Atverk duris vasarai Nemak?i? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Nemak?i? biblioteka prisijung? prie iniciatyvos ,,Atverk duris vasarai. ios iniciatyvos tikslas suteikti vaikams galimyb? prasmingai leisti vasaros atostogas. Usi?mimo dalyviai aid? ?vairius lauko aidimus, pie? ant imaniosios lentos, konstravo ir prasmingai leido laik?. Su skaitytojais vykome ? alpi? kratotyros muziej?. Jame supaindinta su ekspozicijomis, skirtomis ymiems kratie?iams: pirmajam Homero ep? Iliados ir Odis?jos vert?jui Jeronimui Raliui, vargon? meistrui, lietuviko sklandytuvo k?r?jui Jonui Garalevi?iui ir Steigiamojo Seimo nariui, visuomen?s veik?jui Kazimierui Raliui. Pristatyta senoji mokyklos klas? su autentikais baldais, mokymosi reikmenimis, dienynais. Atskiras kampelis skirtas seniems buities rakandams. Dalyvavome edukacijoje Pamoka tarpukario pradios mokykloje. Kaip ir dera, ? istorines pamokas vaikai buvo kvie?iami skambu?iu. Prie jas sukalbama speciali maldel?, kurios odiai ikabinti r?melyje prieais klas?. Idalinti lapai, ant j? reik?jo dailyra?iu nurayti raides, odius, sakinius. Ra?me plunksnako?iais, juos pamirkydami ? raal?. Pamoka ubaigta specialia maldele. Po jos skambutis visus ilyd?jo i klas?s.
Paskutin? ,,Atverk duris vasarai usi?mim? skyr?me k?rybai. Skyn?me ?vairiausias oleles, prisirinkome akmenuk?, band?me sukurti kelet? gamtos paveiksl?. Viena vaik? grup? ant didelio lapo k?r? stovyklaviet?, o kita pie? peiza?.
Su vaikais kalb?ta, diskutuota apie skaitymo teikiam? naud?. Skaitymas yra vienas i lengviausiai prieinam? b?d? pl?sti pasaulio suvokim?, keisti m?stym?, lavinti vaizduot? ir k?rybikum?, atsipalaiduoti ir pasim?gauti akimirka.
Simona Macaityt?,
Nemak?i? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra