Projektas patiriantiems socialinę atskirtį

[1]Steponkaimio bendruomenė yra aktyvi: organizuoja renginius, išvykas, rašo ir įgyvendina įvairius projektus.
Daug dirba ir socialinėje srityje: nepasiturintiems parveža ir išdalina paskutinės galiojimo dienos maisto produktus iš ,,Iki“ prekybos centro. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų lanko Vaikų dienos centrą, veikiantį bendruomenėje. Rašydami projektą pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ dėmesį atkreipėme į socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Žmogus dalyvaudamas renginyje ar išvykoje bendrauja, užmiršta savo problemas ir pats nepastebėdamas dalyvauja veikloje. Buvo suorganizuota išvyka po Plungės, Telšių savivaldybes, susitikome su Luokės bendruomene, pasidomėjome, kaip jie sprendžia tokias problemas, susipažinome su Telšių senamiesčiu, aplankėme Šaltojo karo muziejų.
Įgyvendindami projektą padovanojome socialinę atskirtį patiriantiems asmenims įspūdingą išvyką, jie įgijo vienokios ar kitokios patirties, praplėtė akiratį, gal būt pasikeitė ir kieno nors gyvenimo kokybė.
Audronė Stankevičienė,
Steponkaimio bendruomenės pirmininkė