Viduklės parapijai – 10 balų

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Raseinių dekanato bažnyčios priklauso Kauno arkivyskupijai, kuriai jau daug metų vadovauja Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Kovo 23 dieną Jo Ekscelencija drauge su Raseinių dekanato dekanu Juozu Kaknevičiumi lankėsi Viduklės parapijoje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje svečius pasitiko Viduklės parapijos klebonas Albertas Staniulis, zakristijonas Petras Kačiušis. Arkivyskupą sudomino nuotraukomis iliustruotas bažnyčios metraštis, kuriame – visas parapijos gyvenimas, svarbūs bendruomenės įvykiai, čia dirbusių kunigų nuotraukos. Visi apžiūrėjo senąją kleboniją, kartu pasvarstė, kaip ateityje būtų galima pagražinti parką prieš bažnyčią. Aukšto dvasininko vizitas tęsėsi Viduklės seniūnijos
patalpose. Čia jį šiltai sutiko Raseinių r. savivaldybės tarybos narys Algimantas Mielinis, Viduklės seniūnijos seniūnas Gytis Šulinskas, Paliepių seniūnijos seniūnė Jūratė Garliauskienė ir kiti seniūnijų darbuotojai. Pokalbio metu paliestos visos gyvenimiškos temos, pasidžiaugta, kad miestelis gražėja, plečiasi komunikacijos, nenutylėta ir apie skaudulius: kartais jauni žmonės palūžta ir pasitraukia iš gyvenimo. Garbingą svečią domino bedarbystė, emigracija, pagalba vargstantiems, socialines pašalpas gaunančių asmenų įdarbinimas. Arkivyskupo nuomone, atidirbti už pašalpą
- teisinga, nes per daug žmonės įprato imti nieko neduodami. Seniūnas G. Šulinskas įteikė Jo Ekscelencijai pavasarinės beržų sulos ąsotį, simbolizuojantį gamtos atbudimą, žemės ir medžio ryšį su žmogumi. Nežinia, kiek dar būtų užsitęsęs bendravimas, jei nebūtų laukę kiti susitikimai.

Blinstrubiškių senelių globos namuose Arkivyskupą S. Tamkevičių ir jį lydinčius asmenis pasitiko globos namų direktorius Algirdas Rimydis. Jis papasakojo apie veiklą, darbuotojus, globos namų gyventojus ir pakvietė juos aplankyti. Maldos kambaryje gyventojai svečius pasitiko giedodami giesmes. Dvasiškis visus pakalbino, paguodė, palinkėjo gražių šv. Velykų ir palaimino.
Vėliau dalykiškas, tačiau dvasingas susitikimas su Viduklės Šv. Kryžiaus pastoracinės tarybos nariais, tikinčio jaunimo, „Carito“ atstovais, tikybos mokytojomis vyko parapijos klebonijoje. Arkivyskupas pajuokavo, kad susirinkusieji negirtų klebono: „Jei labai girsite, kelsiu į kitą parapiją taisyti reikalų. Geriau jau papeikite, tai tokį gal ir paliksiu.“ Iš tikrųjų apie Viduklės parapiją ir jos kleboną A. Staniulį Arkivyskupas pasakė daug šiltų ir prasmingų žodžių, pagyrė gilias tikėjimo tradicijas, linkėjo parapijai vienybės, palaimos ir džiaugsmo pasitinkant šv. Velykas. Parapijiečiai Arkivyskupui papasakojo apie jaunimo chorelį „Angeliukai“ ir bažnytinį chorą, gegužines pamaldas, kurios jau daug metų vyksta S. Stanevičiaus sodybos seklyčioje, jaunimo bažnytinę veiklą, tikybos mokytojos pasidžiaugė, kad dauguma mokinių renkasi tikybos pamokas.
Arkivyskupas dar aplankė Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Pilnoje pramogų salėje jį sutiko gimnazijos direktorė Janina Jasiulienė. Jaunimas svečią pasveikino sakraline daina. Kalbėdamas su gimnazistais, S. Tamkevičius prisiminė savo jaunystę: pasirinkti dvasininko kelią jį pastūmėjo vaikystėje patarnavimas Mišioms, geros knygos. „Nors dabar technologijų amžius, venkite visiškos priklausomybės nuo kompiuterio, palikite savo darbotvarkėje vietos ir gerai knygai, – pamokomai iškėlęs pirštą jaunimui aiškino Jo Ekscelencija. – Dievas kiekvieną žmogų pašaukia
būti asmeniu. Dieviškuoju pašaukimu gauname savojo asmens pradžią. Įsiklausykime kiekvienas į savo širdies pašaukimą, pasirinkime tokį tikslą, kuriam galėtume pašvęsti visą savo gyvenimą.“
Baigiantis vizitui Viduklės parapijoje, Jo Ekscelencijos S. Tamkevičiaus paprašiau apibendrinimo. Jo atsakymas buvo gana trumpas: „Man ši diena suteikė palaimą. Visą parapijos veiklą vertinu 10 balų. Linkiu visiems Dievo palaimos, gražių šv. Velykų. Darykime gerus darbus!“
Mane, šių eilučių autorių, po tokių Jo Ekscelencijos žodžių lyg banga užliejo romantiška palaima ir aš supratau, kad esu pašauktas daryti gerus ir prasmingus darbus savo parapijoje ir už jos ribų.

3 Komentarai

 1. Aklas

  2012 - 04 -05 16:31

  O kur mūsų pupuliukas?

 2. Stanislava

  2012 - 04 -12 14:20

  Labai dziugu , skaityti tokius straipsnius ypac kaip raso Pranas Laurinavicius , detalus konkretus , silti pilni ramybes ir minciu ivairoves . tad linkiu kad daugiau pasekeju rasytu tokius straipsnius

 3. Stanislava

  2012 - 04 -12 14:21

  Lankausi Raseiniuose , ir niekad negryztu i Kauna be Alio Raseiniu