Rinkėjau, į rinkimus eik vedinas sąžinės!

Siųsti Versija spausdinimui

Sekmadienį – savivaldybių rinkimai. Į juos eina rekordiškas, iki šiol dar negirdėtas kandidatų skaičius. Tarp partijų pavadinimų, visuomeninių judėjimų, koalicijų ir kt. net išmanančiajam susigaudyti sunku. Ir visi jie giriasi esą vienas už kitą geresni. Tokia lavina kandidatų verčia rimtai suabejoti besiveržiančiųjų į valdžią pasišventimu. Tuo labiau, kai gyvi ir labai netolmi pavyzdžiai bado akis, jog į valdžios šturvalą įsikibti stengiamasi tik tam, jog susitvarkytų savo reikalus, pasidalintų ES paramos milijonus, pametėtų brangių projektų savom firmom bei partijų bičiuliams ir kt. O paskui – kad ir tvanas.
Praeitame numeryje „Alio, Raseiniai“ prisiminė prieš trejetą mėnesių rajone įvykusį valdžios perversmą. Sąmokslo teorijų apie tai galima prikurti įvairių (o ir sklando jos ore), tačiau vargu ar kas patikės, jog perversmininkai, likus tik trejetui mėnesių iki naujų rinkimų, valdžią vertė galvodami apie rajono gerovę. Būtų labai gražu ir rinkėjui naudinga, jei šiandienos valdantieji dar iki lemtingojo sekmadienio savo rinkėjams pasakytų, kokius didžius darbus jie nuveikė per tuos trejetą mėnesių, be kurių rajonas nebūtų ištempęs iki kadencijos pabaigos. Žinoma, apart miesto vaikų lopšeliodarželio „Saulutė“ pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo. Dar kartą primename, jog „Saulutę“ dar prie anos, nuverstosios valdžios, buvo pasišovusi rekonstruoti UAB „Pireka“. Ji laimėjo konkursą, paruošė projektą, bet paskui viską metė, atsisakė projekto vykdymo. Jų neišgąsdino net šimtatūkstantinės netesybos. O paskui, kai netikėtai virto valdžia ir į Dainiaus Baltrušaičio atlaisvintą savivaldybės administracijos direktoriaus kėdę sėdo Liudas Kavaliauskas, „Pireka“
vėl grįžo prie ankstesnių savo ketinimų. Ji vėl dalyvavo konkurse, vėl jį laimėjo, tik šįkart projekto įgyvendinimui prašoma suma buvo kur kas didesnė, ji jau pasiėmė maksimalią galimą kainą. Nekaltinkim dėl to „Pirekos“, jie nevogė, jie tik prašė ir gavo. Liūdna, bet pagal mūsų turimą informaciją, tai ir yra didžiausias perversmininkų nuopelnas rajonui.
Sakyk, mielas skaitytojau, ar tau šiandien savivaldybė neprimena UAB-o su 25 akcininkais, šiuo atveju – Tarybos nariais. Ir kiekvienas tų akcininkų turi vienokį ar kitokį interesą: vienam rūpi kuro tiekimas Šilumos tinklams, kitam – vandentvarkos projektai, trečiam – pastatų renovacija, nes draugo firmai laimėjus projektą, jo įmonė bus samdoma subrangove… Į Lietuvą šiandien dar vis plaukia ES paramos milijonai, kuriuos taip malonu dalinti(is).
„Alio, Raseiniai“ jau rašė apie Butkiškės kapinių istoriją, kai net pačios savivaldybės kontrolierės pašiurpo ir viešumon iškėlė ten rastus faktus. Priminti? Prašom. Kaimo kapinių įrengimui buvo išleista 364512 litų, o vienas metras tvoros čia buvo įkainotas net 347 litais, kai tuo tarpu analogiškos tvoros Lesčiuose aptvėrimas kainavo tik 94 litus. Dar įdomiau, jog 73 metrai tvoros visai pradingo. Ar tik nebus kas nors jos, tokios brangios, auksui prilyginęs ir nusinešęs? Darbus vykdžiusi UAB „Raseinių melioracija“ nurodė, jog tvoros yra 405 m, o patikrinus paaiškėjo, jog jos viso labo yra tik 332 m. Bet kas iš to, kad paaiškėjo? Ar teko kam girdėti, kaip savivaldybė susigrąžino permokėtus pinigus? O gal už tokį sukčiavimą medžiaga buvo perduota prokuratūrai? Nebuvo? Kaip manot, kodėl nebuvo?
Nė kiek ne gražiau sublizgėjo ir UAB „RSB“, už 93 tūkst. surentusi sargo namelį net su trejomis durimis, kurių vienerios kainavo daugiau kaip 3300 litų, o už atskirai atseikėtus dešimtis tūkstančių įrengusi žvyro takus bei šachtinį šulinį. Patikrinus paaiškėjo, jog dangos plotas parodytas net 150 kv. metrų didesnis nei yra iš tikrųjų, o kadangi dangų gylis neatitiko konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, tai drąsiai galima teigti, jog ir čia buvo pavogti mūsų visų pinigai. Taip, taip, mūsų visų, nes nei savivaldybė, nei pati valstybė savo pinigų medžio neturi, mes visi tuos pinigėlius sunešame.
Kaip gyvas priekaištas akis bado „Pirekos“ tvarkyti ir šiandienos reikmėms pritaikyti Molavėnų piliakalniai. Gal jie ir nebadytų, jei šalimais nebūtų Jūkainių pažintinio rekreacinio tako, įrengto Raseinių miškų urėdijos rūpesčiu ir lėšomis. Miškininkai sako, jog šio fantastiškai puikaus objekto įrengimas jiems kainavęs apie 300 tūkst. Tuo tarpu Molavėnų piliakalniai „prarijo“ ne vieną milijoną. Kodėl toks didelis kainų skirtumas? Miškininkai sako, jog jie Jūkainius rengę ūkio būdu, skaičiuodami kiekvieną savo pačių uždirbtą centą, tuo tarpu į Molavėnus plaukė ES pinigai.
Dažniausiai milijoninius konkursus laiminčios bendrovės yra visų galų meistrės: projektuoja ir stato viešosios ir pramoninės paskirties statinius, gyvenamuosius namus, kultūros paveldo objektus ir kt. Tačiau ar daug jūs tokiuose objektuose matėte restauratorių, archeologų?  Iš tikrųjų sertifikatus turinčios bendrovės tik laimi konkursus, o darbams samdo net iš darbo biržos darbininkus, netgi tokius, iš kurių nei Dievui žvakė, nei velniui šakė. Vienas tokio objekto vadovų yra teisinęsis, o iš kur tuos gerus darbininkus bepaimti, jei tų
geresniųjų Lietuvoje nebeliko. Girdi, pasirinkimas esąs menkas: arba pijokėliui darbo duoti, arba kinų atsivežti. Tiesos tame yra, bet gal tuomet nereikėtų vadintis restauratoriais, kurie už darbus lupa dešimteriopai nei paprasti statybininkai. O valdžioje esantiems ponams tokie dalykai nė nekliūva. Ne tik neužkliūva, jie netgi toleruoja tai. Kas, jei ne pačios savivaldybės, būdamos užsakovės, numato konkursų sąlygas. Reikia būti aklam, kad nepastebėtum, jog tos sąlygos labai dažnai sudaromos konkrečiam laimėtojui, nurooma ir žemkasės markė, ir autobusas centimetrų tikslumu išmatuojamas.
Dar blogiau, kai net ministerijų lygiu tokie dalykai yra proteguojami, kai Aplinkos ministerija nenori kištis į Ūkio ministerijos veiklą dėl nekontroliuojamų parengiamų projektų kokybės ir pan. Būtent dėl nekokybiškų projektų stringa investicijos, projektų ir klaidų ištaisymui bei naujam suderinimui sugaištama daug laiko, o atsakomybė paliekama vien savivaldybių administracijoms. Pasak vieno buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus, didžiausia bėda yra ta, kad savivaldybė neturi informacijos apie konkurse dalyvaujančių įmonių patikimumą, apie jų gebėjimus kokybiškai paruošti projektus ir todėl dažnai laimi pasiūliusieji mažiausią kainą. Prasidėjus darbams, pradeda lįsti brokas, laimėjusieji apsigraibo, jog to ir ano dar neįtraukę, ir pradeda melžti savivaldybę. Pasak mūsų pašnekovo, daug ko būtų galima išvengti, jei būtų griežtesnė ekspertizė, griežta projektavimo įmonių ir projektavimo specialistų atestavimo bei licencijavimo tvarka. Turėtų būti sukurta informacinė sistema, kur būtų kaupiamos išvados apie parengtų projektų įgyvendinimo metu iškilusias problemas. Deja, į tokius pasiūlymus Ūkio ministerijos viceministras Rimantas Žylius atsakė, jog artimiausiu metu nesiruošiama spręsti tokių problemų, nes, girdi, negalima riboti paslaugų teikimo ir tiekėjų techninio bei profesinio pajėgumo. Kodėl negalima? Ar kad drumstame vandenyje geriau būtų gaudyti žuvį?  Kartu mūsų pašnekovas pastebi, jog projektų kokybė smuko ir dėl to, jog buvo privatizuota valstybinė projektų ekspertizė: po to, kai ekspertai pradėjo dirbti nebekontroliuojami, į pirmą vietą iškilo ne kokybė, o atlygis, nors ir už broką, už kurį niekas jiems net negresia.
Akivaizdu, jog ir šįkart žuvis sugedo nuo galvos. Bet tradiciškai ją vis tiek skus nuo uodegos. Taigi, jei sekmadienį prie rinkimų urnų ateisite ne tik žavėdamiesi ugningomis kandidatų kalbomis bei užliūliuoti jų pažadų, o realiai įvertinsite kandidatų ketinimus bei jų
galimybes, gausite šansą rytoj gyventi geriau. Viskas tavo, rinkėjau, rankose. O kai labai norėsi rėkti, jog „tie vagys visai Lietuvą nuvarė“, pagalvok, ar tik ne pats juos išrinkai, prie valdžios vairo prileidai?

