2019 rugpjūčio
21
Trečiadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Sakralinių vertybių apsauga

  Siųsti Versija spausdinimui

  Liudvikas BAKAS

  Iki pat Nepriklausomybės atgavimo bažnyčios santykiai su valstybinėmis institucijomis buvo pašliję. Įsteigus naujas valstybines institucijas ir į jas atėjus kitos formacijos žmonėms, šie santykiai įgavo kitą kokybę. Tiesa, pirmieji žingsniai nebuvo lengvi, o ir savivaldybėse bei policijos komisariatuose tebedirbo dalis dar anos mokyklos atstovų.

  Esant dar nestabiliai valstybinei situacijai prasidėjo „žuvies gaudymas drumstame vandenyje“ – galvą pakėlė vagys, norintys greito praturtėjimo. Jų taikinyje atsidūrė bažnyčių vaizduojamosios ir taikomosios dailės vertybės bei kitas turtas. Negalime kalbėti, kad tokių vagysčių nebuvo ir anksčiau, tiesiog viešai kalbėti apie tai tuomet buvo nepriimta. Deja, ši norma dar ilgam išliko, tačiau tokias nuostatas vis griovė kultūros paveldo inspekcija ir žiniasklaida, kuriai reikia tarti daug padėkos žodžių.

  1991-12-23  Raseinių policijos komisariatas fiksuoja vagystę Šiluvos bazilikoje, kur pavogta apie 20 vnt. votų. Tikslaus šių gyventojų dovanotų ir pagrobtų daiktų skaičiaus nustatyti nepavyko, nes tokius objektus inventorizuoti nebuvo priimta.

  1992-04-29 vagystė Žaiginio bažnyčioje. Pavogtas kielikas (taurė), pagamintas apie 1914m. iš sidabro, ir auksuotas bei žalvarinis relikvijorius. Iškelta baudžiamoji byla. Laikraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistas A.Gurevičius straipsnyje „Bažnyčių tuštėjimo metas“ (1992-05-01 Nr. 84 ) rašo apie Lietuvos bažnyčių vertybių vagystes. Minimas ir Raseinių rajonas. Pradėjus analizuoti, kokiu būdu buvo įvykdytos vagystės, išaiškėjo, jog dauguma bažnyčių neturi elementarių saugos priemonių. 1992-11-06 LR KPI Tauragės apygarda išsiuntė Raseinių rajono valdytojui raštą Nr. 195 „Dėl vertybių apsaugos“, kuriame prašoma talkinti bažnyčioms įrengiant reikiamą apsaugą. Valdyba ir toliau vadovaujasi nuostata, kad apsauga turi rūpintis pati religinė bendruomenė. 1993-11-12 Alėjų bažnyčios klebonas Vladas Luzgauskas informuoja KPI, kad parapijoje gyvena 160 pensininkų, ir jie savo lėšomis įrengti bent minimalią apsaugos sistemą nepajėgūs. Panašus laiškas atkeliavo ir iš Nemakščių. Čia nuskambėjo žinia, kad savo paslaugas signalizacijos įrengimui siūlė privatininkas. Gal-būt gerai, kad derybos neįvyko, nes buvo galimas informacijos nutekėjimas.

  1993-12-13 LR KPI pareigūnai į pasitarimą spręsti šios vis aštrėjančios problemos klausimus pakvietė ir policijos komisariato darbuotojus, kurie nesiteikė atvykti. Beje, tą pačią dieną LR I radijo programa laidoje „Kriminalinė apžvalga“pranešė apie 6 pavogtas žvakides Ugionių bažnyčioje. Policijos komisariato darbo ataskaitose Raseinių rajono Tarybos deputatams nuo 1991m. neminimos sakralinių vertybių vagystės rajone. Atsiranda nepasitikėjimas šios institucijos darbu. Apie 2 vagystes Raseinių cerkvėje stačiatikių bendruomenės pirmininkė N.Bortnikienė praneša ir KPI. Suprantama, kad policijoje nebuvo reikiamų dailės vertybių specialistų, tačiau niekas jai netrukdė kviesti konsultantus. Visuomenė nežinojo apie tiriamų bylų rezultatus.

  1993-12-14 rajono valdyba skyrė 1000 Lt Alėjų bažnyčios apsaugai ir remontui. 1993-12-31 KPI gau-na informaciją, kad rajono valdyba susitarė su tiekimo įmone (vadovas A.Bundonis) dėl seifų ir langų grotų įsigijimo. Naujieji 1994 metai ženklinami nauja vagyste. Apvogta Paliepių bažnyčia („Lietuvos rytas“ 1994-01-18). 1994-02-02 klebonas L.Kalinauskas praneša, kad Raseinių raj. valdyba kreipėsi siūlydama apsaugoti Šiluvos bazilikoje ir koplyčioje esančias vertybes. Šventovėse jau buvo langų grotos, seifas. Tiesa, signalizacija dažnai gedo, o sargas buvo beginklis.

  Iš tarnybinių šaltinių Vilniuje sužinota, kad  1998-01-01 iš Ariogalos bažnyčios pavogti du pasidabruoti kryžiai, dvi žvakidės, smilkintuvas-laivelis, Kryžiaus kelio paveikslas (stacija).

  Visuomenė ir tuomet, ir dabar turi teisę žinoti, ar nubausti sakralinių vertybių vagys, koks prevencinis darbas vykdomas.

  Komentarų nėra