Atverkime duris vasarai Kalnuj? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Antrus metus Kalnuj? biblioteka prisijung? prie vietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvos Atverkime duris vasarai ir kviet? mauosius kalnujikius ? literat?rinius labirintus. Pirmiausia skaitytojai buvo pakviesti ? literat?rinius labirintus pievoje. Pilna linksmybi? popiet? praleista Kalnuj? kaimo bendruomen?s kiemelyje. Vaikai pasiklaus? keleto pasakojim? i Selemono Paltanavi?iaus knygos Mai eiuko sapnai. Draugikai visi keliavo iekoti spalvot? eiuko sapn?. Pilnos pievos baltais, m?lynais ar violetiniais iedais pasipuousi? augal? spalvina jo sapnus. B?tinai reik?jo su tais graiais augal?liais susipainti pasitelkiant V. Budniko knyg? Vaistaol?s. Pievoje rado vaistini? augal?, kurie padeda, kai suskausta pilvelis ar nusibrozdini koj?. I augal? dalyviai pyn? vainikus, k?r? mandalas.
Judrieji aidimai, per kuriuos reik?jo prisiminti lietuvi? vaik? raytoj? pavardes ir k?rinius, suk?l? daug juoko ir ger? emocij?. Nepamirome ir sen? ger? liaudies aidim?. Popiet? nepra?jo be skaitymo i?kio Vasara su knyga uduo?i? ir rekomenduojam? perskaityti knyg? aptarimo.
Dar vienas susitikimas kviet? vaikus ? literat?rinius labirintus k?rybin?se dirbtuv?se. Dalyviai pasiklaus? Kosto Kubilinsko eiliuotos pasakos Molio Motiejukas. Peri?r?j? kelet? vaizdo ?ra? susipaino su molio, modelino, plastilino savyb?mis ir pritaikymu. Patys paband? kurti i modelino vaikai suprato, kad tai yra terapijos priemon?, kuri sugeria neigiamas emocijas, o pats lipdymo procesas minkyti, lipdyti, gadinti ir v?l i naujo kurti suteikia daug grai? ir diaugsming? akimirk?. i k?rybos sritis ilaisvina fantazij?, lavina erdvin? poj?t?. Vaikai mok?si iploti, ko?ioti, pjauti, rayti jame, lipdyti reljefinius k?rinius, papuoalus. Bibliotekoje pareng?me modelino darbeli? parod?, skirt? Raseini? miesto 770-me?iui.
Gamtoje galima rasti ?vairi? paslap?i?, bandant jas atskleisti skaitytojai buvo pakviesti paklaidioti literat?riniais labirintais gamtoje. Viskas prasid?jo nuo A. Juraiaus knygos Akmenuk? pasakos garsinio skaitymo. Knygoje kiekvienas akmenukas turi savo istorij?, kuri yra ypatinga, linksma arba pamokanti. Maieji k?r? savo pasakas. Akmenukai virto drakoniukais, bitut?mis, boru?mis ir kiekvienas su savo istorija bei nuotykiais.
K?rybin?se dirbtuv?se ?r?mink akimirk? vaikai band? ufiksuoti telefono fotoaparatu per pasirinkt? r?mel? matom? vaizd?. Procesas pasirod? ne toks lengvas, kaip buvo manyta, bet rezultatai nenuvyl?.
Vyko ir pasivaik?iojimas literat?riniais labirintais bibliotekoje. Jaunieji skaitytojai klaus?si
E. Daci?t?s knygos Laim? yra lap? garsinio skaitymo. Emocingi pokalbiai ?sipliesk? aikinantis, kas yra laim?, kur j? galima rasti, ar skirtingi, kitaip atrodantys, kitaip m?stantys mon?s gali b?ti laimingi. Po ilg? diskusij? visi bendrai pri?jo prie ivados, kad laim? neturi konkretaus pavidalo, kiekvienas j? jau?ia ir mato skirtingai. Kiekvieno laim? yra sava. Be d?mesio neliko ir Raseini? miestas vaikai k?r? medalius ymiam gimtadieniui atminti.
Iniciatyva Atverkime duris vasarai pritrauk? ? bibliotek? nema? b?r? jaun?j? kalnujiki? ir ? miestel? atvykusi? atostogautoj?.
Daiva Myniotien?,
Kalnuj? bibliotekos
vyresnioji bibliotekinink?

Komentarų nėra