Teisinė impotencija rajono savivaldybėje

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ
Liaudies patarlė sako, jog norėdamas mušti pagalį visuomet rasi. Bet Raseinių savivaldybėje, panašu per didelį norą ką nors būtinai užplumpinti, vis ne tą pagalį pačiumpama. Prieš gerą mėnesį rašėme apie brangiai mokesčių mokėtojams kainavusias rajono Socialinių paslaugų centro direktorės Violetos Augustaitienės sugrįžtuves į atimtąją kėdę. Apsidirbo rajono valdininkai iki ausų, V.Augustaitienės byla parodė visišką savivaldybės teisininkų neįgalumą, o sumokėti V.Augustaitienei teismo priteistus pinigėlius (už priverstinės pravaikštos laiką – 27713,84 Lt, už atimtas projekto vadovės pareigas – 5154 Lt, 3060 Lt advokatų atstovavimo išlaidų ir 2000 Lt neturtinės žalos) teko visiems mokesčių mokėtojams. Šiandien jau žinomas kitas Šiaulių apygardos teismo sprendimas, priteisęs iš rajono savivaldybės administracijos buvusiam Raseinių seniūnijos seniūnui Antanui Česlovui Rekščiui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 metų birželio  iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. beveik už visus metus. Taip pat teismas nusprendė priteisti A.Č.Rekščio naudai 1377,60 Lt teismo proceso išlaidų.

Ant to paties grėblio

Ir su A.Č.Rekščiu savivaldybės ponai užlipo ant to paties grėblio, kaip ir V.Augustaitienės atveju: žmogus tarsi ir prisidirbo, bet atleido jį visai už ką kitą. Kaip savo skunde Šiaulių apygardos teismui nurodė A.Č.Rekštys, jam praeitų metų sausio 24 d. paskambino V.S. ir paprašė nuvalyti kelią iki jos namų, nes tuose namuose buvo reikalinga medikų pagalba. Po to jis nuvykęs iki vandenvietės pasižiūrėti, ar nuvalytas kelias, o tuomet pamatęs, jog maždaug už 800 metrų būriuojasi žmonės. Nors tie metrai nebepriklausė jo seniūnijos teritorijai, jis vis tik susigundęs pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nieko įdomaus nevyko, bet begrįžtantį atgal jį sustabdė policija, į kurios atkištą alkotesterį seniūnas pripūtė 0,66 promiles.
Ir šioje vietoje, rodos, turėjo būti finalas: A.Č.Rekštys pakliuvo išgėręs už tarnybinio automobilio vairo ir būtent už tai galėjo (turėjo) būti atleistas, tuo labiau, jog jis savo girtumo nė neginčijo ir blaivininko niekada nevaidino. Tačiau savivaldybės administracija, atleisdama A.Č.Rekštį, taip „išraitė“ atleidimo priežastis, jog girtumo nebeliko nė kvapo. Atleisdama A.Č.Rekštį, savivaldybės administracija vadovavosi vienintelio Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6d. 4 p. – piktnaudžiavimas tarnyba bei viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo pažeidimas. Girdi, A.Č.Rekštys, negavęs savivaldybės administracijos direktoriaus leidimo, tarnybiniu automobiliu išvažiavo už seniūnijos ribų 800 metrų (pridėjus kelią atgalios, susidarė 1600 metrų). Beje, seniūnas net ir poilsio, švenčių dienomis ar po darbo valandų turėjo teisę naudotis tarnybiniu automobiliu atskirai neatsiklausdamas administracijos direktoriaus, bet tai daryti jis galėjotik savos seniūnijos teritorijoje. Tuo tarpu A.Č. Rekštys į svetimas valdas įlindo 800 m. Dar linksmiau nuteikia savivaldybės administracijos paskaičiuota A.Č.Rekščio padaryta materialinė žala – 3,75 Lt. Pats A.Č.Rekštys suskaičiavo, jog ir čia savivaldybės prašauta
pro šalį – jo išvyka į svetimos seniūnijos teritoriją padarė tik… 0,28 Lt žalą. O tai, sutiks ir tie, kurie apie teisę ničnieko neišmano, šiurkščiu pažeidimu centai nė nekvepia. Beje, net A.Č. Rekščio nusižengimui tirti sudaryta komisija savo išvadoje patvirtino, jog A.Č. Rekštys, organizuodamas kelio nuvalymo darbus, net ir poilsio dienomis turėjo teisę naudotis tarnybiniu automobiliu, bet po to turėjęs vykti namo, o ne į priešingą pusę. Bet galop ir pati komisija susipainiojo, mat visą tą dieną seniūno nuvažiuotą kelią ji įvardijo kaip kelionę asmeniniais tikslais (už tai ir suskaičiavo 3,37 Lt padarytos žalos, o ne 0,28 Lt). Nebėra kur grįžti  Rajono administracija iškart pasirūpino, kad A.Č. Rekščiui nebebūtų kur besugrįžti (ko gero, tikėtasi, jog teismas gali jį sugrąžinti) – birželio 21 d. gimė administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pareigybių panaikinimo ir naujų įsteigimo Raseinių seniūnijoje.“ Šiuo
įsakymu Raseinių seniūnijos seniūno pareigybei buvo nustatyti papildomi specialieji reikalavimai: „turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro
kvalifikacinį laipsnį) bei turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą“. Taip iš buvusio B lygio buvo padarytas A lygis, iš 9-tos kategorijos – 10-ta ir A.Č.Rekščiui toks barjeras tapo nebeįveikiamas, nes jis aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo neturi. Ir pasakytum „nieks kits čia nekalts“, jei A.Č.Rekštys būtų likęs vienintelis B lygio seniūnas rajone. Deja, B lygio yra ir Ariogalos kaimiškosios, ir Kalnujų, ir Pagojukų, ir Paliepių seniūnai. Bet įsakymas buvo parašytas vieninteliam A.Č.Rekščiui. Teismas vertinti, kokios
kategorijos administracijos direktoriui reikia seniūno, nė nesiėmė – tai ne jų objektas.

