Renginiai Betygalos muziejuje

Siųsti Versija spausdinimui

Muziejuje susitinka kartų kartos, nes jame yra išlikę protėvių dokumentai, rašytinė kraštotyrinė medžiaga, jų kūrybos, laisvalaikio darbai. Muziejuje eksponuojami ir dabar gyvenančių ir kuriančių žmonių darbai. Lankytojus sutinka darbai iš molio, medžio, metalo, ant sienų – piešiniai, akvarelės, grafikos darbai…
Neseniai savo personalines kūrybinių darbų parodas pristatė Kristina Určinienė ir Pranas Grabauskas. Jie gimė ir augo Betygalos seniūnijos Armonų kaime. Tai žymaus tautodailininko Juozo Grabausko sesuo ir brolis. Visa Grabauskų šeima talentinga. Jų tėvas Jurgis Grabauskas dirbo įvairius staliaus darbus. Jis darė roges, vežimus, kėdes, spintas, koplytėles, kryžius… Gražiai grojo smuiku, tad netrukus įkūrė garsiąją Grabauskų kapelą. Joje grojo trys iš šešių Jurgio vaikų: Juozas, Alfredas ir Pranas. Tas pats Pranas, kurio kūrybinių darbų paroda sausio pabaigoje pristatyta Betygalos visuomenei. Jis buvęs kalvis, tad metalo strypai jo rankose virsta kryžiais, simbolinėmis saulutėmis, puošniais vartais, meniškais šviestuvais, žvakidėmis. Parodoje daug asambliažo darbų. Dalį jų meistras padovanojo parodos lankytojams, Betygalos seniūnui Stanislovui Totilui, Betygalos kaimų bendruomenės pirmininkei Gemai Račienei, mokyklai. Kitas tautodailininko pomėgis – lipdyba. Jis kuria charakteringas ir šmaikščias figūrėles, jose matome žinomus mūsų šalies žmones, praeities karžygius, karius, muzikantus, amatininkus…
P.Grabauskas gimė 1939 m. liepos 25 d. Armonų kaime, dabar gyvena Kaune. Turi sukaupęs didelę ženkliukų kolekciją, tad dalį jos pristatė Betygalos visuomenei. Renginyje dalyvavo Grabauskų kaimynai iš Armonų kaimo – Stasė Grinevičienė, buvusi Siliūnaitė, Ramutė ir Julius Poškai iš Maslauskiškių kaimo.
K.Určinienė gimė 1946 m. rugpjūčio 15 d. tame pačiame Armonų kaime. Baigė Saugailių pradinę mokyklą, mokėsi Pikčiūnų septynmetėje, vėliau Betygaloje, ilgą laiką dirbo ir gyvena Kaune. Ji parašė porą knygučių. Leidinyje „Minčių verpetai“ – Kristinos eilėraščiai, o leidinyje „Praeities prisiminimai“ ji aprašo savo gimtinę, tėvus, seseris ir brolius. Betygaloje buvo pristatyta personalinė Kristinos kūrybos darbų paroda. Lankytojai matė kybantį ant sienos kilimą, padarytą iš spalvotų siūlų, numegztus grybus, servetėles, šlepetes, išaustas tautines juosteles, kompozicijas iš akmenukų. Linkime Kristinai ir Pranui kūrybinės energijos!
2000 m. sausio 24 d. Betygalos muziejuje vyko respublikinė įvairių gebėjimų mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano talentas“, skirta Tarptautinei edukacijos dienai paminėti. Dalyvavo keletas mūsų šalies mokyklų, Betygalos Maironio gimnazija, Kauno Tado Ivanausko progimnazija. Sudarytas darbų katalogas, jį muziejuje pristatė Betygalos gimnazijos mokytoja Reda Lukoševičienė. Buvo pagerbti darbų autoriai, vadovai, mūsų mokyklos mokytojai R.Lukoševičienė, Lina Liutkienė, Antanas Borodicas, kaunietė Tado Ivanausko progimnazijos mokytoja, viena iš šio renginio organizatorių, katalogo sudarytoja Rūta Mirauskienė. Mus linksmino, smuiku grojo Betygalos gimnazijos moksleivė Gytė Šilvaitė.
Dėkoju už suteiktą pagalbą Betygalos Maironio gimnazijos direktorei Darei Zurlienei, pavaduotojai Nijolei Lukoševičienei.

Marijona Birutė Navakauskienė

1 Komentaras

  1. Urtė

    2020 - 11 -26 10:37

    Įdomus straipsnis