Tradicinė vasaros palydėtuvių šventė Butkiškėje

Siųsti Versija spausdinimui

,,Kaip nuo seno yra sakoma, kad gandrai išskrenda per šventą Baltramiejų, rugpjūčio 24 d., taip ir mūsų bendruomenė tradiciškai jau 17 kartą susirenka į šventę išlydėti vasaros“, – kalbėjo šventės vedėja Vilma. Šventę atidarė Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis. Ji vyko įgyvendinant projektą pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ pateiktą paraišką ,,Tradicinė vasaros palydėtuvių šventė Butkiškėje“ Nr. RASE-LEADER-6B-V-2-5-2018, pagal kurią bendruomenei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos palapinių, stalų, suolų, įgarsinimo su atlikėju bei renginio dalyvių maitinimo paslaugai skyrė 1 995 eurus. Dar 105 eurais projektą kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė.
Nors į šventę susirinko per 200 žmonių, visiems buvo ką veikti. Nuo pat ryto stadione vyko krepšinio varžybos, o jų nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir medaliais. Verslininkų ir amatininkų palapinėje buvo galima įsigyti įvairių rankdarbių. Gretimai įsikūrė projekto „Prisijungusi Lietuva“ palapinė. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Užėję į šią palapinę sužinojome daug naudingos informacijos, ją suteikė „Prisijungusi Lietuva“ koordinatoriai, ir laimėjome prizų. Policijos palapinėje buvo galima išmėginti antrankius, palaikyti pistoletą, pabuvoti naujausiame policijos automobilyje. Čia daug kalbėjome apie eismo saugumą, buvo dalijamos saugaus eismo priemonės.  Veikė ir jaunimo kontaktų mugė. Linutė Reifonienė piešė su mažaisiais plakatus, dėjo delnų antspaudus, leido muilo burbulus ir šiaip linksmai žaidė.
Už reikšmingus nuopelnus Butkiškės kraštui ir jo žmonėms septintą kartą suteikiamas Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardas. Šiais metais už nuostabiai sukurtus eilėraščius, už Butkiškės kaimo vardo garsinimą, didelę paramą kaimo žmonėms ir bendruomenei Butkiškės kaimo bendruomenės nariai 2019 m. vasario 2 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 1 Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardą suteikė Irenai Jokubauskienei. Jai buvo įteiktas pažymėjimas ir ženklelis. Garbės pilietė iš visos širdies jausmingai eilėmis padėkojo mylimiems butkiškiečiams.
Už gražius eilėraščius, melodijas, keliones su mūsų ansambliu garsinant kaimo vardą ,,Kaimo šviesuolio“ nominacija skirta Antanui Kišonui. Nominacija „Metų rėmėjas“ už nuolatinį rūpinimąsi mūsų bendruomene skirta Kazimierui Klimui.
Mūsų kaimo bendruomenė turi gražią tradiciją savo narius pasveikinti jubiliejinių gimtadienių proga. Bendruomenės pirmininkas pasveikino jubiliatus – Ritą Butkuvienę ir Ramūną Noreiką. Kasmet bendruomenėje ir seniūnijoje rengiamos gražiausiai tvarkomų sodybų, daugiabučių namų teritorijų apžiūros. Į tvarkomų sodybų grožį sudedama ne tik daug fantazijos, širdies, bet ir rankų darbo. Bendruomenės pirmininkas L.Bielskis apdovanojo šių metų gražiausios sodybos šeimininkę Genę Aldoną Kavaliauskienę ir labiausiai pasikeitusių sodybų savininkus, kurie pakeitė sodybas neatpažįstamai, – Sigitą ir Gintą Vandžius, Editą ir Alvydą Skridlas.