Iki tol buvo geras

A.Č. Rekštys teismui teigė negalįs sutikti ir su administracijos išreikšta nuostata, jog jis netinkamai vykdė savo tarnybines pareigas. A.Č.Rekštys seniūnu dirba nuo 1997 metų gegužės 23 d ir, kaip pati savivaldybės administracija nurodo Raseinių rajono apylinkės teismui, jo „tarnybinė veikla buvo vertinama gerai ir labai gerai, jis apdovanotas penkiais Raseinių rajono mero padėkos raštais, nė karto nebuvo baustas jokia tarnybine nuobauda.“ Per savo darbo laikotarpį A.Č.Rekštys yra gavęs 9 padėkos ir garbės raštus, ne kartą
laikraščiuose rašyta apie jo atsakingą ir stropią veiklą. Bet štai praeitą žiemą ėmė jis ir visiškai „sugedo“. Nedovanotina, jog jis įkliuvo girtas už vairo? Bet čia ir esmė, jog jį atleido ne už tai. Už paslydimą ant kamščio A.Č.Rekštys buvo nubaustas administracine tvarka, jam buvo skirta nuobauda, kuri šiuo metu jau yra pasibaigusi, teismo sprendimu ji buvo sutrumpinta, A.Č.Rekštys vėl turi vairuotojo pažymėjimą. Be to, ar neatrodo keista, jog A.Č.Rekštys buvo atleistas tik po pusmečio: įkliuvo sausyje, o iš darbo atleido birželyje? Kas per nusižengimas ir kas per teisininkai, jei šitiek laiko vargo, bet vis tiek pridarė „kliurkų“?

