ŽVILGSNIS NUO BETYGALOS PILIAKALNIO

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

   Kiekvienais metais, esant palankiam orui, Betygalos apylinkės traukia įvairaus amžiaus turistus. Jie žvalgosi ne tik po jaukų miestelį, bet noriai lanko ir archeologijos paminklus. Bene aktyviausiai čia reiškiasi moksleiviai. Visai neseniai teko matyti Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojos Linos Kantautienės ir dar dviejų mokytojų lydima mokinių būrį. Tai buvo ne vien vadovės pasakojimas apie vietovę, bet ir prasminga išvyka (moksleiviai rankose turėjo maišelius šiukšlėms rinkti, vyravo žingeidi atmosfera).  

  Jeigu maišeliai būtų padėti šalia kapinių esančioje, pavėsinėje, gal ir suaugusieji žinotų, ką su jais veikti.  Prie Betygalos (Pilkalnio) kapinių, pietvakarinėje pusėje yra piliakalnis. Vietos gyventojai jį vadino “Šventyklos kalnu“, „Žinvyčviete“. Tai aukštumos kampas iš PR,P,V ir ŠV apjuostas daubomis, ŠR atskirtas puslankio formos 90 m. ilgio, 16 m pločio ir 2 m gylio grioviu. Šlaitai į daubą apie 18m aukščio. Beveik trikampė aikštelė 70 m ilgio R-V kryptimi ir 65 m pločio. Jos PV kraštas beveik 7m aukštesnis už likusią dalį. ŠR pakraštyje, prie griovio tik 0,5m aukščio pylimas. Maždaug centre yra 1862 m. (fundavimo žymėjimas priekinio fasado cokolyje) išmūryta penkiakampė koplyčia.  Į PR, nuo nedidelės apžvalgos aikštelės , už 300 m yra 5 nudžiuvę medžiai, kurie užstoja panoramos apžvalgą, gadina estetinį vaizdą. Galbūt, esant techninėm galimybėms ir suderinus su reikiamomis institucijomis, juos būtų galima pašalinti. Reikėtų svarstyti galimybę genėjant medžius bei iškertant menkaverčius krūmus, platinti apžvalgos spektrą. Būtina paminėti, kad Betygalos bendruomenė nuveikė didelį darbą tvarkant piliakalnio teritoriją. Sumaniai, nepa-
žeidžiant kultūrinio sluoksnio, įrengtos nepretenzingos poilsio vietos. Gal reikėtų pamąstyti apie patogesnius įrenginius, atsižvelgiant į tuos pačius reikalavimus.
   Skelbtina istorinė informacija apie piliakalnį ir jų tyrinėtojus. Tai, žinoma, reikalingas dalykas, tačiau kabinti ją ant koplyčios durų- nedera. Dabar ten jaučiamasi lyg po rinkimų prie nereikalingo agitacinio stendo. Piliakalnio prieigose, šalia kapinių tvoros, galima rasti vietą tinkamam estetiškam stendui įrengti, juolab, kad kultūrinis sluoksnis seniai čia sunaikintas. Gal atsiras lėšų ir apgailėtinos tvoros remontui. Pati informacija taip pat truri būti konkretesnė ne tik apie piliakalnį, bet ir apie pačią koplyčią. Šio penkiakampio stati-
nio sienų ilgiai – 8.80 x 5,67 x 6,73 x 687 x 6, 74m. Jo aukštis – 5,10m., stogo plotis – 68 kv.m. Koplyčia nėra simetriška. Statybai buvo naudotas lauko riedulys, raudonos plytos (manoma gamintos Betygalos apylinkėse ), tašytas akmuo. 1995m. Tauragės teritorinis valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras  nustatė pastatui 15 nuošimčių susidėvėjimą. Lietuvos architektūros istorijoje šiam, tarp eklektikos ir
liaudiško stiliaus esančiam pastatatui, nėra skirta vietos. Kaip caro rėžimas sukilimo išvakarėse leido Betygalos krašte statyti tokią koplyčią? Žinoma, kad betygališkiai buvo aktyvūs 1863 metų sukilimo dalyviai. 
  Manau, būtų įdomu sužinoti neskelbtus faktus apie vėlesnį 1993m. remontą, kurį vykdė AB „Raseinių statyba“ ( autorinė priežiūra – Kauno paminklų restauravimo projektavimo architektė J.Zaleckienė, techninė priežiūra – Raseinių rajono valdybos statybos ir
komunalinio ūkio skyriaus inžinierius R.Evseičikas). Prieš remontą koplyčia buvo nenaudojama, drėko vidiniai sienų fragmentai. Dabar ji taip pat nenaudojama
(apie tai nėra jokios informacijos ). Aukštesnis turistas pro langą gali pamatyti nebaigtą tvarkyti interjerą ir vieną klausyklą. Iki 1993 metų remonto neteko matyti virš kraigo esančio lietinio neogotikinio kryžiaus su Nukryžiuotoju. Visos Lietuvos bažnyčios ir koplyčios puošiamos kalvio darbo ažūriniais kryželiais, tradiciniais mūsų kraštui.         .
 Kruopštumas, nuoseklumas ir preciziškumas suteikia mūsų paveldui solidumo.          

 

Komentarų nėra