Sujainiai švenčia 430 metų jubiliejų

Siųsti Versija spausdinimui

Kaip greitai sukasi laiko verpetas, atnešdamas vieną šventę po kitos… Prieš šventes vis dažniau žmogus susimąsto apie laiką. Lieka mėnuo, lieka savaitė, lieka kelios dienos, belieka kelios valandos… Laikas tiksi, jį jaučiame visur ir visada. Tarsi vaikščiotų visur kartu su mumis. Tą dieną laikas sustojo akimirkai, nes mums visiems buvo šventė – tai trumpa akimirka žmogaus istorijoje, brangus laikas, kai Sujainiai šventė 430 metų jubiliejų.
Renginys prasidėjo Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje Mišiomis už Sujainių gyventojus. Aplankę artimųjų kapus sugrįžome į šventę. Sujainių 430 metų datai atminti prie Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose esančiame parke pasodinome ąžuoliuką. Ne veltui sakoma, kad ąžuolas tituluojamas medžių karaliumi. Ąžuolą pasodino Sujainių kaimo gyventojai Aldona Staponienė ir Zigmas Stonys.
Šventėje sulaukėme daug garbių svečių su puikiais palinkėjimais Sujainių gyventojams. Seimo narė Vida Ačienė, atvykusi su padėjėja Vaida Trumpiūte, sujainiškiams įteikė istorinę vėliavą – tai tikrai labai brangi dovana kiekvienam lietuviui, kiekvienai bendruomenei. Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas ir administracijos direktorius Edmundas Jonyla įteikė sujainiškiams sveikinimą dėkodami už ilgametę ir aktyvią veiklą, įgyvendintus sėkmingus projektus, skatinančius bendruomeniškumą ir svetingumą. Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė sujainiškius pasveikino gražaus jubiliejaus proga ir įteikė didelį šakotį. Kaimynai visada kaimyniški… Šventėje su puikiais sveikinimais ir linkėjimais sulaukėme Lakštučių kaimų bendruomenės narių ir pirmininkės Loretos Navickaitės-Laurinaitienės.
Pavasarį, kai gyvenimo bėgimą pristabdė karantinas, buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, per jas trys dalyviai sukūrė filmą apie Sujainius. Jį buvo galima pamatyti internetinėje erdvėje. Minėdami Sujainių 430 metų jubiliejų padėkojome ir įteikėme atminimo dovanėles daugiausia patiktukų surinkusiam Erildui Rasickui, ilgiausio filmo apie Sujainius autorei Angelei Šarkienei ir Odetai Janušauskaitei.
Sujainių istorija – tai visiems labai svarbūs įvykiai. Pranešimą skaitė Pranas Laurinavičius – daug darbo įdėjęs, kartais net susigraudinęs, žmogus skaitė visiems svarbias datas ir įvykius, pasakojo, kokie buvo Sujainiai, ko jaunoji karta net nežino ir neįsivaizduoja.
Tą dieną minėjome dar vieną istorinę datą – 2005 m. buvo pastatytas Sujainių kryžius. Minint kryžiaus pastatymo 15-metį, gėlių puokštę padėjo Sujainių kaimo gyventojas Antanas Laurinaitis.
Minint vis naujas įsimintinas datas ar įvykius susirinkusiuosius dainomis džiugino Girkalnio liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ (vad. S. ir A.Vaitiekūnai), Berteškių duetas (vad. J.Lukonaitienė) ir Sujainių mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ (vad. L.Matelienė).
Koks brangus tas mūsų kraštas, tas tyras kaimiškas oras prie tvenkinio. Atsisėdi vakare saulei leidžiantis ir prisimeni nubėgusias dienas. Atrodo, visai neseniai likimas atvedė iš Biržų krašto į Sujainius jauną žmogų, dar tik pradedantį ieškoti gyvenimo prasmės sudėtinguose labirintuose. Daug dirbta, daug pasiekta. „Tarybinis kelias“ dar tarybiniais laikais Raseinių rajone vadintas stipriausiu kolūkiu. Dėka šalia esančių puikių specialistų ir dar puikesnio tuometinio vadovo Stanislovo Balbieriaus turime nuostabų kraštą – Sujainius. Tačiau pasibaigus kolūkio laikams žmogus ir toliau padėjo prie bendruomeninio gyvenimo neskaičiuodamas brangaus laiko, stengiasi ir dirba dėl visų gerovės. Minint Sujainių 430 metų jubiliejų S.Balbieriui suteiktas Sujainių garbės nario vardas už atsidavimą ir indėlį, ilgametį darbą kuriant Sujainių kaimų bendruomenės gerovę.
Ne be reikalo sakoma, kad žmogaus prigimties esmė – dešimtys tūkstančių paprasčiausių gerų darbų, gražių poelgių, kuriais nusakoma kiekviena mūsų diena. M.A.Staponienė – ilgametė Sujainių pradinės mokyklos vedėja ir pradinių klasių mokytoja. Dar tarybiniais laikais už gerą darbą, apgynusi mokytojos metodininkės vardą ji išrinkta moterų tarybos pirmininke. Buvo labai vertinama tuometiniame Švietimo centre, net Šiaulių pedagoginio universiteto studentai mielai atlikdavo praktiką pas gerbiamą Staponienę. Moteris visada buvo ir yra aktyvi visuomenininkė ir kultūros puoselėtoja, Sujainių moterų darbščiųjų rankų būrelio narė. Janina Tautkienė – ilgametė kultūros darbuotoja, aktyvi Sujainių kaimų bendruomenės tarybos narė, subūrusi moterų darbščiųjų rankų būrelį. Būrelis su rankdarbiais 2017 m. dalyvavo „Viduklės koldūnų“ šventėje, o 2018 m. – bendruomenių rajoniniame sąskrydyje ir rajoninėje rudens šventėje. M.A.Staponienei ir J.Tautkienei Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė įteikė Lietuvos valstybės vėliavas už bendruomeninės veiklos aktyvumą, kūrybiškumo puoselėjimą ir kultūrinį indėlį.
Pramogų netrūko ir vaikučiams. Pačiuožinėję nuo batuto vaikučiai skubėjo pas Rimantę Nacienę į „Grožio oazę“.
Viskas ateina ir praeina, o tai, kas gražiausia, tegul nuguls prisiminimais apie nuostabų laiką ir pabuvimą kartu. Kaip atminimą ir prisiminimą apie įvykusią šventę „Sujainiams 430 metų“ kiekvienas dalyvis į namus parsinešė puodelį su Sujainių kaimų bendruomenės logotipu. O kad šventė įvyktų plušėjome visi. Tai dar labiau parodė, kokie esame vieningi ir darbštūs.
Nuoširdžiai ačiū šventės rėmėjams, pagalbos ranką ištiesusiems žmonėms: Valdui ir Česlovui Bartkėnams, Elytei ir Eugenijui Jasiuliams, Broniui Pranckui, Linai Kuzmarskienei, kultūrinių renginių organizatorei Viduklėje Aivai Gailienei, Paliepių seniūnijai ir seniūnei R.Spurgienei, Elytei ir Ignui Čirvinskams, Ligitai ir Dariui Mateliams, Donatui Laurinavičiui, R.Nacienei, Viduklės girininkijai ir Raimondui Juzikiui, Sujainių kaimų bendruomenės tarybai ir jų šeimos nariams, visiems padėjusiems ir prisidėjusiems prie šventės organizavimo, jos įgyvendinimo.

Rita Visockienė,
kultūrinių renginių organizatorė Sujainiuose

Komentarų nėra