„10 metų kartu“ – tradicinis Butkiškės krašto poetų susitikimas

Siųsti Versija spausdinimui

Dėl šio susitikimo kilo daug svarstymų ir dvejonių. Jis buvo suplanuotas birželio 10 dieną, bet dėl šalyje paskelbto karantino renginį teko nukelti į vasaros pabaigą.
Į šventę buvo numatyta kviesti visus per 10 metų poetų susitikimuose dalyvavusius poetus iš visos Lietuvos (būtų susidarę netoli penkiasdešimties). Išliekant daug apribojimų dėl plintančio viruso, susiaurinome svečių sąrašą. Iš kviestų penkiolikos poetų atvyko tik septyni.
Išvakarėse prasidėjo paruošiamieji darbai: nupjovėme, paruošėme pievelę, papuošėme aplinką. Atėjus renginio dienai – rugpjūčio 12-ajai – pasistatėme didžiulę palapinę, pasistengėme, kad būtų saugu ir renginys vyktų lauke, nereikėtų svečiams būti su apsauginėmis veido kaukėmis.
Tradiciją rengti Butkiškės krašto poetų susitikimus 2011 m. pradėjo buvusi Butkiškės bibliotekininkė Virginija Pakarklienė. Apgailestaujame, kad Virginija nedalyvavo 10-metyje. Nuo
2012 m. organizuoti šiuos renginius ėmėmės mes.
Renginio pradžioje apžvelgėme visų metų susitikimus: kur jie vyko, kas dalyvavo, kokie meno kolektyvai atliko muzikinius kūrinius. Paminėjome, kiek šventėme kraštiečių jubiliejų, kiek pristatyta naujai išleistų knygelių. Stengėmės kasmet keisti renginio vietą, vienais metais poetų kviesdavome daugiau, kitais metais – tik Butkiškės krašto poetus. Renginio metu buvome paruošę parodą iš visų vykusių poetų renginių rašytų straipsnių, fotografijų.
Prisiminėme aktyvų, dažną mūsų renginių svečią a. a. poetą Vladą Buragą, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininką, mėnlaikraščio „Gintaro gimtinė“ vyriausiąjį redaktorių. Jo atminimą pagerbėme tylos minute. Ne vienas straipsnis apie mūsų renginius buvo išspausdintas šiame mėnlaikraštyje.
Džiugu, kad susirinko pulkelis dalyvių, klausytojų. Muzikinius intarpus dovanojo Ariogalos mišrus vokalinis ansamblis „Radasta“. Ansamblio vadovė Renata Aleksiejienė kuria eiles, jos poezijos yra išspausdinta jau šešiuose almanachuose. Šiais metais Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos „Menų sodas“ Šilaičiuose vykusiame konkurse Renatos eilėraštis tapo laureatu.
Kraštietė Zenė Sadauskaitė skaitė naujai sukurtus eilėraščius, pasidžiaugė, kad su gyvenimo draugu kompozitoriumi Juliu Siurbiu kartu kuria: ji eiles, jis – muziką. Bendrus kūrinius įrašė į kompaktinį diską ir dovanojo bibliotekai, svečiams.
O kaip be Zitos Gaižauskaitės ir jos nuostabių aktorinių sugebėjimų skaityti savo eiles! Poetė ypač laukiama mažųjų klausytojų, vaikams ji skiria eiles ir dovanoja savo kūrybos knygeles.
Labai laukiama, mylima dainuojamosios poezijos atstovė Elvyra Vaštakienė, pati kurianti dainoms žodžius. Ji visada atvyksta su dovanomis. Elvyra – tautodailininkė, esame gavę keletą jos tapytų paveikslų. Kaskart prašome jos kartu su visais atlikti dainą „Šiąnakt mus paliks gandrai“.
Keleri metai iš eilės mūsų kraštiečių renginyje dalyvauja viešnia iš Ariogalos Teresė Plisienė. Prieš porą metų Teresė Butkiškės bibliotekos organizuotame renginyje pristatė savo naująją knygelę „Neužmirštuolės“. Pagal jos sukurtus tekstus Butkiškės kapelos kompozitorius Č.Radvilavičius yra sukūręs dainų.
Į mūsų renginį įsiliejo ir asociacijos „Ariogalos bendruomenė“ pirmininkės Petrutės Stankienės eilės. Petrutė pasidžiaugė, kad Renatos vadovaujamas ansamblis „Radasta“ atlieka dainas pagal T.Plisienės kurtus tekstus. Renata vadovauja dar vienam Ariogalos ansambliui – „Versmė“, jis atlieka ir pagal Petrutės tekstą kurtą dainą. O šiame renginyje įvyko ir debiutas – jos abi padainavo dainą, kuriai muziką sukūrė ansamblio vadovė.
Smagu, kad sulaukėme netikėto svečio iš Vilniaus – poeto Tomo Varno. Jis paskaitė savo kūrybos eilių, išspausdintų almanachuose. Vėliau Tomas sėkmingai prisijungė prie ansamblio „Radasta“, jie dar ilgai tęsė renginį savo skambiomis dainomis.
Perdavėme nuoširdžius linkėjimus nuo kraštiečio, Butkiškės garbės piliečio, poeto J.Mickevičiaus, kuris dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti. Taip pat šiltus linkėjimus siuntė Butkiškės garbės pilietė, poetė, pagrindinė renginių rėmėja I.Jokubauskienė, kuri ūkininkauja ir ne visuomet gali ištrūkti dėl darbų gausos. Jos dėka tą dieną vaišinomės cepelinais. Linkėjimai skriejo nuo poetų J.Augustauskienės-Rudenės, V.Paulauskienės, D.Šukauskienės, A.Vaičiulio, P.Laurinavičiaus.
Mūsų organizuojamu renginiu pasidžiaugė, sveikinimus ir linkėjimus perdavė Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas L.Bielskis.
Nuoširdžiai dėkojome visų šių renginių pagalbininkėms, be kurių pagalbos neapseitume.
Nuoširdžiai ačiū už šiltą ir nuoširdų bendravimą, skaitytas eiles, bendrystę, skirtą laiką.
Baigiantis renginiui išsakiau idėją keisti renginio formą, pritraukti jaunų kūrėjų. Stengiausi ir stengsiuosi, kad tokie renginiai nebūtų nuobodūs ir atgaivintų sielą.
Vilma Augustinavičienė,
Butkiškės bibliotekos bibliotekininkė

Komentarų nėra