Danspin taur? 2011 L-klubo komandai

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS
Liepos 22 dien? pasibaig? rajono futbolo 7×7 pirmenybi? Danspin taur? 2011 ?empionatas. Jame dalyvavo atuonios Raseini? rajono komandos. Pasibaigus pirmajam ratui paaik?jo, kad komandos n?ra vienodo paj?gumo. i?rint ? ikovotus takus, jos isiskyr? ? du ketvertus. Dauguma susitikim? buvo labai atkakl?s, ir atsp?ti nugal?toj? nebuvo lengva. Vis d?lto, kaip ir buvo tik?tasi, lyderiai isaugojo auktesnes savo pozicijas, jiems atkrintamosiose varybose teko aisti su silpnesniu varovu. Po pirmojo rato komandos pasiskirst? tokia tvarka: I L-klubas (21 tk.), II Vidukel? (18 tk.), III Viesulas (15 tk.), IV Vienyb? (10 tk.), V Policija (7 tk.), VI Legionas (7 tk.), VII Legionieriai (3 tk.), VIII Julisa (1 tk.).
Suaidus atkrintam?sias rungtynes i esm?s niekas nepasikeit?. Maajame finale d?l 3-4 viet? susitiko Vienyb? ir Vidukel?. Vienyb?s futbolininkai jau pirm?ja i? rungtyni? ataka peln? ?sp?ding? ?vart? ir isiver? ? priek?. Prasid?j?s labai stiprus lietus neleido aid?jams pademonstruoti vis? savo sugeb?jim? aikt?je. Ekstremaliomis s?lygomis geriau aisti sek?si Vienyb?s komandai. Vidukel? band? pakreipti ?vyki? eig? sau naudinga linkme, ta?iau nepavyko.
Antrojo k?linio antroje pus?je Vidukel? ilygino rezultat? (1-1) ir kovojo d?l pergal?s prat?sime. Prat?sim? v?l geriau prad?jo ir u-baig? Vienyb?, kuri peln? ?vart? ir laim?jo susitikim? rezultatu 2-1, ikovodama tre?i?j? viet?.
Finaliniame susitikime aid? L-klubas, kuriam atstovauja dauguma aid?j?, aidian?i? u Danspin komand?, ir jauna, bet ambicinga komanda Viesulas. Tarp j?
vyko atkakli kova. Visas rungtynes L-klubo spaud? savo varovus. Antrojo k?linio pabaigoje Viesulo komanda peln? ?vart? ir nugal?jo vyresnius varovus. Vis d?lto iki pabaigos ilaikyti persvaros jiems nepavyko. L-klubo komanda paskutin?mis minut?mis ilygino rezultat? ir ipl?? prat?sim?. Prat?sime situacija nepasikeit?, ir
rezultatas liko toks pats 1-1. Visk? nul?m? muama baudini? serija, kurioje pasiym?jo puikiai baudinius atr?m?s L-klubo vartininkas Arturas Afanasjevas, jis atved? savo komand? ? pergal? (3-1). Komandos prizinink?s buvo apdovanotos taur?mis ir atminimo medaliais. Sportininkus apdovanojo ir j? pasiekimais pasidiaug? UAB Danspin atstovas R. Jukys ir Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas G. Bal?aitis. Taip pat buvo ?teiktos dvi nominacijos: rezultatyviausiam pirmenybi? aid?jui – juo pripaintas Ram?nas Artikis (L-klubas), ir geriausiam (naudingiausiam) aid?jui, juo tapo Arturas Afanasjevas (L-klubo vartininkas).

Komentarų nėra