Sveikinome į pirmą klasę žengsiančius pirmokėlius Lukreciją Juodytę ir Orintą Jakštą, brandos atestatus šiais metais gavusius jaunuolius Kasparą Radvilavičių, Igną Radvilavičių, Mantą Čaplinską. Geradariai gandrai apsilankė šiais metais dviejų bendruomenės narių šeimose: taip į šį pasaulį atkeliavo Jonas ir Gustas, sveikinome jų tėvelius Gretą ir Vaidą bei Martą ir Luką. Buvo įteiktos padėkos visiems, kas prisidėjo prie bendruomenės veiklos plėtojimo, kaimo gražinimo: Rimai Budžienei – už nuoširdžią gėlynų priežiūrą, Evaldui Matulevičiui, Albinui Gudžiui, Romui Šalvaičiui – už sutvarkytą krepšinio lentą bendruomenės paplūdimyje, Dainiui Noreikai, Jolantai Butkuvienei, Elvinai Butkutei, Arūnui Balčiui, Birutei Bielskienei, Danguolei Noreikienei, Vilmai Augustinavičienei, Sigitui Jakštui, Inai ir Vygintui Pakarkliams, Gintarei ir Kazimierui Klimams, Zitai ir Mečiui Pakarkliams, Vaivai ir Aurimui Svirneliams – už dalyvavimą aplinkos tvarkymo ir malkų ruošimo talkose.
Kasdieninis bendruomenės gyvenimas ir nė viena šventė neįvyksta be kieno nors pastangų, darbo kūrybiškumo ir, žinoma, materialinės paramos. Dėkojame šventės rėmėjams: NMA prie Žemės ūkio ministerijos, Raseinių rajono savivaldybei, Ariogalos seniūnijai, Irenai ir Stasiui Jokubauskams, Ramunei ir Stasiui Pakarkliams, Birutei ir L.Bielskiams, Galinai ir Ramūnui Atkočiūnams, Daivai ir Virginijui Bielskiams, Inai ir Albinui Norkevičiams, visiems Butkiškės kaimo medžiotojams ir grupės vadovui Egidijui Jakštui ir, žinoma, Butkiškės kaimo bendruomenei.
Gražių sveikinimo žodžių ir linkėjimų mums siuntė šventėje dalyvavę svečiai: Seimo narė Vida Ačienė ir jos padėjėja Janina Jasiulienė, Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus padėjėjai Skaidrutė Žuvelaitienė ir Algimantas Mielinis, rajono Savivaldybės meras Andrius Bautronis, rajono Tarybos narė, Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkė Diana Kaupaitienė, rajono Tarybos narys, LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas Matas Skamarakas, Ariogalos seniūnijos seniūnė Ligita Žebelienė ir pavaduotojas Kazimieras Klimas, Šiaulių apskr. VPK Raseinių r. PK VS vyriausiasis tyrėjas Darius Jonaitis, poetai Juozas Mickevičius, Antanas Kišonas, Zenė Sadauskaitė, Zita Gaižauskaitė, Milašaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Romanas Daujotas, bendruomenės „Gynėvė“ pirmininkė Laima Berštautienė, Gėluvos kaimo bendruomenės atstovė Zita Vazgienė, Ariogalos bendruomenės atstovė Janina Vaivadienė, Kilupių kaimo seniūnaitis Aurimas Gelžinis ir kt.
„Vasara, palauk… Širdies duris atvėręs, aš noriu padėkoti, vasara, už maištą mano viduje, už tai, kad vainike savam nešei man saulę, lietų ir gėles. Nešei lėtumą ir tingumą sraigės ir žalio žiogo sonetus, nešei kvapnumą žemuogių, javo geltonumą ir rasą dovanojai deimantinę. Nešei ir dovanojai jūros ilgesį, saulėlydžio žaras ir dūmo kvapą tėviškėj, kūrenant laužą…  Aš noriu padėkoti už paukščius, kurie rikiuosis į beribį taką ir skris, pamodami ir tau, ir man.  Aš noriu padėkoti, vasara, nes išeini tik tam, kad lauktume, ilgėtumės kitos, širdies duris atvėrę“, – kalbėjo šventės vedėjas Nedas.
Šventėje koncertavo Butkiškės saviveiklininkai, vadovaujami A.Bautronio. Nuostabiai gražų koncertą dovanojo ,,Patruliai“, o šventės pabaigoje gražiomis dainomis linksmino Antanas ir Giedrius.
Iš visos širdies dėkoju šventės vedėjams, rėmėjams, saviveiklininkams, Linai Šalvaitienei, Albinai Pranckevičienei, Sajai Norkuvienei, Vilmai Vitkuvienei, L.Reifonienei, Gintarei Klimienei, Anai Nitssai, Z. ir M.Pakarkliams, D.Noreikienei, B.Bielskienei, Erikai Simanavičienei, Vaivai Svirnelienei, D.Noreikai, A.Gudžiui, R.Noreikai, Edgarui Pranckevičiui, Albinui Butkui, Arvydui Žukauskui ir visiems savo darbu prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo ir vedimo.
Linas Bielskis,
bendruomenės pirmininkas

Komentarų nėra