raseinius. Man tai tiesiog neaktualu.

Tačiau tarybos sprendimas nerengti tos poilsiavietės neatrodo labai protingas. Tiems, kas turi pinigų, tai gal ir užtenka vietos poilsiui. O kas mažiau pinigėlių turi, būtų neblogai nuvažiuoti į nemokamą, bet tvarkingą poilsiavietę. Nors konkurencija „Pakalnei“ gal ir gali būti, gal tai ir negerai. O kas dėl piligrimų, tai juk ketina pakelėje įrengti daug visokių suolelių, kažkur viešuosius tualetus? Jei čia rimti ketinimai, tai gal piligrimai ir neliks labai nuskriausti?

Viktorija:
- Dažnai vasarą važiuojame prie Dubysos poilsiauti. Ne kartą buvome ir toje vietoje priešais „Pakalnę“. Ten gera, labai žmonių mėgstama vieta. Vasarą ten kartais nėra net kur mašinos pasistatyti, daug poilsiautojų privažiuoja. Tik tiek, kad tikrai nėra labai tvarkinga. Gaila, kad buvo atsisakyta tą aikštelę sutvarkyti.

Virginija:
- Anksčiau, kai vaikai buvo mažesni, važiuodavome prie Dubysos, bet gal daugiau prie „Lakštingalos“. Nors esame buvę ir ten, priešais „Pakalnę“. Ten geras privažiavimas, smagu maudytis. Ten poilsiavietei vieta – pats tas, juk ir daug žmonių pravažiuoja pro šalį. Manau, jei pamatytų, kad yra graži poilsiavietė, užsuktų pabūti. Gal ir iš „Pakalnės“ kokių šašlykų užsisakytų. Nors nežinau, kaip reaguočiau „Pakalnės“ savininkų vietoje – gal taip pat bijočiau konkurencijos.

5 Komentarai

 1. raseiniškis

  2012 - 03 -29 18:25

  Valio!!!!! Prasidėjo rinkimai. Kam tai naudinga? Figuruoja viena paverdė.
  Skaitant kyla mintis, kad straipsnis užsakytas. Pasirodo blogiečiai yra: Remigijus Ačas, Kristina Bartkutė, Edita Bartuševičiūtė, Pranas Gedminas, Edgaras Juška, Česlovas Kenstavičius, Jordanas Kenstavičius, Algimantas Mielinis, Regina Petrokienė, Ona Aldona Radčenko, Vaclovas Šimaitis, Vladislovas Šimaitis, Sigitas Vaičius, Gerda Visockienė.
  Ar panelė, Aušra Šneiderytė, bent jau žino apie teikiamas paslaugas ir jų įkainius. Ar galima drąsaiai dėstyti faktus nieko nežinant . Kodėl neišdrįsote pakalbinti “Pakalnės” šeimininkų. Prie raseiniškių nuomonės, būtu įdomu paskaityti ir jų nuomonę.
  Tiek man pačiam, tiek draugam teko apsistoti “Pakalnėje” ir išsikepti šalšlyk. Niekas neėmė pinigų, davė šašlykinę ,tik adminstratorė paprašė neprišiukšlinti. Tai nemanau , kad dėstomi faktai, viskas mokama ir neprieinama paprastam žmogeliui tikrai neatitinka tikrovės.

 2. raseiniskiui

  2012 - 03 -30 09:23

  Ir visas pakalnes verslas kuriamas vien tik nemokamomis paslaugomis, o kad galejo tureti pirma valstybes valdoma aikstele ar tai blogai?

 3. Virgis

  2012 - 03 -30 11:07

  Ir dar, visa “Pakalnė” yra labdaringa organizaciją, kurią funduoja pats Ponas Dievas, tai ten dar ir šašlyką nemokamai dalina. Tikrai tikrai, pats mačiau, ragavau, per žandus varvėjo!

 4. Edmundas

  2012 - 03 -30 16:16

  Labai geras ir taiklus straipsnis.Dėl ,mano galva, nesuprantamų priežąsčių atsiskyta tokios pukios vietos, kuri traukia raseiniškius.Būtų puiki galimybė sutvarkyti viską taip, kad žmogus čia jaustusi puikiai.Šuniui ant uodegos nuėjo pusantro milijono litų.O kiek įdėjo darbo specialistai.Reikėjo įtikinti ir Ūkio ministerijos vadovybę, kad pasirašytų.Ir tai būtų padaryta krizės metais.Dabar apie kitus projektus tik galėsime pasvajoti.O gal tų penkių hektarų žemės padubysyje rekia kažkam svarbesniems reikalams, o visuomenei matyt liks tik tankūs padubysio krūmai.

 5. Antanas Kramilius Australija

  2012 - 04 -04 15:20

  Kaip suvakietis zanavykas pries 70. metu dainuodavome mokyklose “Uz Raseiniu ant Dubysos” ir pavydejome ,kad mes tokiu grozybiu neturejome.
  Sendien sutinku su EDMUNDU ir Jo mintimis. Jeigu Raseiniams skirta pusantro milijono litu buvo uzblokuota ir sitie pinigai nuejo “sun ant uodegos” tai reikia tiketis
  kad tam ar tiems tas suo ikas i skaudzia tarp koju.
  Likimas mus nubloske i pati Pasaulio pakrasti su garantija,kad cia daugiau nematysime komunistu. Klydome . Australams nusibodo gerai gyventi tai issrinko
  LABOR (darbieciu) partija su pirmininke Juia Gillard universitete buvusi komunistu ratelio pirmininke.Is Liberalu partijos pereme kredita 96 milijonus.Nauja pirminike per savaite ismete tuos pinigus. Pradejo skolinti is Kinijos ir svaistyti po Afrika,Azija, Pietu Amerika.Sendien esame skolingi Kinijai 250 bilijonu.Lietuva vistiek turite zmones,kurie
  turi supratimo kaip administruoti valstybe. Linksmu Velyku musu giminems Raseiniuose
  ir visiems kurie dirbate del Lietuvos o ypatingai Raseinuose