Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui

Siųsti Versija spausdinimui

Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą, t. y. leidžia būti savivaldžiai besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai ir part­neriai. Taigi savivaldžiai besimokantys vaikai yra smalsūs ir norintys išbandyti naujus dalykus, žiūrintys į problemas kaip į iššūkius, galimybes, siekiantys kaitos, pokyčių, mėgstantys mokytis. Jų tvirta motyvacija, jie yra atkaklūs, savarankiški, susidrausminantys, pasitikintys savimi, siekiantys tikslo.
Išskiriami trys skirtingi požiūriai į savivaldų mokymąsi: 1. Savivaldus mokymasis yra toks mokymosi būdas, kai besimokantysis pats valdo mokymosi procesą, jį planuoja, įgyvendina ir vertina. 2. Savivaldus mokymasis – tai asmenybės kokybė, sietina su žmogaus savarankiškumo autonomija, pasitikėjimu savimi ir t. t. 3. Savivaldus mokymasis – kartu ir mokymosi būdas, ir asmenybės kokybė.
Gruodžio 10 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko 6 ak. val. seminaras ,,Savivaldus mokymasis mokykloje. Kas tai?“ Jame dalyvavo Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkai. Lektorė dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijų skyriaus vedėja, supažindino su savivaldaus mokymosi požymiais, kaip toks mokymasis taikomas pamokoje ir kt. Seminare vyko diskusijos, mokytojai dalijosi patirtimi, kaip jiems sekasi mokinius mokyti savarankiškumo, skatinti mokymosi motyvaciją, labiau pasitikėti savimi ir prisiimti atsakomybę.
Silva Morkevičienė,
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus pavaduotoja,
Audronė Kumpikevičienė,
metodininkė

Komentarų nėra