Sprendimą apskundė

Ne mažiau įdomūs dalykai rajono savivaldybės administracijoje dėjosi ir po teismo sprendimo. Čia minimas teismo sprendimas buvo priimtas kovo 28 d. Balandžio 6 d.rajono savivaldybės tinklalapyje pasirodė įsakymas išmokėti teismo sprendimu A.Č. Rekščiui priteistus pinigus. Šį įsakymą pasirašė administracijai vadovavusi Rasa Šebelskienė: „Skiriu iš rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų išmokėti Antanui Česlovui Rekščiui iš viso 32505,38 litų, iš kurių 31127,78 litai yra vidutinis darbo užmokestis, paskaičiuotas už priverstinės pravaikštos laiką, ir 1377,60 litai patirtų teismo proceso išlaidų. Nurodau rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui pervesti rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui 42148,77 litus padidinant rajono savivaldybės administracijai 2011 metams patvirtintus biudžeto asignavimus iš viso 42,1 tūkst. litų. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę sau.“
Tačiau pinigai A.Č.Rekščiui išmokėti nebuvo, o paskutiniąją dieną, kuomet dar buvo galima Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tai ir buvo padaryta. Tai buvo padaryta R.Šebelskienės parašu paskutinėmis jos darbo savivaldybėje valandomis. Įdomu, ar ne: pati pasirašė įsakymą išmokėti priteistus pinigus, o paskui pati apskundė teismui. Balandžio 12 d. prie administracijos direktoriaus vairo stojo Dainius Baltrušaitis. R.Šebelskienė paklausta, kaip tai
atsitiko, kad ji pati su savimi nesu-sitarė, atsakė, jog jokio įsakymo apie pinigų skyrimą nebuvo pasirašiusi ir nieko apie jį nėra girdėjusi: „Kaip galima išmokėti pinigus,jei sprendimas skundžiamas?“- stebėjosi. Netgi priminus, jog jos įsa-kymas yra savivaldybės tinklalapyje, ji ir toliau gynėsi nieko apie tai nežinanti: „Jūs esate tikrai dezinformuota.“ Dievaži, ši moteriškė toli eis su tokiomis būdo savybėmis…  Tuo tarpu „Alio, Raseiniai“ turi informacijos, jog šįkart skundą teismui rašė net nebe savivaldybės juristai. Bet ir šito R.Šebelskienė nežinojo, t.y. sakėsi nežinanti.Pats A.Č.Rekštys šiuo klausimu nieko nekomentuoja. Sako, kol vyksta teismai, tyla yra geriausia byla. Tuo labiau, jog nieko ir komentuoti negalįs, nes nėra gavęs skundo kopijos.

5 Komentarai

 1. Rasa

  2011 - 05 -05 19:48

  Vežkit Šebelskienę pas daktarą kuo skubiau, matot, kad susirgo, nieko neprisimena. Taip gali pamiršti kaip iš vienos partijos į kitą šokinėjo. Meras šitaip gyrė per TV šitą moteriškę, taip gyrė.
  Tyčiojasi iš mūsų rinkėjų valdžia, o mes leidžiame tyčiotis, nes jei neleisime, įsižeis……

 2. G. Jovaiša

  2011 - 05 -08 13:29

  Kas rašo tokius komentarus apie Šebelskienę pačiam patarčiau pas gydytoją kreiptis, gal pavydas žiauriai kankina, kad ji sulaukia tiek pagyrų, na suprantu mes lietuviai. Gaila, kad asmeniškai jos nepažįstu, tačiau kiek teko girdėti tai labai šiltas, malonus, draugiškas žmogus. Be to išsilavinusi, kompetetinga, apsiskaičiusi moteriškė. Turbūt kiekviena partija ją priimtų, tokie žmonės nesimėto. Ir be to nei pirmas ji nei paskutinis žmogus perėjęs į kitą partiją, o ką daryti jei lakui bėgant pradeda išsiskirti nuomonės su partijos, kurioje esi vadais. Užuot veidmainiavus, šimtą kart geriau keisti partiją, kaip beje padarė ir taip jau čia užjaučiamas Rekštys.

 3. Jovaišai

  2011 - 05 -08 20:20

  Dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo priimto sprendimo vykdymo (5.3)A1-302 2011-04-06

 4. G. Jovaiša

  2011 - 05 -08 21:46

  Gal šitai poniai teko girdėti Šebelskienės irkorespondentės pokalbį, kad drįsta tokias išvadas daryti, ar remiatės korespondentės literatūrinėmis interpretacijomis ?
  O visi seniūnai į trasą, pirmyn. Prasidėjo sezonas, su tarnybiniais automobiliais ir išgėrę. O jeigu pakliūsit tai maža kiek reikalų galite seniūnijoje turėti.O jei dar rajono politikai už nugaros atstovauja tai viskas tik į gerą. Gero lėbavimo mielieji !

 5. Jovaišai

  2011 - 05 -09 09:13

  Tai gal man remtis pono nuogirdomis ?Citata “Gaila, kad asmeniškai jos nepažįstu, tačiau kiek teko girdėti tai labai šiltas, malonus, draugiškas žmogus” – citatos pabaiga.
  Aš remiuosi savivaldybės svetainėje paskelbtais dokumentais. Kuris politikas yra šios moteriškės užnugaris pagal Jus? O aš galvojau, kad savivaldybėje viskas skaidru, nėra jokių politikų už nugarų, Alio, Raseiniai rašantys daugiau išmano, tik ar privalu remtis jų nuogirdomis?