2018 gegužės
20
Sekmadienis

Paieška

  • Sorry, there are no polls available at the moment.
 • Vieningumas – pats geriausias pavyzdys

  Siųsti Versija spausdinimui

  Visus Lietuvos tremtinius, politinius kalinius, jų šeimas ir artimuosius vienija bendra organizacija – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), jungianti 53 filialus ir suburianti draugėn daugiau nei 30 000 vieno likimo žmonių. Gegužės 4 dieną Ariogaloje rinkosi entuziastingai nusiteikę tremtiniai – ariogališkiai, raseiniškiai ir vidukliškiai. Atvykęs LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas papasakojo apie sąjungos veiklą, struktūrą, tikslus ir apgailestavo, kad Raseinių rajone nėra LPKTS filialo, nors kasmet rugpjūtį Ariogaloje renkasi tremtiniai iš visos Lietuvos. Iš tremtinių šeimų kilęs jaunimas rankų nenuleido – Andrius Bautronis pasiūlė įkurti filialą ir šiai minčiai buvo vienbalsiai pritarta. Aktyviose diskusijose išrinkta valdyba, jos nariais tapo A.Bautronis, Dovilė Lukminaitė ir Petras Karpas. Likę valdybos nariai bus išrinkti, kai prisijungs nedalyvavusių seniūnijų tremtiniai.
  Naujai įkurto LPKTS Raseinių rajono filialo nariai apsilankys kiekvienoje seniūnijoje, kad sukviestų į bendrą būrį visus rajono tremtinius, politinius kalinius, jų vaikus ir anūkus. Tik būdami lyg viena šeima galime perduoti savo jauniausiems nariams, kaip išlikti stipriems, nepalūžti ir būti tikrais lietuviais.
  Andrius Bautronis

  Komentarų nėra