7 Komentarai

 1. pasirašau

  2011 - 02 -24 16:35

  Gerai pastebėta. Nebūkim nors kartą runkeliai, rikime atsakingai.

 2. rinkėjas

  2011 - 02 -24 16:38

  Teisingi Magdusėlės žodžiai: “Juk sekmadienį rinkimai, o ką rinkti vis nežino.”
  Tikrai sunku išsirinkti už ką balsuoti. Vienas per kitą su skambesniais šūkiais. Ir visi tik žmonių labui pasiruošę dirbti. Pasirodo kiek daug gerų žmonių esama, ir kaip visi susirūpinę mūsų gerove. Net klaiku. Jumoristai.

 3. Jurgis

  2011 - 02 -24 18:44

  Rinkėjau, nepamiršk ačiū brangius autobusus, Ačo dvarą ir per dvi dienas nukritusį leidimą statyboms, rodytą per KK2, ačo biuro nuomą 3 tūkst. už 22 kv. metrus per mėnesį, Baltrušaičio neįgyvendintą bičių 1,3 mln litų projektą iš ES pinigų, Baltrušaičio melą – per Raseinių TV sakė, kad gyvena Karpynėje, o dirba Norvelitoje, o Alio, Raseiniuose rašo, kad dirba UAB “Medaus pirkliai” konsultantu Kaune. .Tai koks jis nuolatinis Raseinių savivaldybės gyventojas? Importinis. Be to J.Kenstavičius paskolino Medaus pirkliams nemažą pinigų sumelę, gal ponas turi licenciją paskoloms teikt, o gal medaus pirkliu tapo. Gal geriau, mieli rinkėjai, be jų.

 4. Lina

  2011 - 02 -24 19:21

  Teisingai pasakyta, kad žuvis genda nuo galvos, bet skuta ją nuo uodegos. Kaip išsirinkti gerus? Rodos, gerą renki, o paskui matais, kaip nusmukusiom kelnėm po Seimą laksto ir kitokisu velnius krečia. Bet bus ir už bambalį parsidavusių, nes tokio naglumo, lipimo ant galvos dar nebuvo.

 5. rinkėjas2

  2011 - 02 -24 23:11

  Rinkėjau, dar nepamiršk Sigito Vaičiaus, nebalsuoti tiesiog nekrikščioniška, Dievas neužskaitys 300 litų algos užrakintoms siuvėjoms, elgtis reikia taip, kaip mokė Kristus. Dieve, lipk nuo kryžiaus, neleisk tyčiotis.

 6. Lina

  2011 - 02 -25 09:44

  Pritariu rinkėjui2- reikia rinkti labai atsakingai ir jei kuris yra susitepęs, tokį von iš rinkimų, nesvarbu, ar jis iš krikščioniško sąrašo ar iš asocialdemokratų, ar dar iš kur nors.

 7. to rinkėjas2

  2011 - 02 -25 23:46

  Labai gerai pasakyta apie Vaičiu. Žmonės padarykite taip, kad tas tipas nesityčiotų iš katalikiškų vertybių, dar vienas Vizbaro atvaizdas.