Autolera krepinio A lygos ?empion?

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Gegu?s 15 dien? paaik?jo rajono krepinio A lygos ?empion?. Pirm?j? viet? ikovojo GirkalnioAutolera, kuri finalo serijoje iki dviej? pergali? (2-0) nugal?jo Julisos komand?.
Pirmasis susitikimo k?linys buvo apylygis, j? laim?jo Autolera (22-18), bet inant Julisos kovingum? ir ilgesn? atsargini? aid?j? suolel?, tik?tasi, kad viskas dar gali pasikeisti – vienas Autoleros lyderi? V. Trepo?ka jau per pirmojo k?linio pirm?j? dal? buvo surink?s tris asmenines praangas ir steb?jo savo komandos aidim? nuo atsargini? aid?j? suolelio.
Antr?j? k?linuk? jau kur kas geriau suaid? Autolera, ji laim?jo k?linuk? (36-24). Tre?i?j? k?linuk? v?l geriau aid? Autolera (24-12). Ketvirt?j? k?linuk? laim?jo (27-37) Julisos krepininkai, bet jau abi komandos inojo rungtyni? baigt? ir buvo su tuo susitaikiusios. Aiktel?je aid?jai praktikai nesigyn?, o aid? d?l i?rov?, netrukdydami varovams ir leisdami jiems atakas ubaigti kuo efektingiau.
Autolera Julisa – 109-91 (22-18, 36-24, 24-12, 27-37). Nugal?toj? gretose pasiym?jo A. Lendzevi?ius 23 tk. ?empionais tapo ie Autoleros komandos aid?jai: M. Bukauskas, M. Dim-lys, M. Bruas, V. Savostjanovas, T. Skudinskas, G. Ra?kauskas, S. Benke?, A. Lendzevi?ius, V. Trepo?ka, N. Karlikanovas. Treneris R. Viinskas.
Antr?j? viet? ikovojo Julisa ir ie komandos aid?jai: L. Krapikas, D. Gricius, M. Marinas, M. Butkus, D. Nacis, J. Petkevi?ius, A. Lapkauskas, N. Jonikas, A. Petrokas, G. yvatkauskas, M. imkevi?ius. Treneris A. Kvietkus. Komandos apdovanotos taur?mis, o aid?jai atminimo medaliais ir diplomais.
Komandoms, rungtyniaujan?ioms A lygoje d?l tre?iosios vietos, prireik? tre?i?j? rungtyni?. Dabar tarp j? serijos rezultatas yra lygus: Joseda Vidukel? 1-1. Tokia pati pad?tis ir B lygoje, ten komandoms, rungtyniaujan?ioms ir d?l pirmosios, ir d?l tre?iosios viet?, reikia suaisti tre?i?sias rungtynes, kurios vyks: gegu?s 22 d. (sekmadien?) Sporto ir laisvalaikio klube KARPYN?. A lygoje d?l III vietos 12.00 val. ais Joseda Vidukel?. B lygoje 14.00 val. d?l I vietos ais aiginys Karpyn?, d?l III vietos 16.00 val. susitiks kaim? bendruomen? Vidukl? Lukn?.

Komentarų nėra